Értékelés és előretekintés a Zsinat munkájának középpontjában

2011. november 14., hétfő

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa és Zsinata soron következő ülését november 16-án, illetve november 17-18-án tartja, Budapesten, a zsinati székházban. Az ülés kiemelt témái között helyet kapnak a legfontosabb gazdásági, teológiai, valamint a jövő évet meghatározó kérdések. Visszatérő napirendi pontként szó lesz többek között az SDG Konferenciaközpont jövőbeni üzemeltetéséről, valamint a XIII. Zsinat kilencedik ülésén kerül sor a Dél-Afrikai Holland Református Egyházzal történő megállapodás aláírására. A Zsinat üléséről ezúttal is beszámolunk folyamatosan frissített szöveges online közvetítéssel, és élőképes közvetítés is lesz, amelynek szüneteiben beszélgetéseket láthatnak a legérdekesebb témákról.

A háromnapos zsinati tanácskozás ezúttal is a Zsinati Tanács ülésével kezdődik. Az MRE gazdasági ügyekben illetékes legfelsőbb szintű testületének napirendjén ezúttal is elsősorban a gazdálkodást érintő pontok szerepelnek.

Az SDG jövője ismét a Zsinati Tanács előtt

A Zsinati Tanács november 16-án 10 órakor kezdődő ülésén beszámolók hangzanak el a MRE 2011. első tíz hónapi gazdálkodásáról, illetve a 2012. évi költségvetési kilátásokról, valamint az egyszázalékos felajánlások 2011-es alakulásáról. Ugyanekkor kerül sor a közegyházi intézmények 2011. évi beszámolójára is.

Az ülés egyik legfontosabb ügye a balatonszárszói Soli Deo Gloria Központ jövőjéről való döntés lesz. A konferenciatelepet, mint ismeretes, a tavaly novemberi zsinati döntés értelmében ez év január elsejétől ismét egyházi üzemeltetésbe került az addigi külső megbízott profitorientált cégtől.  A nagy kérdés továbbra is az, hogyan üzemeltessék, hasznosítsák a továbbiakban a Balaton-parti komplexumot.

Visszatekintés – értékelés

A november 17-18-i zsinati ülést, a megszokott módon, ezúttal is Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök megnyitója vezeti fel. A Zsinat lelkészi elnöke a határozatok végrehajtását, valamint az Elnökség munkáját veszi sorra, emellett azonban az egyház életét az elmúlt hónapokban befolyásoló külső történésekre is rendszeresen kitér.

Képeink a Zsinat legutóbbi budapesti üléséről, májusból, fotók: Kalocsai Richárd

Az értékelések sora azonban ezzel nem zárul le. Ugyanis érdekes, tanulságos és előremutató tapasztalatokkal gazdagodott a református egyház, amikor a Zsinat szeptemberben rendkívüli tematikus ülést tartott Balatonszárszón, ahol elsősorban a misszió irányairól, az egyházi szolgálat feladatairól, világi tisztségviselőket és lelkészeket érintő témákról, egyházszervezeti és gazdálkodási kérdésekről volt szó. Bölcskei Gusztáv az ottani eredményekről, a Szárszón elvégzett munkáról és annak továbbviteléről is referálni fog.

Kontinensen átívelő megállapodás

A kétnapos zsinati ülésen sor került a Dél-Afrikai Holland Református Egyházzal (DRC) történő megállapodás ünnepélyes aláírására. A DRC Dél-Afrika mellett Zambia, Zimbabwe és Namíbia területén működő tíz regionális zsinatot tömörít.  A DRC ezidáig csak olyan egyházakkal rögzítette írásban együttműködését, amelyeket ők hoztak létre missziói munkájuk során, így kiemelt fontosságú mindkét egyház életében a megállapodás aláírása.

A DRC és MRE együttműködés fő pontjai a teológiai munkára, a gyülekezetek missziói megújulására, a múltfeltárásra és a dél-afrikai magyar reformátusok lelkigondozására terjednek ki, de nem marad ki a dokumentumból a katasztrófa elhárításban való közös fellépés és a gyülekezeti diakóniával kapcsolatos tapasztalatcsere sem.

Ismertetik és értékelik a Zsinat előtt lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló, júliusban elfogadott 2011. évi C. törvényt is. A Zsinat tagjai elé kerül a konfirmációról, a kiemelt gyülekezetté minősítés feltételeinek törvényi szabályozásáról és a parókiális jogok gyakorlásáról szóló előterjesztések, valamint sokadszorra visszaköszönő témakörként a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló jogszabály törvényalkotási folyamat is folytatódik. Ezúttal ennek a törvénynek a 7-8. fejezetét tárgyalják meg, amely a lelkészi szolgálat típusaival, a lelkipásztorok szolgáltba állásával, illetve annak szüneteltetésével és megszűntetésével foglalkozik.

A jövő meghatározása

A Zsinat második napján, pénteken adják át a 2011-es református teológiai, oktatási és diakóniai díjakat, valamint az délelőtti ülésszakon választják meg a Református Missziói Központ (RMK) igazgatóját is, melynek eredményhirdetésével kezdődik majd a délutáni ülés.

A Zsinat munkája már a 2012-re való előretekintésre is irányul. Meghatározzák a következő év fő hangsúlyait, megfogalmazzák a MRE számára az egyes szakterületeken folyó munka időszerű feladatait, valamint kijelölik a közeli és távolabbi jövő szakmai feladatait. Már 2017 is képbe kerül, hiszen abban az évben kerül sor a Reformáció 500 éves évfordulójára. Ennek méltó megünnepléséről már folyik a közös gondolkodás, az akkori jubileumi ünnepségsorozatot már most el kell kezdeni előkészíteni.

Az idei évben debütált az egységes lelkészképesítő vizsga, ennek szakmai bizottsága is beszámol a tapasztalatokról és megteszi az ezzel kapcsolatos szabályozásban a szükséges változásokat.

A nyilvánosság előtt

A reformatus.hu ezúttal is nagy terjedelemben számol be a Zsinat három napjának eseményeiről. A Zsinati Tanács munkájáról részletes összefoglalót olvashatnak, majd a Zsinat munkájáról már percről percre értesülhetnek. Az ülésről folyamatosan szöveges közvetítést olvashatnak, míg a fontosabb témákat – közte az elnöki megnyitót – külön írásokban dolgozzuk fel. Az előző két ülésszakhoz hasonlóan, ezúttal is lesz élőképes közvetítés, amely új elemmel is bővül: a tanácskozás szüneteiben beszélgetéseket, interjúkat láthatnak a felmerült ügyekről a főszereplőkkel.

Kováts Annamária

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.