Emlékezzünk!

2016. október 31., hétfő

Körlevél a Magyarországi Református Egyház valamennyi Egyházközsége részére.

Kedves Testvéreink!

2016. november 4-én este, az 1956. évi Forradalom és Szabadságharc leverésének Gyásznapján a helyi önkormányzatok és civil szervezetek országszerte megemlékezéseket tartanak.

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emlékéve keretében, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány is országos rendezvény-sorozatot szervez „A mi hőseink” elnevezéssel.

Tisztelettel kérjük kedves Testvéreinket, hogy csatlakozzanak a november 4-i alkalmakhoz, és vegyenek részt azokon szabad szívvel és hálával, kegyelettel emlékezve.

 

Isten áldását kérve életükre, testvéri köszöntéssel:

Budapest, 2016. október 26. 

 

Dr. Huszár Pál
főgondnok,
a Zsinat világi elnöke

 

Dr. Szabó István
püspök,
a Zsinat lelkészi elnöke

Istent keresem

2Móz 7,26–8,28

„Én, az Úr, itt vagyok az országban. Így teszek különbséget az én népem és a te néped között.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink