Hadd zengjen énekszó - Draskóczy László az új nekfüzetről

2009. december 07., hétfő

Néhány hete jelent meg a Dunamelléki Református Egyházkerültben a "Hadd zengjen énekszó" c. énekfüzet. A kiadvány nem titkolt célja, hogy színesítse, élénkítse a gyülekezeti éneklést. Miért fontos ez? S hogy idővel lesz-e új énekeskönyv? Ezekről is megkérdeztük Draskóczy László, zeneszerzőt, az Egyházzenei Bizottság tagját. - Miért volt szükség a "Hadd zengjen énekszó" című énekfüzet megalkotására? Egy ilyen jellegű j énekanyag előterjesztésére, az egyházunk részére már nagyon régóta igény és szükség van. Gondoljunk bele, az énekeskönyvünket - a Magyar Református Énekeskönyvet - több mint hatvan éve használjuk. Bármennyire nagyszerű és jó énekanyag van benne, - nem mellesleg egy kitűnő himnológiai munka - elhasználódott az elmúlt hat évtizedben. A gyülekezetek már jó ideje várják, hogy új énekanyag kerüljön a kezükbe. A fiatalság persze sokkal könnyedébben veszi a dolgot, innen-onnan, lapokról, kielégíti az új énekek iránti igényét. De a felnőtt gyülekezetnek is szüksége van frissítésre, és ők akárhányszor kapnak új éneket, mindig örömmel veszik azt. Az elmúlt évtizedekben a református himnologusok mind hiába próbálkoztak új énekgyűjteményekkel és a gyülekezeti ének megújításával, az egyház hivatalos szervei ezt nem támogatták - eddig. Most eljött az a történelmi pillanat, hogy Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerült püspöke nyíltan az ügy mellé állt. A püspök úr szerint szükség van rá, hogy a vasárnapi gyülekezetek is énekeljék az új énekeket is. Tulajdonképpen ezért láttunk neki munkának és ezért készült el az első füzet, és készül hozzá még kettő, a következő fél évben. - Ahogy átnéztem ezt a füzetet, jó néhány olyan éneket találtam benne, amelyet én még gyermek-istentiszteleteken, ifjúsági alkalmakon énekeltem... Mi alapján válogatták össze az énekeket? Mi volt a koncepció? Valóban az énekek zöme olyan, amit itt-ott hellyel-közzel a gyülekezetek már ismernek. Társegyházaktól, evangélikusoktól, baptistáktól részben katolikusoktól is "beszüremkedett" egy-egy ének, amit nagyon szívesen fogadtak a testvérek, és ezek közül több meg is honosodott már. Az "Ó terjeszd ki Jézusom"-at már évtizedek óta ismerik a református gyülekezetek. Most az a nagy dolog, hogy a hivatalos énekeskönyvünkben - mivel püspki ajánlással készült, ezért mondom, hogy hivatalos énekeskönyv - bekerültek ilyen énekek! Emellett néhány rég elfelejtett, még a reformáció korából megmaradt éneket is - amit jónak és hasznosnak láttunk - beletettünk a füzetbe. Összefoglalva elmondható, hogy részben olyan énekek vannak ebben az énekeskönyvben, amelyeket már ismernek a gyülekezetek. Ezeket "hivatalosan" még úgymond "nem volt szabad" énekelni és olyanok is, amelyek teljesen újak. - Mi a témája az első füzetnek? Ebben a füzetben a karácsonyi ünnepkörre koncentráltunk: advent, karácsony és egészen újévig megy el a tematikája, és emellett dicsőítő énekek találhatók benne. - Korábban említette, hogy készül még két kiadvány. Ezek mikorra várhatóak? A következő füzetet nagyhétre tervezzük. Ebben bűnbánati énekek lesznek, illetve a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó darabok: nagypéntek, húsvét, virágvasárnap, pünkösd. A harmadik füzetünket, 2010 őszére, a reformáció emléknapjának közelében szeretnénk megjelenttetni. A rögös út első lépése lehet ez a kiadvány. - Mit gondol, használni fogják a gyülekezetek az énekfüzetet egy-egy vasárnapi istentiszteleten? Püspök úr így jegyezte előszavában, hogy ezt a vasárnapi gyülekezetnek is szánja, tehát feltehető, hogy amint kézbe kapják ezt a dunamelléki református gyülekezetek, illetve lelkészek, akkor a rendes énekeskönyv mellett, vasárnaponta is használni fogják. Erre már van szép példa, a Pasaréti Református Gyülekezet maga elkészített egy énekanyagot, amit fél év óta használ, és hasonló jellegű, mint a "Hadd zengjen énekszó". Ezt nemcsak a bibliaórákon, ifjúsági órákon, hanem a vasárnapi istentiszteleten is énekeljük, úgy, hogy a vasárnap énekelt énekek között mindig van egy, ami az új gyűjteményünkből való. Az lenne a kívánatos, hogy a gyülekezetek, a "Hadd zengjen énekszót" vasárnap is használják. - Készült a kiadvány mellé egy zenei felvétel is, ami segíti a gyülekezeteket az énekanyaga elsajátításában. Mért van szükség erre a felvételre? Szabó István püspök úr kérése volt, hogy hangzó felvétel készüljön minden énekről. A gyülekezeti tanulás szempontjából ez nagyon fontos dolog. A felvételt a gyülekezetek meg fogják kapni és használni tudják: először az interneten lehet letölteni, később talán CD formában is megjelenik majd. A felvételeken általában budapesti református kórusok hallhatóak, néhány szólista színesíti az anyagot, valamint hangszerkísérettel készült a felvétel. Nagyon nagy reményem, hogy a kotta mellett ez a hangfelvétel is segíteni fogja, hogy megszeressék ezeket az énekeket a gyülekezetek, és énekeljenek belőle. - A gyülekezeti tagoknak már segítettünk, mi a helyzet a kántorokkal? Ez az énekeskönyv nem csupán egy szólamú dallamokat közöl. Az énekek zöme kísérettel készült, tehát a kántorok is rögtön kvázi a koráll könyvet kézhez kapják, ami nagyrészt megkönnyíti, hogy könnyebben megbarátkozzanak az énekekkel a kántorok is és a gyülekezetek is. - Hosszútávon gondolkozva, hogy látja, lesz énekeskönyvi revízió? Én bízom benne, hogy lesz... Hegedűs Márk Az énekfüzet kottái és énekei letölthetőek a parókia portálról.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.