Konferenciával kezdődött az emlékév

2017. február 22., szerda

A Nagyigmándi Református Templomban került sor a Tatai Református Egyházmegye idei presbiter konferenciájára, mely ebben ez évben a Reformáció 500. évfordulójához kapcsolódva az egyház emlékév nyitó alkalma lett.

Közel négyszáz fő gyűlt össze a konferencián, mely Máté László áhítatával vette kezdetét. A Tatai Református Egyházmegye esperese Pál korintusbeliekhez írt első levele 3. fejezetének 11. verse alapján hirdette az igét: „Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus."

A konferencia résztvevőit Gyimóthy Géza egyházmegyei főgondnok és Hajduné Farkas Erika, Nagyigmánd polgármester köszöntötte.

Márkus Mihály, a Dunántúli Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke „Reformáció 500 - Mire becsüljük az örökséget?" címmel tartott előadást, míg Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke „A gyülekezetépítés lehetőségei a Magyar Református Egyházban, a Reformáció 500 éves évfordulójának korában" címmel.

A két előadás egymás kiegészítve indult ki a reformáció alapelveiből, hogy a jelen kihívásain keresztül felmutassa a református hitvallásosság megújulását és az egyházépítés lehetőségeit a jövőre nézve.

Az alkalmon két hittanos tanuló, Vincze Lujza és Kóvári Alexandra versekkel, a Nagyigmándi Református Kórus pedig énekkel szolgált.

Sugár Tamás

forrás: Tatai Református Egyházmegye

Istent keresem

2Móz 15

„Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink