Az Amerikai Református Egyház Hitvallása a Szentlélekről

2010. május 21., péntek

 

altA reménység éneke (1974)  címmel jelent meg ez a hitvallás abban a testvéregyházunkban, amelyik vendéglátó házigazdája lesz a történelmi jelentőségű új református világcsalád, a Református Egyházak Világközössége megalakulásának.

Ennek a Michigan Államban található, eredetileg holland református központ, Grand Rapids ad otthont. Hitvallásuk elgondolkodtató, szép megfogalmazásait adjuk most közre a Szentlélekről. Ez az USA-ban élő egyház 350 évnél idősebb történetében hitvallási örökségei között a Heidelbergi Káté mellett a Belga Hitvallást és a Dordrechti Kánonokat tartja számon. A 60-as években egyre többen érezték szükségét annak, hogy hitüknek új kifejezést adjanak. 1966-ban dolgozták ki a hitvallási nyilatkozat tervezetét, amit aztán lelkészek, gyülekezetek, zsinati ülések tárgyaltak, pontosítottak és fogalmilag finomítottak. Nyolc változatból végül ezt fogadták el, amit a Zsinat hivatalos hitvallási rangra emelt, s a hitoktatásban is bevezette.

A Lélek a Szentírásban szól hozzánk. Ő inspirálta a héber és a görög szavakat, Ő fordította le emberi nyelvre Isten igazságát. Isten tanításait az egykori kultúrában Ő jelenítette meg, és Ő hirdeti az evangéliumot a világ történelmében. Igazán jelenti meg azt, amit a népeknek feltétlenül meg kell tudniuk, Isten szavát is Ő ülteti át a modern nyelvekre, s Ő az, aki beleplántálja azt az emberek szívébe és a kultúrák talajába.

A Lélek az egyházon keresztül szól, s az egyház szavait a kánoni iratok mérlegére teszi. Ez a Lélek szólalt meg az óegyházi hitvallásokban és a reformáció korának hitvallási irataiban. A világot arra hívja, hogy Krisztusról tegyen bizonyságot, az Íráshoz hűen, az Atya Igéivel és Krisztus egész népével összhangban.

Isten Lelke szól a világban ma is, Istennek a Krisztusban adott végérvényes Igéjét hirdeti. Isten felhasznált tanukat, minden korban és minden helyen, az ősrégi városokban és a távoli országokban, a technika és a gazdaság területén, a művészetben és a nevelésben. Igéje oda is eljutott, ahová mi nem.

Krisztus Lelkének
az eljövetelét minden évben és minden helyen várjuk. Amikor a világ gondjaira felfigyelünk, s meghalljuk az elnyomottak sírását, és új tapasztalatokat szerzünk, akkor Ő megértést támaszt szívünkben, nagykorú tettekre indít, bátorságot ad, hogy a jogsérelmeket felszámoljuk.

A Lélek a nép javára munkálkodhat a kormányok tagjaiban, és szívüket a szegények iránt igazságosságra, a foglyok iránt irgalomra hajtja, s az elnyomás ellen fordítja őket. De Istennek inkább kell engednünk, mint embereknek, ezért várjuk az Ő Lelkét, hogy töltse ki lelkünkbe Krisztus engedelmességét.

Könyörgünk azért, hogy Krisztus Lelkének gyümölcseit megteremhessük, mert Ő a földi békéért munkálkodik, minket pedig képessé tesz arra, hogy szeressük ellenségeinket, s a népek közötti türelemre int. Köszönjük, hogy tevékenyen van jelen a kormányokban, amikor a háború helyett a viszály békés megoldásait keresik, mikor a nemzeti büszkeség elé tudják helyezni a barátságot, mikor a háborús gyűlöletet önmérséklettel győzik le.

Halljuk és követjük
a Lélek felhívását, hogy szeressük egymást, szüntessük meg a faji és a nemek közötti előítéleteket. Arra szólít fel mindnyájunkat, hogy fogadjuk el egymást, s tegyük ezt életünknek minden területén: a munkában és a pihenésben, az egyházban és az államban, a házaséletben és a családban, így töltsük be Krisztus szeretetét.

A Lélek jövetelét
nőként és férfiként is várjuk. Hiszen Ő formál minket az élet jó sáfáraivá, Akik meg tudják tervezni annak emberi kezdetét, megszületése után drágának tartják, szeretik azt, és elkísérik a másikat egészen a halálig. Ő formál minket a házasság jó sáfáraivá, a szeretet élethossziglani kötelékében, de Ő az, aki mindenkinél jobban ismeri szívünk esendőségét is.

Istennek a Lelke elvezet minket az igazságra - Krisztus megváltó élete megismerésére, minden élet egyre teljesebb ismeretére. Örömet áraszt azokra, akik felismerik a teremtett világban Isten művét, és szabadsággal ajándékozza meg őket, hogy titkait kutassák. Álmélkodással szemléljük ismereteink növekedését. És miközben átéljük igazságaink töredékességét, várjuk, hogy a Lélek ezeket Krisztusban teljességre juttassa.

A Lélek
hatalmazza fel egyházát arra, hogy bűnösöket hívjon megtérésre, hirdesse az örömüzenetet, mert Jézus a személyes Üdvözítő és Úr. Ő küldi egyházát szolgálatra, hogy a szegényeknek hirdesse a jó hírt, a népeknek pedig az igazságosságot, az embereknek pedig a békét.

A Lélek az, Aki az egy egyházat építi, azt, amelyik az egy Úrban és az egy reménységben egyesül, s egy terített asztal ad neki erőt. Mindazokat, akik hisznek Jézus nevében, arra hívja, hogy az istentisztelet közösségében válaszoljunk Neki. A Lélek minden ajándékát készséggel fogadjuk el, mások hagyományaiból és szokásaiból ami jó, azt becsüljük, s ha lehet, tanuljunk tőlük. Így tegyük láthatóvá egységünket a Földön!


Írta, fordította: Dr. Békefy Lajos

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.