Közös feladat a kölcsönösen okozott sebek gyógyítása

2011. március 12., szombat

A csütörtöktől szombatig zajlott "Az egyházak szerepe a társadalmi megbékélésben Közép-Kelet-Európában" című konferencia Budapesten, amelynek résztvevői zárónyilatkozatban foglalták össze a tanácskozáson megszerzett tapasztalatokat.

Az ökumenikus konferencia a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának, a nagyszebeni „Reconciliation in South East Europe” alapítvány és a Konrad Adenauer Alapítvány kezdeményezésének köszönhetően Budapesten került megrendezésre. Püspökök, lelkészek, teológiai professzorok, történészek és a magyarországi történelmi egyházak, valamint a romániai, szerbiai, szlovákiai és ausztriai egyházak tagjai tisztelték meg jelenlétükkel a rendezvényt.

Egyházaink és népeink régóta tartó jószomszédi kapcsolatának szellemében és a „Reconciliation in South East Europe” alapítvány által szervezett „Healing of Memories” projekt keretében zajló regionális konzultációkat követően gyűltek össze az egyházak és a civilszervezetek képviselői. A konferencia célja, hogy az első világháború során és általában a 20. században átélt sérülésekről és feszültségekről, elszenvedőként és elkövetőként egyaránt keresztyén szellemben és kölcsönös tisztelettel beszélgessünk.

A konferencia végéhez érkezve a résztvevők a különböző kultúrák, felekezetek, vallások, etnikumok közötti megbékélési folyamatok továbbvitelére kötelezik el magukat. Közös történelmünk során kölcsönösen okozott sebeink gyógyításának problémája került középpontba. A résztvevők megfogalmazták elvárásukat, mely szerint ezt a közös feladatot mind az egyházban, mind a társadalom egyéb szegmenseiben szükséges folytatni és elmélyíteni. Az egyháznak és a hozzákapcsolódó közösségeknek – amennyiben lehetőségük nyílik rá – még inkább kötelességük ehhez hozzájárulni. Az európai identitások sokfélesége és különbözősége előny, nem pedig az elkülönülés és a konfliktusok forrása.

Mivel a konferenciát Magyarország soros EU-elnökségéhez való egyházi hozzájárulás jegyében rendezték meg, a Duna-stratégia keretében különleges alkalom nyílik az egész régió fejlesztésre irányuló szoros és jószomszédi kapcsolat létrehozására, valamint az EU határain átívelő szemléletmódra.

Az ökumenikus konferencia résztvevői és szervezői

Istent keresem

1Móz 30,1–24

„És elnevezte Józsefnek, mert ezt mondta: Adjon nekem az Úr még másik fiút is!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink