Családi életre nevelés és kapcsolati kultúra fejlesztése

2014. november 11., kedd

Családi életre nevelés és kapcsolati kultúra fejlesztése témakörben 40 órás pedagógus továbbképzés indul a KRE Bölcsészkarán.

Célunk a tanárok és az iskolai oktatásba bekapcsolódó egyéb diplomások (gyógypedagógus, mentálhigiénikus, hitoktató, iskolai védőnő, kollégiumi nevelő, szabadidő-szervező, stb. ) felkészítése a 2013. őszén induló új NAT szerinti munkára.
A képzés 40 pontot ad a kötelező továbbképzés keretében.

Az új Nemzeti alaptantervben a fejlesztési területek és nevelési célok között a Családi életre nevelés kiemelt figyelmet kapott. A Családi életre nevelés önálló tárgyként is megjelenhet, de az 1-12. évfolyamokon bármely tantárgyba integrálható, különös tekintettel az erkölcstan, az etika, a technika, életvitel és gyakorlat, a biológia, a magyar, a történelem tárgyakra, valamint az osztályfőnöki órára.

A képzés nyolc témakörében módszertani és elméleti jártasságot nyújtunk a résztvevőknek:
- Társas kapcsolatok, kommunikáció és konfliktuskezelés
- Önismeret és érzelmi intelligencia
- Jellem és értékrend
- A család működése
- Változások és veszteségek kezelése a családban
- Nemiség, párkapcsolat, szexualitás
- Veszélyek és devianciák
- Elméleti és módszertani összefoglaló

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 82/147/2012 nyilvántartási számon engedélyezett programunk: Családi életre nevelés. A NAT alapján a családi életre nevelésben és a kapcsolati kultúra fejlesztésében résztvevők felkészítését elősegítő továbbképzés.

A képzés vezetője: Dr. Komlósi Piroska PhD, egyetemi docens
A következő képzés ideje:
2014. november 28-29. és 2015. január 16-17. (péntek-szombat 9-18-ig)
Helye: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar,
1088 Budapest, VIII. Reviczky u. 4.
A képzés díja: 40.000 Ft/fő, (az útiköltséget és szállásdíjat nem tartalmazza.)

Tekintettel arra, hogy sokaknak fontos, hogy a második félévben már hozzáértőbben taníthassák ezt az anyagot, de januárban minden család pénzügyi helyzete nehéz, ezért a tanfolyami díj befizetése halasztható a képzés befejezéséig.
Jelentkezés: 2014.11.20-ig nemes.katalin@kre.hu címen a jelentkezési szándék jelzésével, valamint önéletrajz mellékelésével, mely tartalmazza a jelentkező személyes adatait, elérhetőségeit is.
Információ: 06-1-483-2937

Budapest, 2014. október 9.
Dr. Komlósi Piroska Ph.D, egyetemi docens
a továbbképzés alapítója és szervezője (20/44-87-455)

Istent keresem

1Móz 30,1–24

„És elnevezte Józsefnek, mert ezt mondta: Adjon nekem az Úr még másik fiút is!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink