Erdélyi egyházkerületi közgyűlés Körösfőn – Markó Gábort választották főgondnoknak

2010. július 09., péntek

altA kalotaszegi Körösfőn találkoztak a közgyűlés tagjai, ahol június 22-én délután tizenkilenc ifjú lelkipásztort szenteltek fel.

 

A templomban a megjelenteket Ferencz László esperes köszöntötte, majd Geréb Péter főgondnok nyitotta meg az egyházkerületi közgyűlést. A jelenlevők Tonk István áprilisban elhunyt főgondnokra emlékeztek.

Az ünnepi istentiszteleten a 2Tim 2,3–6 alapján Pap Géza püspök hirdetett Igét. Pál fontos útmutatást ad Timóteusnak, aki a gyülekezetben nehéz helyzetben van – fogalmazott a püspök, majd ennek kapcsán három fontos lelki tulajdonságra hívta fel a figyelmet.

Az első az engedelmesség. A keresztyén embernek, aki elkötelezte magát Jézus Krisztussal, harcolnia kell, s a harcban nagy szerepe van az engedelmességnek. Rendkívül fontos a tisztesség is – folytatta az igehirdető. Jézus a távfutás képét állítja elénk. Ránk nehezedő nyomorúságaink közepette néha feltesszük magunkban a kérdést: muszáj mindig tisztességesen futni, nem lehet egy kicsit csalni is? A válasz: nem. Mindig a versenyszabályokat betartva kell megfutni az előttünk álló teret, másképp nem koronáztatunk meg – áll előttünk az igében. A harmadik lelki tulajdonság a reménység. A szántóvető ember példája áll előttünk, akit Isten azzal bíz meg, hogy a magot vesse. Mi, emberek, szeretnénk minél hamarabb látni a gyümölcsöket, de közben elfeledjük, hogy a növekedést csak Isten biztosítja. Ez pedig sokszor hosszú folyamat, Isten kegyelmének az ajándéka. A fiatal lelkipásztorok is sokszor elcsüggednek, mert látják, hogy munkájuk nyomán nem történik semmi. Isten azonban nem ígérte meg, hogy meglátjuk munkánk eredményét. Jó reménységgel kell lennünk, hogy a mag, amelyet elvetettünk, termékeny talajba hull. Isten Szentlelke képessé tud tenni minket arra, hogy engedelmesek, tisztességesek és reménykedőek legyünk. Legyetek ti is – fordult a felszentelendő fiatal lelkipásztorok felé Pap Géza – Jézus Krisztus engedelmes, hű vitézei!

Az igehirdetést követően a tizenkilenc lelkipásztor letette a lelkészi esküt. Ruszka Sándor a felszentelendők nevében a 121. zsoltár szavaival szólt az egybegyűltekhez. A család, a szülőföld, az iskola és az anyaszentegyház fontosságára hívta fel a figyelmet. Ezen a négy területen kell  dolgozni Isten dicsőségére, és nem szabad meginogni. Társaimmal együtt bátran mondhatom: nem vagyunk a meghátrálás emberei – fogalmazott a fiatal lelkipásztor.

Másnap az egyházkerületi közgyűlés a kolozsvári Bethlen Kata Diakóniai Központban folytatódott a püspöki, missziói és más bizottsági jelentések meghallgatásával.

A püspök a közgyűlési jelentésében beszélt az egyházkerület által létrehozott átvilágító bizottság munkájáról. Elmondta, hogy milyen nehézségek, ellenkezések merültek fel az egyházmegyék határainak módosításával kapcsolatban. Megemlítette az egyházkerület égisze alatt működő református telefonos szolgálat működésének hasznosságát, és beszélt néhány olyan kis gyülekezet erőfeszítéséről, ami templomok felépítését, felújítását eredményezte (Mezőerked, Kackó, Oláhgyéres). Végül sérelmezte olyan alapítványok működését, amelyek egyházinak mondják ugyan magukat, de nem a felsőbb vezetés jóváhagyásával működnek.

A különböző jelentésekhez kapcsolódott az egyik kolozsvári lelkipásztor észrevétele: meghallgatjuk a jelentéseket, felállítjuk a diagnózist, de utána semmit sem teszünk. Sok időt fordítunk az adminisztrációra, kevesebbet a megoldásokra, az együttgondolkodásra. Elhangzott: fontos szerep hárul az Ifjúsági Keresztyén Egyesületre (IKE), de még mindig vannak olyan lelkipásztorok, akik ellenségesen viszonyulnak az ifjúsági szervezet tevékenységéhez. Építsük le a centralizmust – mondta egy másik hozzászóló, az egyházkerületi levéltáros pedig a gyülekezeti levéltárak gyatra állapotára hívta fel a figyelmet.

Az egyházkerületi közgyűlés legfőbb napirendi pontja a Tonk István főgondok halálával megüresedett főgondnoki tisztség betöltése volt. Erre a tisztségre három személyt jelöltek: Varga Györgyöt, a Kolozsvári Egyházmegye főgondnokát, Báthori Endrét, a kolozsvári Farkas utcai gyülekezet főgondnokát valamint Markó Gábort, a Brassói Egyházmegye főgondnokát. A kétfordulós választást követően végül négy szavazattal Markó Gábort választották meg. Így az egyházkerületben továbbra is három főgondok van (Geréb Péter tanár – Székelyudvarhely, Geréb Péter mérnök – Szászrégen, valamint Markó Gábor mérnök Brassó). Az egyházkerület ügyvezető főgondnoka, rangidősként, Geréb Péter székelyudvarhelyi tanár.

Somogyi Botond

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.