Ima új infokommunikációs eszközök alkalmazásáért

2014. április 03., csütörtök

Az Egyházi Jövőkép Bizottság szeptemberig minden héten egy-egy egyházunk életét döntően befolyásoló témában hívja imaközösségre a gyülekezeteket. Az imádságok a bizottság zsinati előterjesztésében megfogalmazott huszonnyolc témakört követik. A rovatot a testület tagjai gondozzák, most egyikük az új infokommunikációs eszközök helyes alkalmazása érdekében emeli fel a szavát.

Napjainkban egyre fontosabbá válik az a kérdés, hogy a modern információs és kommunikációs technológiai eszközök elterjedése milyen ütemű, mennyire gyors lesz, és milyen hozzáférési eséllyel használják a társadalomban és az egyházban. Manapság digitális szakadékról beszélnek, és ez igaz a gyülekezeteink tagságára gondolva, mert a digitális írástudók és a digitális írástudatlanok (analfabéták) között szélesedik és mélyül a szakadék. De nekünk, reformátusoknak úgy kell erre a jelenségre tekintenünk, mint áthidalható törésvonalra, és küzdenünk kell a digitális megosztottság ellen.
A fiatalabb generáció tagjait könnyen el lehet érni infokommunikációs eszközökkel, hiszen az általános iskolások már anyanyelvi szinten használják ezeket. Éppen ezért ezen a területen a református egyháznak egy hatékony kommunikációs rendszer kiépítése és annak tudatos működtetése lenne a célja lelkészek és gyülekezeti munkások segítségével.
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet!"(Mt 28,19) Jézus missziói, kiküldő parancsának engedelmeskedünk akkor is, amikor komolyan vesszük és használjuk az infokommunikációs eszközöket az ifjúság (de nem csak az ifjúság!) elérésében, a velük való kapcsolatteremtésben és kapcsolattartásban, hogy elősegítsük az Isten-ember, ember-ember relációban az aktív párbeszédet.

Imádkozzunk azokért, akik infokommunikációs technikával élve elérhetők lehetnek egyházunk számára. Imádkozzunk azért, hogy ne csupán önreprezentáció jellemezze a református médiát, hanem a missziói tartalomra jusson elegendő humán és anyagi erőforrás.
Imádkozzunk, hogy jól tudjunk élni az eddig kihasználatlan technikai és szellemi lehetőségekkel az intézményi és a missziói, illetve a külső és a belső kommunikáció területén.
Imádkozzunk a különféle református honlapok létrehozóiért és működtetőiért, hogy minél többeket el tudjanak érni és meg tudjanak szólítani, az élő üzenetet át tudják adni, valamint összehangolt, koordinált legyen a munkájuk.
Imádkozzunk a hátrányos helyzetben élőkért, akiknek nincs lehetőségük sem anyagilag, sem szellemileg a technológiai fejlődés követésére és használására, hogy Jézus Krisztussal ők is találkozhassanak.

Vad Zsigmond

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.