Imaéjjel 2012 - programterv

2012. október 04., csütörtök

A 2012-es imaéjjel javasolt programja, segédanyagai. Töltsd le, használd fel!

21:00 – Köszöntés – Igehirdetés / tanítás az imádságról

Olyan igehirdetés, vagy előadás, ami az imádságról, annak jelentőségéről, lehetőségéről és formájáról szól.

22:00 – Hálaadás

Hálafal – egy nagyobb felületre A2-es lapokat teszünk fel, a jelenlévők ezekre odakészített tollakkal felírják, miért hálásak Istennek, majd ezeket csendes imádságban el is mondják az Úrnak (15-20 perc).

Hálaadó énekekElőre válogatott hálaadó énekek éneklése (30 perc).

Kiscsoportos hálaadás – Itt csoportokon belül megbeszéljük, mi az, amiért hálásak lehetünk, de ritkán adunk hálát érte, illetve mik azok a dolgok, amikről nem vesszük észre, hogy hálával tarozunk értük. Megbeszélés után hálaadás ezekért (20 perc).

>> Javaslat: Ha vacsorával kezdődik az alkalom, akkor használjuk a Hálaadó vacsora liturgiáját teljes egészében vagy részleteiben.

>> Megjegyzés: Ide minden csoportba szükségesek olyan munkatársak, akik vezetik a beszélgetést.

Közös hálaadó imádság – előre elkészítve. Fő témája az legyen, hogyan fejezhetjük ki a hálánkat Istennek (5 perc).

23:15 – Szünet

23:30 – Bűnvallás

Bűnvalló énekekelőre válogatva (20-30 perc).

Egyéni bűnvallás – Ehhez mindenkinek biztosítunk egy papírt meg egy tollat, amire a bűneiket felírják, majd egy deszkából készült keresztre összetűrve felszögezik (szög és kalapács odakészítve), valamint a keresztnél csendben elmondják az Úrnak (15-20 perc).

Úrvacsorás Istentisztelet (45-50 perc)

01:00 - Szünet

01:45 – Dicsőítés

Miért dicsérem az Urat videóEz a videó a youtube-on megtalálható (3 perc)

Dicsőítő énekek – előre válogatva (20-30 perc)

Isten tettei – Ez egy olyan rövid tanítás vagy figyelemfelhívás, ami arról szól, hogy milyen nagy dolgokat tett és tesz az Isten az emberek életében, ami dicsőítésre kell, hogy indítson (10 perc).

Dicsőítő énekek – előre válogatva (15 perc)

>> Javaslat: Használhatjuk a Dícsőítő alkalom liturgiáját teljes egészében, vagy részleteiben!

02:45 – Imaséta

>> Javaslat: Használhatjuk a Zarándokút imasétát!

03:15 – Szünet

03:30 – Közbenjárás

Közbenjáró ima – személyes ima állomásokkal, mint pl. egyház, gyülekezet, fiatalság, ifjúsági szervezetek, szenvedélybetegek, stb. (25-30 perc)

Személyes közbenjárás – Kiscsoportokat (2-5 fő) alakítunk olyan emberekkel, akik ismerik egymást. Mindenki elmondja, milyen imakérése van most személyesen (harcai, vágyai, bűnei, szolgálatai stb.), utána pedig imádkozunk egymásért úgy, hogy az Istennek a többiek imakéréseit mondom el (30 perc); vagy egyénileg félrevonulva is tölthetjük ezt az időt az Úrral beszélgetve, esetleg megkérhetünk egy embert, hogy imádkozzon velünk együtt azért a dologért, ami minket személyesen érint, foglalkoztat.

>> Javaslat: Imádkozzunk az ifjúsági munkáért, a fiatalok között szolgálókért, ificsoportokért, az evangélium terjedéséért! Terítsünk ki a földre egy nagy térképet országunkról (vagy csoportonként több kisebbet). Mindenki tehet egy kis kavicsot, vagy babszemet arra a városra, falura, amellyel kapcsolatos az imatémája. Ezt ossza is meg hangosan. Majd ha felkerült az összes jelzés a térképre, imádkozzunk egy-egy mondatos imával az elhangzottakért.

Éneklés (20 perc)

04:50 – Könyörgés

Könyörgés önmagamért – Személyes imádság, mindenki magában imádkozik, de meghatározott mederben. Az életünk különböző területeiért imádkozunk, hárompercenként váltva, olyan módon, hogy egy mindenki számára jól látható helyre kivetítjük, éppen miért kell imádkozni. a Témák közti váltást egy csengővel vagy valamilyen eszközzel jelezzük (20-25 perc).

A témák:
Engedelmesség Istennek
Szolgálat, bizonyságtétel
Párkapcsolat
Vágyaim
Nehézségeim
Kapcsolataim
Szavaim

Könyörgő, fohászkodó énekek – előre válogatva (20-30 perc)

05:40 – Zárás, áldás

05:45 – Könnyes búcsú

*

További segédanyagok:

>> Ezt a pár imamotivációs képet ki lehet nyomtatni, és jól látható helyre, ahol kezdésig várakoznak a fiatalok, vagy ahol a szüneteket töltik kirakni, ezzel is bátorítani, buzdítani őket az imádságra.

>> A CE Világszövetség 2012-es imahetének programfüzete

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.