Éljünk jól Isten ajándékával!

2018. január 18., csütörtök

2Móz 3,4–10: „Isten megszabadítja azokat, akik nyomorúságban vannak.”
Zsolt 24,1–6: „Uram, mi vagyunk az a nemzedék, akik hozzád folyamodunk.”
1Kor 6,9–20 „…dicsőítsétek tehát Istent testetekben.”
Mt 18,1–7: „Jaj a világnak a botránkozások miatt!”

A Karib-térségben számos keresztyén egyház aggodalmát fejezte ki a (különösen is az interneten terjedő) pornográfiával kapcsolatban. A pornográfia fő­leg a gyerekekre és a fiatalokra jelent veszélyt, és súlyos következményei vannak az emberi méltóságra nézve. A rabszolgasághoz hasonlóan áruba bocsátja az embereket, függőséget okoz, és tönkreteszi az egészséges, szerető emberi kapcsolatokat.

Mózes második könyve Isten népe iránti gondviselését mutatja be. Az égő csipkebokornál kinyilatkoztatta akaratát Mózesnek, hogy megszabadítja a rabságban élő népet. Meglátta nyomorúságukat, meghallotta segélykiáltásukat, és megszabadította őket. Isten ma is hallja azoknak a kiáltását, akik a rabszolgaság miatt szenvednek, és ki akarja őket szabadítani. A szexualitás Isten ajándéka, amely az emberi kapcsolatok és az intimitás kifejezésére szolgál. A pornográfia visszaélés ezzel az ajándékkal, mindenkit, aki műveli és nézi, rabigába hajt és leértékel. Isten nem tekint ér­zéketlenül nyomorúságukra, és a keresztyéneket is erre szólítja fel. Pál apostol azt írja, arra hívattunk, hogy testünkben dicső­séget adjunk Istennek. Ez azt je­lenti, hogy életünk minden részét – kapcsolatainkat is beleértve – arra szánjuk, hogy kedves legyen Istennek. Ezért szükséges, hogy a keresztyének közösen munkálkodjanak egy olyan társadalomért, amely megbecsüli az emberi méltóságot, nem állít akadályokat Isten gyermekei elé, hanem lehetővé teszi számukra, hogy szabadságban éljenek. Ez ugyanis az Isten akarata.

Istenünk! A te mennyei kegyelmeddel gyógyíts meg minket testileg és lelkileg is. Adj nekünk tiszta szívet és világos elmét, hogy dicsőséget adhassunk szent nevednek. Add, hogy az egyházak elérjék azt a közös célt, hogy megszentelődjön a te néped Jézus Krisztus által, aki veled, a Szentlélekkel egységben él és uralkodik örökkön öröké. Ámen

A további érdekességeket és napi igemagyarázatokat tartalmazó füzet letölthető honlapunkról.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.