Megújult a hitvallás

2013. június 19., szerda

Elkészült a Heidelbergi Káté új fordítása. A mai nyelvre igazított szöveget a Magyar Református Egyház részegyházai közösen fogadhatják el Debrecenben.


Idén 450 éves a magyar reformátusok egyik hitvallási irata, a Heidelbergi Káté. A június 28-i közös Zsinaton megemlékeznek a kerek évfordulóról, s várhatóan ünnepélyesen elfogadják a káté mai nyelvre igazított fordását. Ha így lesz, a Kárpát-medencei református egyházak egységes szöveget használnak majd a jövőben.

Alapul véve az örökséget

A fordítás előkészítése évekkel ezelőtt kezdődött. A Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinata által létrehozott Kálvin Emlékbizottság, amellett, hogy koordinálja a genfi reformátornak szentelt emlékéveket, s református részről előkészíti a reformáció 500 éves jubileumának megünneplését, feladatul kapta azt is, hogy gondozza az újraindított Református Egyházi Könyvtár című könyvsorozatot.

Ez a testület kezdett el foglalkozni a Heidelbergi Káté magyarázatos kiadásának előkészítésével is. „A munka során felvetődött egy esetleges új fordítás elkészítése is, amelyből majd nemzedékek tanulhatják a református hit és erkölcs alapjait" – erről Márkus Mihály nyugalmazott dunántúli püspök, az emlékbizottság elnöke beszélt 2010 novemberében, az MRE rendes őszi zsinati ülésszakán.

Az új szöveg elkészítését az is motiválta, hogy az elmúlt négy és fél évszázadban számos fordítása született a Heidelbergi Káténak, jelenleg is négy-öt változatot használnak a Kárpát-medencében.

A Heidelbergi Káté első magyar nyelvű kiadását a pápai nyomdásznak, Huszár Dávidnak tulajdonítják (1577), de a múltban népszerű volt Szárászi Ferenc (1604) és Szenczi Molnár Albert (1607) magyarítása is. 1891 után az Erdős János-féle kátéfordítás terjedt el leginkább, ennek a szövegváltozatnak több revíziója is készült, egymás mellett használták azokat (Magyarországon Victor János átdolgozását, míg Erdélyben Tavaszy Sándorét).

A Kálvin Emlékbizottság javaslata 2011-ben a Generális Konvent (GK) elnöksége elé került. A Kárpát-medencei református egyháztestek elnökségeit tömörítő testület még abban az évben létrehozott egy fordító bizottságot, hogy az a 450. évfordulóra készítsen el egy olyan szöveget, melyet az egész magyar reformátusság közösen használhat. A bizottságba valamennyi Kárpát-medencei egyháztest delegált tagot.

A munka az eredeti német és a vele egyenértékű latin kiadást vette alapul, de a bizottság szándéka szerint nem új fordítás készült, hanem az Erdős-Victor és a Tavaszy-féle szöveg átdolgozása. Ezt a négy változatot összevetve kérdésről kérdésre haladva, ha szükséges volt, az angol és más magyar fordításokat segítségül hívva, konszenzusra törekedve született meg az új szöveg. Igyekeztek az eredeti teológiai mondanivalót minél pontosabban visszaadni a mai nyelven. A munka 2012 májusában fejeződött be.

Több nyelven is

A Generális Konvent 2012. június 18-án és 19-én foglalkozott a Heidelbergi Káté 450. éves jubileumának előkészületeivel. Elfogadták az elkészült magyar szöveget, valamint az új fordítás kiadásáról, egy többnyelvű díszkiadásról és egy magyarázó tanulmányokkal kiegészített kritikai kiadás megjelentetéséről is döntöttek.

A Generális Konvent szombathelyi ülésének zárónyilatkozatában felkérte a részegyházakat, döntsenek arról, jóváhagyják-e a szöveget, s ennek függvényében 2013 júniusára javasolta egy közös Zsinat összehívását, melyen a Magyar Református Egyház ünnepélyesen elfogadhatja a Heidelbergi Káté felfrissített szövegét.

Református káté

Szombathelyen döntöttek egy bizottság felállításáról, melynek egy, a hitoktatásban használatos református káté elkészítése lesz a feladata. Céljuk, hogy 2017-ig elkészüljön egy hitvallásaink szellemében megírt, a mai kor nyelvezetén újrafogalmazott, a konfirmációi oktatásban jó alkalmazható káté.

2012. november 15-én az MRE Zsinata elfogadta a Heidelbergi Káté megújított fordítását saját hitvallásának, és hozzájárult a közös Zsinat összehívásához. Az egységes Magyar Református Egyház többi részegyházában is hasonló döntés született, így 2013. június 28-án a debreceni Nagytemplomban találkoznak a Kárpát-medencei református egyháztestek delegáltjai.

Az ünnepi ülés után könyvbemutatót tartanak. Elkészült ugyanis a kátét magyarázó tanulmánykötet, s időközben, a megbékélés jegyében, a szlovák és román ajkú reformátusok anyanyelvére is lefordították a hitvallást. Az évfordulóra megjelenő díszkiadásban a magyar, a szlovák és a román mellett angolul és németül is olvasható majd a Heidelbergi Káté. A Generális Konvent tervezi, hogy a jövőben más, Kárpát-medencében élő nemzetek nyelvére is lefordítsák azt.

Feke György

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.