Gyűjtést hirdetett a Szeretetszolgálat

2014. szeptember 26., péntek

A Magyarországi Református Egyház Elnöksége és a Magyar Református Szeretetszolgálat levélben buzdítja a gyülekezeteket, hogy támogassák a nehéz helyzetbe került kárpátaljai református közösséget.

Nagytiszteletű Lelkipásztor Asszony/Úr! Tisztelt Gyülekezet! Kedves Testvérek!

Mélységes aggodalommal figyeljük a közel egy éve fokozódó ukrajnai válságot. A kezdeti politikai elégedetlenségek mára sajnos egy hatalmas – és egyre jobban eluralkodó – gazdasági krízishez és fegyveres konfliktushoz vezettek.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a szomszédos országban zajló eseményeket és azok közvetlen hatásait a kárpátaljai magyar közösségre és próbáljuk segíteni testvéreinket, akiket ezekben a nehéz időkben különösen nagy teher nyomaszt.

A közvetlen háborús cselekmények egyelőre elkerülték a magyar-lakta vidéket, de emberi áldozatokat már a mi közösségünk is szenvedett. A fegyveres konfliktus gazdasági hatásai már egyértelműen begyűrűztek a kárpátaljai közösség életébe is. A helyi fizetőeszköz jelentősen elértéktelenedett, az inflációs ráta folyamatosan emelkedik, a kifizetések akadoznak, háborús különadót vetettek ki és egyre több menekült érkezik a háborús műveleti területekről.

Szeretetszolgálatunk eddig is heti szinten juttatott a helyszínre segélyszállítmányokat, de a ránk következő őszi-téli időszakban a szociális helyzet drasztikus romlása várható. Ezért Szeretetszolgálatunk a kárpátaljai vezetőkkel közösen kidolgozott egy cselekvési tervet, mely hatékony és kézzelfogható segítséget nyújthat a krízishelyzetben élő magyar közösségeknek.

A krízisprogram részeként segélyanyagokat raktároznánk (takarók, vizeskannák, víztisztító palackok, gyertyák, elemlámpák, tisztálkodási csomagok, tisztítószerek, élelmiszer egységcsomagok, stb.), hogy szükség esetén azonnal felhasználhassuk azokat. A várható földgáz-hiányra tekintettel 65 egyházi ingatlan vegyesfűtésre történő átalakítása is szükségessé vált, hiszen ezek az épületek krízishelyzetben nem csak egyházi célokat szolgálnak, hanem közfeladatokat is ellátnak. Ezenkívül fel kell készülnünk a lakosság kályhákkal és tüzelővel történő megsegítésére is.

Kárpátaljai testvéreinkkel közösen kidolgoztunk – szükség esetére – egy szociális étkeztetési tervet is, melynek részeként egyházi intézményeink meleg étellel látnák el a rászoruló lakosságot.

Mindezen segítségnyújtást csak közösen valósíthatjuk meg. Szeretettel kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten egy vasárnapi perselypénzzel és a célgyűjtés meghirdetésével támogassák kárpátaljai testvéreink mindennapjait, melyet a háború árnyékában élnek.

Felajánlásaikat a Magyar Református Szeretetszolgálat 10702019-85008898-51100005 számú bankszámlájára utalhatják át "Kárpátalja" megjelöléssel 2014. október 20-ig, vagy kérésre csekket is tudunk küldeni a befizetés megkönnyítésének érdekében.

"Az igazak segedelme pedig az Úrtól van; Ő az ő erősségük a háborúság idején."
Zsoltárok 37,39

Testvéri köszöntéssel:

Budapest, 2014. szeptember 22.

Pál Sándor sk.
kuratóriumi elnök
Magyar Református Szeretetszolgálat

Dr. Huszár Pál
főgondnok,
a Zsinat világi elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök,
a Zsinat lelkészi elnöke

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.