Ahol a közösség a tét

2010. június 17., csütörtök

Az új református világszervezet nagygyűlésén a közösség és az igazságosság áll a középpontban.

2010. június 18. és 28. között a világ reformátussága nagy családi ünnepet ül az Amerikai Egyesült Államokban mintegy ezer küldött, megfigyelő, önkéntes és szervező, és talán maga az USA elnöke, Barack Obama részvételével. Grand Rapids városában egyesülő nagygyűlést tart két korábban elkülönült református világszervezet: a magyar református egyházakat is tagjai között számláló Református Világszövetség (RVSZ) és a konzervatívabb, holland gyökerű Református Ökumenikus Tanács. Az új, az egyház reformációját előkészítő (pl. valdens), illetve az azt teljességre vivő svájci és radikális irányzatok nyomán születetett egyházakat teljesebben képviselő szervezet születik: a Református Egyházak Világközössége (REV).

A történelmi esemény igei vezérfonala „a Lélek egysége a békesség kötelékével” (Efézusi levél 4,3), amely kifejezésre juttatja, mi is áll a középpontban: a közösség és az igazságosság. Ahogy a két egyesülő világszervezet főtitkárai fogalmaznak: „Különböző kulturális környezetből jövünk, és különféle gazdasági helyzettel kell szembesülnünk. De közösen tanúskodunk Jézus Krisztusról. Közösen kötelezzük el magunkat a prófétai küldetésünk mellett, hogy a gonosz erőknek ellenálljunk és néven nevezzük a jogtalanságot az egyházban és a társadalomban. Egyik fő feladatunk, hogy a keresztyénséget egységre hívjuk, és az átfogó ökumenikus mozgalomban ezért dolgozzunk.”

A Kálvin Évben megtanultuk, hogy reformátusnak lenni nem jelent mást, mint eltökélten keresztyénként, Isten krisztusi közösségben megújulni kész gyermekeiként élni a világban. A REV az érme egymástól elválaszthatatlan két oldalát egyaránt határozottan kívánja erősíteni. Alkotmányunk egyrészt kimondja azt, amit ebben a családban még soha: teljes közösség, communio, köt össze minket, éljünk bármely szegletében is a világnak. Ez szószéki- és úrvacsorai közösségünk mellett azt is magába foglalja, hogy azért, amit tagegyházakként teszünk, „elszámolással” tartozunk egymásnak. Ha az egyik tag szenved, vele szenved a többi. Ahogy a test tagjainak örömei is közösek. Csak így lehetünk halovány jelei minden közösség végső és maradandó forrásának, a Krisztusban ezt a világot önmagával megbékélt közösségre rendelő Szentháromság Istennek.

Másrészt azonban közösségünk és annak kinyilvánítása nem öncélú dolog. Nem szólhat csak arról, hogy immár nem 75, hanem 80 millió keresztyént képvisel a szervezet. Sokkal inkább az 1997-ben éppen Debrecenben elkezdett, a világkeresztyénségben példaértékű összefogásnak az elmélyítését kell szolgálja, amely a teremtő és megváltó Isten kizárólagosságát hirdetve szembeszáll minden hamis kizárólagossággal, elsősorban is neoliberális kapitalizmus embertelen és környezetet is kiszipolyozó birodalmával. Azzal a birodalommal, amelyet nem csupán „gazdasági, kulturális, politikai és katonai” hatalom globális összefonódása jelenít meg a világban, hatalmas nemzetek, szervezetek és cégek érdekeit szolgálva. Nem, a birodalom a mi lelkünkben is lakozik, s azt a fogyasztást, az önző gyarapodást istenítve magunk is megerősítjük. Ezzel szembeszállni tehát hitbeli elköteleződést, eltökélt összefogást tesz szükségessé. Az, hogy ezt ki tudjuk-e mondani mi, valóban eltérő egyházi és társadalmi környezetből érkező reformátusok, hogy megszületik-e a világraszóló református család, amelynek tagjai egymással közösségben, összefogva vállalnak kritikus szolidaritást Isten teremtett világával; nos, ez a tét Grand Rapids-ben.

A közösség vagy megélt valóság, vagy semmi. Azok a gyülekezetek, amelyek a nagy református család tagjaiként maguk is meg akarják ünnepelni a református egységet, a Református Egyházak Világközösségének születését, haszonnal forgathatják közösségi alkalmaikon azt az immár magyarul is megjelent öt bibliatanulmányt, amely a nagygyűlésre készült. A füzetből megismerhetjük a nagygyűléshez vezető utat, a fontos témákat, illetve útmutatást is kapunk arra nézve, hogyan tehetjük a bibliatanulmányokat közösségi alkalmaink vezérfonalává. A bibliatanulmányok további dokumentumokkal és érdekes beszámolókkal egyházunk honlapján, a Grand Rapids rovatban elérhetők és letölthetők.

 

Ódor Balázs

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.