Együtt az úton

2015. január 19., hétfő

Ünnepi istentisztelettel kezdődött az ökumenikus imahét január 18-án este.

„Bízzál az Úrban és hálát adsz az ő szabadításáért: ez az evangélium, ebben vagyunk egyek" – erre figyelmeztetett igehirdetésében Steinbach József dunántúli református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) elnöke az ökumenikus Imahét nyitó istentiszteletén, január 18-án a Szent István Bazilikában. Az ünnepi alkalmon részt vettek a MEÖT tagegyházainak vezetői, az Imahét mottója pedig az „Adj innom!" (Jn, 4,7) bibliai igerész lett.

Az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg, és a keresztények egységéért létrejött alkalmak keretében ma már szinte az egész világon tartanak közös istentiszteleteket a különböző felekezetű gyülekezetek. Az imahét anyagát ezúttal a brazil ökumenikus csoport készítette, a végső szöveget pedig az Egyházak Világtanácsa Hit- és Egyházszervezet Bizottsága és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács tagjai állították össze. A vasárnapi, ünnepi szertartáson az Imahét választott igerészhez kapcsolódva a résztvevő egyházak képviselői különböző formájú kancsókból öntöttek vizet egy közös tálba: „Ez a különböző kancsóból odakerült víz szimbolizálja a már meglévő egységünket" – mondta köszöntésében Fischl Vilmos evangélikus lelkész, az Ökumenikus Tanács főtitkára.

Az istentisztelet kezdetén Snell György, a Szent István Bazilika plébánosa üdvözölte a gyülekezetet, majd Kocsis Fülöp, görög katolikus megyéspüspök mondott bűnvalló imádságot. A püspök könyörgésében az Imahét vezérgondolatát fogalmazta meg: a hívőknek Isten segítségével együtt kell haladniuk az úton, hogy az élő víz forrása által helyreállíthassák az Úr népének erejét. Az imahét teljes választott igeszakaszát (Jn 4,1-42) Papp János, baptista egyházelnök olvasta fel, a samáriai asszony történetéről pedig Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke tett bizonyságot. A bíboros szentbeszédében arról beszélt, Isten Igéje az egész világ üdvözítője lehet; mindazoké, akik bizalommal fordulnak Hozzá, a keresztények egységéért imádkozva pedig egyénileg és közösségben is Krisztus akaratához kell igazítanunk az életünket. „Ha mi, keresztények Krisztus személyében összetalálkozunk, akkor lehetünk igazán hatékony jellé az egész világ előtt" – hangsúlyozta a püspök.

A samáriai asszonyról szóló igerészen kívül a megnyitó istentiszteletet a 42. zsoltár gondolatai is végigkísérték. A zsoltárt Khaled László metodista lelkész olvasta fel, a szöveg alapján pedig Steinbach József, dunántúli református püspök hirdetett igét. A püspök az evangélium egységteremtő erejéről szólva kitért arra is: a hívők küldetése, hogy tanúskodjanak az örömhírről és arról, hogy „minden hamis vágy és jogosnak tűnő csüggedés ellenére van megoldás, szabadítás, öröm és reménység Jézus Krisztusban". Steinbach József hozzátette: erre az evangéliumra volt és van ma is szüksége egész Európának, és az egész teremtett világnak, ezért a keresztyének felelőssége, hogy továbbadják azt.

A szentbeszédet és az igehirdetést követően a gyülekezet Pataky Albert, pünkösdi egyházelnök vezetése mellett mondta el az Apostoli Hitvallást, aki arra kérte a gyülekezetet, egy perc csenddel emlékezzenek meg azokról, akik hitükért üldöztetnek. Az egységért és a megváltozásért Gáncs Péter, evangélikus elnök-püspök mondott imádságot. A püspök azért fohászkodott, hogy „egy türelmes és békés világot építhessünk fel", hiszen Isten igéje „a különbözőségek ellenére is egységre hív minket".

Az ünnepi istentisztelet befejezéseként Kalota József, ortodox érseki vikárius mondta el a Miatyánkot, a szertartást pedig az anglikán és ortodox főpásztorok áldásai zárták. A gyülekezet az ökumenikus Imahét vezérüzenetével hagyhatta el a Szent István Bazilikát vasárnap: Isten, aki egymás elfogadására tanít minket, a vendégszeretet gyakorlására hív, hogy derűvel, nyugalommal és Krisztus békességével járhassunk tovább a keresztény egység felé vezető úton.

Németi Noémi
Fotó: Varga Gábor Vargosz
Megjelenik a Reformátusok Lapjában. 

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.