A REV csatlakozott a megigazulásról szóló közös nyilatkozathoz

2017. július 05., szerda

A reformáció jubileumáról emlékeztek meg Wittenbergben a REV nagygyűlésének résztvevői július 5-én. Az ünnepi istentisztelet keretében két jelentős ökumenikus dokumentum aláírására is sor került.

Konszenzus a megigazulástan alapvető kérdéseiben

A reformáció jubileumának évében, a reformátorok ökumenikus tanúságtételekének szellemében, évtizedes ökumenikus párbeszéd eredményeként, a Református Egyházak Világközössége (REV) csatlakozott a Közös Nyilatkozathoz, amelyet eredetileg a megigazulástan kapcsán a Lutheránus Világszövetség és a Római Katolikus Egyház írt alá 1999-ben.

„A párbeszédekhez hasonlóan ez a közös nyilatkozat is abból a meggyőződésből táplálkozik, hogy az eddigi vitakérdések és tanbeli elítélések leküzdése sem a szakadásokat és elítéléseket nem veszi könnyen, sem pedig saját egyházi múltunkat nem hazudtolja meg. Mégis az a meggyőződés határozza meg, hogy a történelem során egyházaink új felismerésekre jutnak, és hogy olyan fejlődések mennek végbe, amelyek nem csupán megengedik számukra, hanem egyúttal meg is követelik tőlük, hogy az elválasztó kérdéseket felülvizsgálják és új megvilágításban nézzék.” (Részlet a Közös Nyilatkozatból)

1999-ben Augsburgban, Németországban, megszületett egyezmény a katolikusok és az evangélikusok megigazulásról szóló tanácskozásainak eredményeképp jött létre. A Közös Nyilatkozat a megigazulásról címet viselő egyezmény létrejöttét annak idején a Református Világszövetség (RVSZ) nagy érdeklődéssel fogadta. Bár az RVSZ-t meg is hívták, hogy csatlakozzon a dokumentum aláírásához, erre nem került sor, mert a Szövetségen belül sok kérdés is felmerült a Nyilatkozat kapcsán, különösen azért, mert az nem juttatta kellő mértékben kifejezésre a megigazulás és igazság, azaz társadalmi igazságosság közötti elválaszthatatlan kapcsolatot. Néhány évvel később a Metodista Világtanács is csatlakozott a Nyilatkozathoz, csatlakozási nyilatkozatukban a megszentelődés fontosságát hangsúlyozva.

A jelen nyilatkozatban a Református Egyházak Világközössége megerősíti alapvető tanbeli egyetértését a megigazulás tanának a Közös Nyilatkozatban megfogalmazott tanításával, amelyet 1999. október 31-én írtak alá a Lutheránus Világszövetség és a Római Katolikus Egyház képviselői. 2006. július 23-án a Metodista Világtanács is megerősítette alapvető tanbeli egyetértését a dokumentumban foglaltakkal. A Közös nyilatkozat a megigazulásról című dokumentum aláírói közösen üdvözlik a Református Egyházak Világközösségének fenti nyilatkozatát, amellyel kijelenti és jelzi, hogy a reformátusok is egyetértenek azzal a konszenzussal, amelyet a megigazulás tanának alapigazságai terén fogalmaz meg a Közös nyilatkozat a megigazulásról. A megigazulás tanának alapigazságaiban való egyetértés alapjára építkezve a négy aláíró fél elkötelezi magát az iránt, hogy közösen munkálkodik a megigazulás tana közös értelmezésének elmélyítésében a teológiai munkában, a tanításban, valamint az igehirdetésben. A most elért sikerre és elkötelezettségre úgy tekintenek a római katolikusok, az evangélikusok, a metodisták és a reformátusok, mint ami része annak a célkitűzésnek, hogy teljes közösséget és közös tanúságtételt érjenek el, amely Krisztus akarata minden keresztény ember számára. (Részlet a csatlakozási nyilatkozatból.)

2009-ben javaslatot terjesztettek elő a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa és az alakulófélben lévő REV közötti párbeszéd új köréről, „megigazulás és megszentelődés, a keresztény közösség, mint az igazság előmozdítója” címmel. 2010-ben a REV alakuló nagygyűlése jóváhagyta a párbeszéd új körét, és felhatalmazta a tagokat, hogy konzultáljanak az esetleges csatlakozásról.  A kétoldalú párbeszéd újabb szakasza végül 2011-ben kezdődött és 2016-ban zárult le, öt ülést követően. Az egyeztetések során arról is döntöttek, hogy a REV formájában a metodistákkal egyező, de tartalmában a megigazulás és az igazság iránti elkötelezettség közötti kapcsolatra összpontosító nyilatkozattal csatlakozzon a megállapodáshoz. A csatlakozás tényét és az elfogadásra került nyilatkozatot az MRE és a REV európai régiója egyaránt támogatta.

Református - evangélikus egyezmény a közös tanúságtételről

Ugyanezen az istentiszteleten írta alá a REV és a Lutheránus Világszövetség a „Wittenbergi tanúságtétel” nevet viselő dokumentumot. A közös tanúságtétel az egyház megosztottságának tragikus voltát megvallva egyben a két szervezet évtizedek óta tartó elkötelezett párbeszédének gyümölcseként ünnepeli, hogy tagegyházaik világszerte konkrét lépéseket tettek egységük kifejezésére. A dokumentumot eredetileg „globális Leuenbergként” készítették elő, amely kimondta volna a két szervezet egyházainak teljes közösségét, beleértve a szószéki és úrvacsorai közösséget, erre azonban egyes evangélikus egyházak ellenállása miatt nem került sor végül. 

Közösen adunk hálát Istennek és együtt ünnepeljük az egységet, ami már most miénk Krisztusban; amit nem mi teremtünk és nem is rombolhatunk le, hiszen az a Szentháromság Isten műve, az Ige és Szentlélek teremtménye. Az egység ajándéka nem követeli meg az egyformaságot, hanem fellelhető és ünnepelhető a sokszínűségben is. Hitvallási hagyományaink és egyházaink sokfélesége sajátos kontextusaink legitim lenyomata, így a sokszínűség inkább egyesít, semmint hogy elválasztana minket. (Részlet a nyilatkozatból).

A REV főtitkára, Chris Ferguson szerint a dokumentum aláírásával „a reformáció egyházaiként nyilvánvalóvá és láthatóvá tesszük elkötelezettségünket a keresztyén egység mellett, konkrét lépéseket téve a református-evangélikus párbeszéd eredményeinek befogadására és gyakorlati megvalósítására. Így a veszedelmekkel teli világunkban megvalósulhat a világ átformálását célzó egyházi egység.” 

„Számos olyan célunk van, amit együtt tudnánk és együtt is kellene megvalósítani” – hangsúlyozta a Ferguson a Lutheránus Világszövetség ugyancsak idén tartott nagygyűlésén a résztvevőket köszöntve. „Hálát adok Istennek azért, hogy a Lutheránus Világszövetségben partnerre találhattunk mind a misszióban és tanúságtételben, mind pedig a diakóniai szolgálatban. Őszintén remélem, hogy 6 vagy 7 éven belül a két szervezet egy helyen és egy időben tartja majd meg nagygyűlését.

Külügyi Iroda

fotó: twitter

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.