Beiktatták az új amerikai magyar református püspököt

2010. október 11., hétfő

altConnecticut államban a Fairfield-i magyar református templomban iktatták be tisztébe Poznan Béla püspököt.

Szeptember végén Connecticut államban a Fairfield-i magyar református templomban iktatták be tisztébe Poznan Béla püspököt. A Krisztus Egyesült Egyházához tartozó Kálvin Egyházkerület új püspökét titkos szavazással választották meg, az egyházkerület lelkészei és gyülekezeti képviselői még májusban a Pennsylvania-ban megtartott választói közgyűlésen.

Az egykori szlovákiai magyar lelkipásztor hosszú időn keresztül New York-ban volt lelkész. A 69. utcai magyar gyülekezetből indult szolgálati helyének új állomására Fairfield-be, ahol közel két évtizede szolgál.

A püspökszentelő istentiszteletre benépesült a Fairfield-i templom. A jeles eseményre nem csak a kerülethez tartozó lelkipásztorok és gyülekezeti képviselők jöttek, hanem a másik magyar református egyháztest, a Független Magyar Református Egyház vezetői és lelkipásztorai is megjelentek. A Magyarországi Református Egyházat dr. Kádár Zsolt esperes, a Doktorok Kollégiuma főtitkára képviselte e jeles alkalmon.

alt

A kétnyelvű püspökszentelési istentiszteleten az angol nyelvű ünnepi igehirdető Geoffrey Black Krisztus Egyesült Egyháza elnöke volt, míg a magyar nyelvű liturgiát a Kálvin Zsinat korábbi püspökei, Ludwig Kálmán és Medgyesi Lajos vezették. A magyar nyelvű igehirdető dr. Kocsis Attila esperes volt, s ugyancsak magyar nyelven vette ki a püspöki esküt új szolgatársától Szabó Sándor, az amerikai Független Magyar Református Egyház püspöke.

Az istentisztelet során huszonöt lelkipásztor kért egy-egy Igével áldást az amerikai magyar reformátusok újonnan megválasztott vezetőjére. Részt vett az alkalmon Trombitás Zsófia Magyarország New York-i konzulja.

Istent keresem

2Móz 11

„Még egy csapást hozok a fáraóra és Egyiptomra, és akkor majd elbocsát benneteket innen.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink