A Református Egyházak Világközössége továbbra is elkötelezett az Accrai Hitvallás mellett

2014. december 03., szerda

A gazdasági és környezeti igazságtalansággal foglalkozó dokumentumot 2004-ben a Református Egyházak Világszövetségének nagygyűlése fogalmazta meg és fogadta el Ghána fővárosában.

A közelmúltban az úgynevezett „Accrai Hitvallás" tizedik évfordulójának alkalmából tartott globális konzultáció arra hívja a Református Egyházak Világközösségét (REV), annak tagegyházait és az ökumenikus partnereket, hogy sokkal átfogóbb módon foglalkozzanak a gazdasági és környezeti igazságtalanság kérdésével „elemezve azokat és választ adva az igazságtalan társadalmi, politikai és gazdasági valóságra." A REV tagegyházainak Accrai nyilatkozat melletti elköteleződését célzó, hónapokon át tartó megbeszélés sorozat tetőpontjaként került megrendezésre Hannoverben november 3-5 között a konzultáció.

A gazdasági és környezeti igazságtalansággal foglalkozó dokumentumot (melyet a letöltések között találhat meg) 2004-ben a Református Egyházak Világszövetségének nagygyűlése fogalmazta meg és fogadta el Ghána fővárosában. A dokumentumot jegyző világszövetség azóta egy másik református szervezettel egyesülve Világközösség névvel működik, a nyilatkozatot pedig éppen a 2010-ben Grand Rapids városában ülésező egyesülő nagygyűlés is megerősítette, mint küldetésének egyik alapdokumentumát.

„Az Accrai Hitvallás azt mondja ki, hogy a világ mai formája nem olyan, mint amilyennek Isten teremtői akaratával eltervezte" – állítja Chris Ferguson, az REV főtitkára. Jerry Pillay, az REV elnöke úgy vélekedett, hogy „az Accrai Hitvallásra most még nagyobb szükség van, mint 10 évvel ezelőtt. Vissza kell nyernünk az Accrai Hitvallásban megfogalmazott látásunkat, és meg kell kérdezünk maguktól, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet a gazdasági és a környezeti igazságtalanság ügyére."

A globális konzultáció egy asztalhoz ültette a REV nyolc világrégióinak (Afrika, Ázsia, Karibi térség, Európa, Dél-Amerika, Közel-Kelet, Észak-Amerika és Csendes-óceáni térség) képviselőt, akik előzetesen megtartották a saját konzultációikat, amelyeknek eredményeit ismertették egymással. A konzultáción más egyházak és egyházi szervezetek vezetői is részt vettek, akik megosztották egymással az Accrai Nyilatkozattal kapcsolatos tapasztalataikat és hatékonyabb képviseletét és a megfogalmazott célok hathatósabb előmozdítását szolgálják.

Másmilyen világ

„Az Accrai Hitvallás az alapvető felelősségünkre figyelmeztet, ami abból fakad, hogy keresztyénként az Istennel való szövetségben élünk ebben a világban." – mondta Yueh-Wen Lu, az REV elnökhelyettese. „Még mindig hiszünk abban, hogy a világ lehet másmilyen, mint ma, mert annak középpontjában Jézus Krisztus áll, és mi hisszük, hogy az Accrai Hitvallás radikális szeretetre szólít fel bennünket." – mondta Dario Barolin, érzékeltetve a dél-amerikai reformátusok vízióját.
„Az egész világon felemelik szavukat az emberek ez ellen a botrányos világrend ellen, és életüket adják azért, hogy tiltakozzanak ellen és megváltoztassák azt" – fogalmazott Allan Boesak dél-afrikai lelkész, az RVSZ korábbi elnöke. „Egy olyan világért dolgoznak, ahol a tisztesség és igazság valósággá válhat."

A regionális konzultációk arra a megállapításra jutottak, hogy míg az „Accrai Hitvallás" prioritásai továbbra is egybecsengenek a tagok véleményével, a nyilatkozat szövegét magát csak elvétve használták közvetlenül az egyházak az elmúlt évtizedben. Így, jóllehet dokumentum felhívásait a gazdasági és környezeti igazságtalanságokkal szemben számos egyház magáévá tette és ennek megfelelően élt, ugyanakkor gyakran anélkül történt ez, hogy tudatában lettek volna a forrásnak. „Azt akarjuk, hogy szó szerint idézzék az Accrai Hitvallást, vagy hogy megéljék azt?" – tette fel a kritikus kérdést Roberto Jordan. Amíg számos egyházat megihletett a nyilatkozat, „annak egyes gondolatai és megfogalmazásai nagy kihívás elé állította a tagegyházakat, különösen is a birodalom és neoliberalizmus, valamint a hitvallás és az egyházi közösség fogalmai kapcsán," – fogalmazza meg a hitvallásról írt beszámoló.

A konzultáció résztvevői azzal is számot vetettek, hogy a világ radikálisan megváltozott az elmúlt évtizedben: „a neoliberális gazdaság, a faji és patriarchális rendszerek keverednek egymással és meglehetősen kusza képet alkotnak. A gazdasági egyenlőtlenségek exponenciálisan növekedtek és a makacs kitartás a fajgyűlölet és fajok közti feszültségek mellett megerősödött." Az REV feladata ezért az, hogy „új válaszokat találjon az idők jeleire napjainkban ... és arra hívatott, hogy az Istenbe vetett hitéhez ragaszkodjon, hű legyen Isten igéjéhez és az Accrai Hitvallásban lefektetett elvek határozzák meg cselekedeteit. Meggyőződésünk, hogy a jelenlegi társadalmi és gazdasági válság és a vég nélküli háború állapota hitünket érintő válság és ezért a hitbeli válaszára van szükség, hogy az élet Istenéről tanúságot tegyünk."

„A hitvalló egyház arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan legyen jelen a világban" – emlékeztetett Boesak. „Hogyan valljuk úrnak Jézust, amikor a szentség utcára került?" Dora Arce-Valentin, a REV gazdasági és társadalmi igazságosságért felelős referense szerint a jubileumi konzultációsorozatra nem csak azért került sor, hogy „megünnepeljük az évfordulót és újra elkötelezzük az egyházakat az Accrai Hitvallás mellett, hanem azért is, hogy önvizsgálatot tartsunk és megvizsgáljuk az igazság iránti elhivatottságunkat." „Nem lehet valós közösségünk igazság nélkül, mert egy egyházi közösség csak akkor lehet valós, ha igazságos is egyben" – összegezte az elhangzottakat Pillay.

Kötelezettség vállalása

Ezt előmozdítandó, a konzultáció zárónyilatkozata javaslatokat fogalmazott egy sor kötelezettségvállalásra, amelyet a REV Végrehajtó Bizottsága elé terjeszt elfogadásra:
• Elkötelezzük magunkat, hogy nyitottak leszünk az Accrai Hitvallásban magában megfogalmazott kihívásokra, amikor új válsághelyzetek alakulnak ki és hívnak prófétai hűségünk újraértelmezésére.
• Elkötelezzük magunkat a szabadság előmozdítására és a dominencia minden formájával szembeni ellenállásra.
• Elkötelezzük magunkat, hogy együttműködünk azokkal a partnerekkel és társadalmi mozgalmakkal, akikkel együtt járunk az igazsághoz vezető úton.
• Elkötelezzük magunkat, hogy meghallgatjuk azok hangját is, akik a társadalom peremére szorultak és akiket elhallgattatunk, ahogy a Lélek hangját is, amikor más vallási közösségeken keresztül szól hozzánk.
A nyilatkozat javaslatot tesz számos „cselekvési területre" is, hogy lendületet adjon az Accrai Hitvallás elveinek. Ilyen feladat a szentírás kritikus olvasata és kreatív gyülekezeti segédanyagok kidolgozása az élet Istene melletti tanúságtételük támogatására, a kasztokról, az éghajlatváltozásról, a nemekről és a szexualitásról, az emberkereskedelemről, bevándorlásról és migrációról, az új globális pénzügyi és gazdasági világrendről, a rasszizmusról és az „elég" teológiájáról való közös gondolkodás.
Mindegyik jelenlévő regionális tanács képviselője elkötelezte magát, hogy a saját térségében releváns kérdésekben aktívan előmozdítja az egyházak együttműködését, ezzel is érvényt szervezve és megerősítve az a tízéves nyilatkozat sürgető felhívását az igazságtalansággal szemben.

Az Accrai Hitvallás eredeti dokumentumát a letöltések között találja.

Külügyi Iroda
Forrás: wcrc.eu
Fordította: Essek Enikő

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.