Vita a globalizációról a német reformátusok között

2010. június 16., szerda

altJúnius 14-én Emdenben a Németországi Evangéliumi-Református Egyház Össz-Zsinatának rendkívüli ülése foglalkozott a globalizáció kérdéskörével, és alapos vita után zárónyilatkozatot és tanulmányi dokumentumot fogadtak el.

„Az egyház is lehet a népek világában az imperiális rendszerrel szembeni ellentársadalom” – hangsúlyozta zsinati ülést nyitó igehirdetésében Wilfried Nuesel svájci lelkész, a Protestáns Fejlesztési Szolgálat egyik vezetője. Az efézusi levél alapján vázolta a hatalommal való visszaélés formáit az egykori  római birodalomban és a mai birodalmi elképzelésekben. A témát taglaló előadásában Ernst Ulrich von Weizsäcker fizikus kiemelte annak az emberképnek a fontosságát, ami nem az egoizmusra, az önzésre épít. Az előadás nyomán mélyreható, érdekes vita alakult ki, aminek a végén került sor egy nyilatkozat jóváhagyására és közzétételére, amelynek ez a címe: „Közösen egy másfajta világért”. A nyilatkozat alapvetően vette tekintetbe azt a három éven át tartó vitafolyamatot, s ennek legfontosabb megállapításait, ami a Dél-Afrikai Egyesült Egyházban (URCSA) zajlott.  Mindkét egyház hangsúlyozza, hogy a globalizáció jelentős gazdasági fellendülést hozott, ugyanakkor főként  a szegényebb országokban tömegekben mérhetők a fejlődés vesztesei. Az egyházaknak komoly aggodalmat jelent a fejlődéssel párhuzamosan mutatkozó drasztikus környezetrombolás. De nem hallgatja el a nyilatkozat azokat a félelmeket sem, amiket a gazdasági, kulturális, politikai és katonai hatalom ennek a globális rendszernek a részeként támaszt sok emberben: „Úgy éljük át ezt a rendszert, mint mindennapi életünk fenyegetését, mivel ez a rendszer a hatalmas konszernek, nemzetek, elitek és kiváltságos személyek érdekeit szolgálja, miközben világosan látjuk, hogy mindez az emberek jó részének és a teremtett világnak a kárára történik.” A nyilatkozat felhívja az egyházakat, hogy a teljes körű igazságtalanságnak és az ellenségeskedésnek a világában félreérthetetlenül álljanak a szenvedők, szegények, jogfosztottak oldalára, s lépjenek fel az igazságosabb világrendért. A nyilatkozatot a megalakuló új református világcsalád, a Református Egyházak Világközössége elé terjesztik megvitatásra, illetve elfogadásra. A rendkívüli zsinati ülésen elfogadott nyolcoldalas közös nyilatkozat mellett született még egy 150 oldalas záródokumentum is, ami ezeket a témákat dolgozza fel teológiai szempontból: kereskedelem, pénzpiacok, világélelmezés, vízkérdés, nemek közötti igazságosság, környezetvédelem, militarizmus. (reformiert.de – reformiert-info.de – 2010-06-16 – dr. békefy-röhrig klaudia – reformatus.hu)

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.