A virágvasárnapi evangélium: az Úrnak szüksége van rám!

2010. március 30., kedd

altAz az igazi keresztyén ember, aki Jézus Krisztust Megváltójának és Urának tartja. De a fordítottjának is igaznak kell lennie az életünkben, amikor ráébredünk, hogy Jézus számít rám, használni akar a világban, vagyis Neki is szüksége van rám – ezeket a gondolatokat osztotta meg a hívekkel virágvasárnapi áhítatában Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke Székesfehérváron.

A Budai úti református templomban az ünnepségen a hagyományokhoz híven a Helyőrségi Zenekar szolgált alkalomhoz illő műsorral. Fejér megye székhelyén az elmúlt évekhez hasonlóan az együttműködés szép példája valósult meg ezúttal is a református egyház és a honvédség között.

altSzékesfehérváron a református egyházközség Budai úti templomában megrendezett virágvasárnapi zenés áhítat kezdetén Oláh Emil alezredes, tábori lelkész, esperes köszöntötte a híveket. Mint fogalmazott, az ünnepi alkalom szép és élő példája annak, hogy a honvédség és a társadalom napjainkban is képes összefogni! A honvédséget meghívták az egyház vezetői, ők pedig hálásak azért, hogy a zenekar megörvendeztetheti az egyház tagjait egy csodálatos zenei összeállítással.

Ezt követően Somogyi László lelkészi elnök mondott köszönetet azért a hűségért, amely a Székesfehérvári helyőrség, a városvezetés és a református egyházközség között kialakult kapcsolat „kedves háromszögének” ápolásában  mutatkozik meg.
– Azért is lehetünk közösen együtt ezen a délutánon, mert Valaki mindnyájuknak Édes Atyja. És  ennek az Atyának a Fia virágvasárnapon énekszó közepette vonult be Jeruzsálembe. A tömeg hozsannát zengve köszöntötte a Királyok Királyát, az Uraknak Urát! Ezért külön öröm, hogy a Budi úti templomban mi, akik itt vagyunk, ugyanennek az Édes Atyának vagyunk a gyermekei és Jézus Krisztusnak megváltottai – mondta a lelkipásztor.
Egyúttal köszöntötte Benkő Tibor altábornagyot, az Összhaderőnemi Parancsnokság (ÖHP) parancsnokát, Steinbach József református püspököt, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) elnökét, Warvasovszky Tihamér polgármestert, a honvéd zenekar tagjait, és az ünnepségen nagy számban megjelent vendégeket. 

altAz ünnepi hangverseny előtt Steinbach József püspök áhítatában Lukács evangéliuma 19. fejezetének 28–31. versei alapján szólt a hívekhez. Emlékeztetett arra: virágvasárnap a tömeg hatalmas ujjongással fogadta a városba bevonuló Jézus Krisztust. A nép várt valakit, aki képes lesz az evilági problémák megoldására. Jézus, bár nem evilági messiás, de az az ajándék, amelyet nekünk hozott, határozottan kihat a földi életünkre is. Szamárcsikón vonult be Jeruzsálembe, hogy az ószövetségi próféciákat is betöltse.
Az ünneplő tömeg egy evilági messiásra vár, közben van valaki, aki csöndesen, minden ünneplés nélkül átéli virágvasárnap lényegét és felfedezi Jézus Krisztus személyének titkát. Ez a valaki pedig az az ember, aki engedelmesen odaadja szamarát a tanítványok kérésére a bevonuló Jézusnak. Tisztában volt azzal is, hogy Jézus Krisztus Megváltó és Úr, és amije volt, azt odaadta az Úr számára, amikor az kérte tőle – hangsúlyozta a püspök, majd azt is elmondta, az az igazi keresztyén, aki Jézus Krisztust Megváltójának és Urának tartja. És a fordítottjának is igaznak kell lennie életünkben, amikor ráébredünk, hogy Jézus használni akar bennünket a világban, vagyis hogy Neki is szüksége van ránk.

altAz ünnepi hangversenyen, amely a 90. genfi zsoltár megszólatasával kezdődött, Mergl Róber főhadnagy vezényletében világhírű zeneszerzők remekei közül felcsendültek Johannes Brahms, Liszt Ferenc, Kodály Zoltán, Farkas Antal, Erkel Ferenc és Hidas Frigyes egy-egy nevezetes művének jól ismert részletei is.
A rendezvény végén Steinbach püspök a Magyar Honvédségnek az egyházzal történő együtt munkálkodását elismerve a Dunántúli Református Egyházkerület nevében, annak hálája kifejezéseként ajándék emlékkönyvet nyújtott át Benkő Tibor tábornoknak.     

 


Szűcs Gábor
Fotók: Temesvári Márta

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.