DC: értekeztek a szekciók elnökei és titkárai

2013. december 12., csütörtök

Sárospatakon tartja következő nyári plenáris ülését a Magyarországi Református Egyház tudományos testülete, a Doktorok Kollégiuma (DC), derült ki a szekcióelnökök és -titkárok december 11-i tanácskozásán.

A Dr. Bölcskei Gusztáv püspök áhítatával kezdődött értekezleten a 2013-2014-es esztendők legfontosabb kérdéseit vitatták meg. Ez volt az első alkalom, amikor a testület az újonnan megválasztott főtitkár, Dr. Ferencz Árpád vezetésével tekintette át feladatait.

Plenáris ülés Sárospatakon

A teológiai kar meghívására a Sárospataki Református Teológiai Akadémián tartják július 13-15. között a Doktorok Kollégiuma következő plenáris ülését. Ajánlott és kiemelt témák a szekciók részére a Kálvin évek zárásaként Kálvin teológiája, illetve a Bullinger születésének 510. évfordulója kapcsán a bullingeri teológia értékelése. A plenáris ülésen kívül az év folyamán lehetőség lesz kihelyezett szekcióülések szervezésére is. A Doktorok Kollégiuma ezekhez az ülésekhez támogatást ad, de ennek feltétele, hogy a szekcióülés nyitott legyen a területileg illetékes egyházmegye lelkészei felé, akik a részvételt továbbképzésként könyvelhetik el. Ezzel a testület tudománynépszerűsítő tevékenysége erősödne – mondta el a főtitkár.

Hatékony kommunikáció

A teológiai és tudományos ismeretanyag mennyiségi növekedése és specializálódása az információk cseréjének egyre hatékonyabb és tökéletesebb formáit követeli meg. A Doktorok Kollégiumának bemutatása, feladatkörének ismertetése, valamint a szakmai kérdések világszínvonalon történő megválaszolásához ma elengedhetetlen az interneten való megjelenés. A Doktorok Kollégiuma ezért hamarosan önálló honlapon mutatkozik be. Egy ilyen megjelenési felület ugyanis nemcsak befelé, a tagok közötti kapcsolat erősítésére szolgál majd, de a hazai és nemzetközi tudományos élet számára nyit ablakot a református értelmiség felé.

Szintén ehhez kapcsolódik egy magyar internetes teológiai folyóiratcikk-adatbázisnak az elindítása is, amelyben tematikusan visszakereshetők lesznek a magyar református teológia folyóiratokban megjelent művei, tárgyszó és téma szerint. De tovább erősödik a fiatal kutatókkal való kapcsolattartás is. Ennek jegyében a három magyar protestáns egyetem doktori iskolái közös konferenciákat szervezhetnek, az előadások pedig megjelenhetnek a Doktorok Kollégiuma évkönyvében, vagy önálló kötetben.

A „Krisztusért követségben járó" egyház hiteles bizonyságtétele lehetetlen a teológiai, tanulmányi munkára való odafigyelés nélkül. Az idén negyven éves Doktorok Kollégiuma kiemelt feladatának tekinti, hogy felelős kutatással és hatékony iránymutatással a jövőben is mindent megtegyen az egyház megerősítéséért, közösségünk elmélyítéséért és ezzel társadalmi szolgálatunk előmozdításáért.

Iszlai Endre

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.