Bibliánk hungarikum lett

2015. február 19., csütörtök

Egyházközségi Közlemény.

A Vizsolyi Református Egyházközség Isten előtt hálás szívvel fogadta a Hungarikum Bizottság 2015. január 29-i döntését, amivel a Vizsolyi Bibliát Magyarország legkiemelkedőbb szellemi értékeinek sorába emelve azt Hungarikummá minősítette. E minősítés külön hangsúlyozza, hogy itt a Vizsolyi Biblia, mint első, teljes magyar nyelvű bibliakiadás, mely óriási hatást gyakorolt a magyar nyelv fejlődésére, a magyar nemzeti identitás megerősödésére, irodalmi-művészeti hatása tekintetében pedig páratlan ihlető erővel bírt a magyar történelemeben.

Egyházközségünk minden Bibliát olvasó-, szerető emberrel együtt ünnepel (felekezeti hovatartozástól függetlenül) a Hungarikum minősítés kapcsán, mivel kegyelmi élményként éli meg, hogy településünkön 1590-ben 425 évvel ezelőtt az első magyar nyelvű Szentírás-fordítás napvilágot látott. Tisztelettel adózik mindazon személyek emléke előtt, melyek érdemi munkája képpen ez a bibliafordítás megszületett. Elsősorban Károlyi Gáspár bibliafordító reformátor atyánk előtt és a fordításban résztvevő névtelen segítőtársak előtt; Rákóczi Zsigmond patrónus fejedelem előtt, aki Vizsoly uraként anyagilag finanszírozta a biblianyomtatást, illetve vizsolyi uradalmi központjába telepítette az officinát – nyomtatóműhelyt; valamint Mantskovit Bálint nyomdászmester, és Szenczi Molnár Albert reformátorunk előtt, akik a Vizsolyi Bibliát kinyomtatták, ill. Szenczi Molnár Albert e Károlyi-fordítást két ízben is sajtó alá rendezte 1608-ban Hanauban és 1612-ben Oppenheimben.

Tisztelettel adózunk anyaszentegyházunk hitvalló prédikátorainak és tanitóinak, nemzedékeken át őrt álló igehirdető szolgálata előtt, mellyel Isten igéjét édes anyanyelvünkön hirdették Károlyi Gáspár fordításának nyelvi kincseit átörökítve, s teremtették meg hazánkban is a Szentírás olvasásának, és az istentiszteleti igehallgatásnak hitéleti kultúráját. E Hungarikum minősítés ma tanúságtevő módon igazolja, hogy Isten igéje nem hiába hirdettetett, megújulást és megmaradást munkált Isten erejével: erkölcsi-, kulturális és lelki módon nemzetünk életében. Így ma e Hungarikum minősítés egyszerre tiszteleg a múltban megélt keresztyén engedelmesség előtt és ébreszti korunk Istentől elidegenedett magyar társadalmát a Szentírás mai felfedezésére.

Vizsoly, 2015. február 1.
A Vizsolyi Református Egyházközség Elnöksége

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.