Globális megújulásra van szükség

2017. június 30., péntek

Jerry Pillay elnöki megnyitó beszédével formálisan is kezdetét vette a REV nagygyűlése. Pillay a találkozó mottójára reflektálva új reformációra hívott és a világ megújításáról is szólt az igazságosság jegyében.

Pillay majd 1000 résztvevő jelenlétében nyitotta meg a református egyházak világraszóló családjának hét évente sorra kerülő legfontosabb találkozóját. A 455 delegált feladata, hogy a REV elkövetkező hét évének fő céljairól döntsön a több mint 100 ország 225 egyházában élő mintegy 80 milliós református közösség nevében. A városházán tartott nagyszabású fogadás sem feledtette azt tényt, hogy 46 delegált nem kapott beutazási engedélyt Németországba, ami magában emlékeztet a minket körülvevő krízisre.

„Élő Isten, teremts újjá és formálj át minket” – hangzik az idei nagygyűlés mottója, amelyik azt a hitbeli meggyőződést hivatott kifejezni, hogy Isten nem csak jelen van, hanem új jövőt munkál a világot sújtó súlyos krízisek közepette, ami az igazságosság és béke melletti megújult elköteleződésre és a szegények, kirekesztettek oldalán kiálló hiteles keresztyén tanúságtételre hív mindannyiunkat.  

„A világ ma válságban él. Fájdalom, szenvedés, erőszak, félelem, politikai nyugtalanság, természeti katasztrófák, munkanélküliség és szegénység, nemi alapú diszkrimináció, vallási feszültségek, fundamentalizmus, háborúk, kényszerített migráció.” – sorolta Pillay. „Mindez talán okot is adhatna a kérdésre, hol van Isten?  A 8. zsoltár szavai emlékeztetnek bennünket arra, hogy Isten jelen van és mindent kézben tart és hálásak vagyunk azokért, akik ebben a hitben küzdenek az igazságtalanság ellen.” – folytatta az elnök.

„A megújulás és átalakulás gondolata szükségessé teszi számunkra, hogy reformátusságunk lényegi elemeit új szemüvegen keresztül, a helyi adottságok és ökumenikus élet fejleményeinek fényében értékeljük újra. A felszabadulási, afrikai és fekete teológiák arra ösztönöznek, hogy az „alulról építkező” teológiai megközelítést kövessük, amikor az élet realitásairól, a különböző kontextusban élő emberek szenvedéséről és elnyomásáról gondolkozunk. Ez a megközelítés kihívás elé állít minket és arra hív, hogy a „szegényeket előnyben részesítő” választás, a nők meghatalmazása, az inkluzivitás és befogadás kritériumait szem előtt tartva olvassuk, és olvassuk újra a Bibliát. Az igazság és a béke komolyanvételére figyelmeztet, illetve korábbi álláspontunk felülvizsgálatára, sőt újraértelmezésére indít bennünket. Ez nem könnyű dolog, hiszen alapjaiban rendítheti meg, vagy akár forgatja ki gyökerestül bevett meggyőződéseinket és elképzeléseinket, és megrengetheti hitünk alapjait. Mi több, akár válságba is sodorhatja hitünket. De új hitbeli találkozások, a szeretet, szolgálat és a kölcsönös elfogadás megtapasztalásának új lehetőségeit is feltárhatja ez a folyamat, ösztönözheti a vendégszeretetet és a jóindulatot az ellenségeskedés és bezárkózás helyett, és a sokszínűség befogadását. Új utakat nyithat az emberi élet és méltóság, illetve szükségletek megértésére. És új fényben tűntetheti fel a közösséget (egységet) és az igazságosságot. És mindez elvezethet minket Isten szeretetének, kegyelmének és szentségének újrafelfedezésére.” – idézet az elnöknek a nagygyűlés témája kapcsán írt cikkéből.

Pillay kijelentette: a nagygyűlés tétje, hogy miben tud hozzájárulni a REV prófétai küldetésének megújulásához, az ellenállás keresztyén attitűdjének megerősítéséhez. A dél-afrikai teológus a Belhari Hitvallást állította példaként a résztvevők elé, amely alapul szolgált az apartheiddal való keresztyén szembenállásnak. A reformáció 500. évfordulója kapcsán nem csupán a teljes egyház megújulását célul kitűző „mozgalom” értékeit és eredményeit méltatta, hanem annak „befejezetlenségére” is emlékeztetett: „Ötszáz év múltán ma még sürgetőbb szükség van arra, hogy megújuljon és alapjaiban formálódjon át az egyház és a világ egyaránt.”

A reformáció emlékév megünneplésének két fontos momentuma, melyre a REV nagygyűlés keretében kerül sor. A Katolikus Egyház és a Lutheránus Világszövetség által kiadott a megigazulásról szóló nyilatkozathoz való csatlakozás, valamint az evangélikus világközösséggel egységben kiadandó Wittenbergi Nyilatkozat elfogadása egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy a reformátusok mindig is ökumenikus nyitottságban szolgálták Krisztus teljes egyházát.

A református egyházak megelőző nagygyűlésen 2010-ben Grand Rapidsben kinyilvánított egyházi közösségét ugyanakkor kritikus kérdések teszik próbára, amiket a hit bátorságával és a Krisztusban gyökerező egységünk tudatában kell megvitatni. Pillay kiemelte, hogy a nagygyűlés az a hely, ahol a különböző álláspontok tiszteletben tartása mellett őszinte szembenézésre és párbeszédre is sort kell keríteni. Nem engedhetjük meg, hogy nem nézünk szembe azokkal a kérdésekkel, amik közösségünket kihívás elé állítják, hangsúlyozta az elnök. Az emberi szexualitás és női lelkészség kapcsán kezdeményezett imádságos eszmecsere minden bizonnyal kritikus vitákat szül majd, de Pillay hangsúlyozta, hogy „a szexualitás kérdésének felvetésével nem arra törekszünk, hogy egy adott pozíciót képviseljünk, hanem arra, hogy a közösség az eltérő álláspontok feszültségében is elkötelezze magát a közösség mellett”.

Pillay egyebekben is hangsúlyozta, hogy a REV elkötelezett az egyházi közösség (communio), a református egyházak egysége és az egységben megújuló tanúságtétele mellett, amellyel „nem magunknak, hanem a megosztott és krízis sújtotta világnak tartozunk”.

A plenáris üléseket és az ünnepi istentiszteleteket  élőben követhetik a WCRC oldalán.

Külügyi Iroda, fotó: twitter

Az elnöki jelentés angol szövege elérhető a nagygyűlés honlapján.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.