Ennyi telik tőlünk, reformátusoktól?

2012. december 11., kedd

„Mit keres egy prostituált ebben a születési sztoriban?" – kérdezi sok más mellett Sípos Ete Álmos, a Biblia Szövetség főtitkára a Fiú című film és a hozzá kapcsolódó honlap tartalma kapcsán.

A közeli napokban hívták fel többen a figyelmemet az afiu.hu honlapon megjelenő filmre, amit a reformatus.huhonlap is lelkesen ajánl az olvasók figyelmébe. Ez utóbbiról tudtam meg, hogy a film „valódi karácsony" címen, mint a református egyház adventi „kampány"-üzenete akarja elérni a magyar társadalmat.

Maga a film és a hozzácsatolt honlapon megjelentek számtalan református egyháztagban támasztottak kérdéseket, amit mind nevükben, mind a saját nevemben is szeretnék most röviden, írásban is megfogalmazni.

- Mit jelent az, hogy a „református egyház adventi kampánya"? Ez a „kampány" szó a missziót jelenti vagy helyettesíti, vagy a világnak küldendő üzenetünk csomagoló papírját, amiben ugyanaz a gyatra humanista üzenet lett csomagolva, mint a világi, kereskedelmei, politikai kampányokba?

- Ismét elérkezett az a korszak, amikor néhány egyházi vezető kijelentése vagy találmánya egyetemes egyházi rangot kap?

- Mi a közölt filmben az a tartalmi rész, ami miatt azt a címet nyerte az illetékesektől, hogy Valódi karácsony? A valódi karácsony ugyanis egyedi, semmihez nem hasonlítható, és meg nem ismételhető esemény volt!

- A filmet megrendelő egyházi szakemberek miért nem tudatták a film készítőivel a karácsony lényegét, miért taszították ezzel őket abba a teológiai dilettantizmusban, ami a filmen átsüt? Vagy talán szakembereink sincsenek tisztában a karácsony üzenetével?

- Kitől származik az ötlet, hogy a Biblia történeti hitelességét és tekintélyét aláásó „Názáret-Betlehem vetélkedő" ócska elméletével kell evangélizálni ma a magyar társadalmat? Ki volt ennek a filmnek a teológiai felügyelője? A produkciót látva, vajon nem érdemelné-e meg a tanfegyelmit?

- Mi ennek a filmnek az üzenete?

- Egy nem hivatalos egyházi személy, fiatalok között dolgozó középiskolai tanárember a filmet látva ezeket a kérdéseket tette fel nekem: Az autóstoppos fiatal pár, a mobiltelefonok világában miért nem hívott mentőt? Miért éppen egy parkoló sötét WC helyiségébe mentek be szülni? Mit keres egy prostituált ebben a születési sztoriban? Hogyan és miért kerülnek ebbe a modern képbe a birkák? Miért kapja ez a történet azt a címet, hogy valódi karácsony?

- Hol található a filmben Jézus, a megígért Messiás, a testben megjelent Isten, miben ismerhető fel karácsony világtörténeti egyedisége?

- Ennyi telik tőlünk, reformátusoktól? – Remélem, hogy nem!

A film, annak portálján közölt szövegek és az ezeket megelőző sok-sok hasonló történés után felteszem utolsó kérdésemet, most már a komoly, Bibliához ragaszkodó református egyháztagjainkhoz és lelkészeinkhez: Nem érkezett-e már el annak az ideje, hogy szervezett formában adjanak hangot elégedetlenségüknek a hitvallás ellenes tanokért, amik egyházi médiáinkban egyházunk hivatalos állásfoglalásaként jelennek meg?

Aki a fiú-film részletesebb teológiai elemzését is meg akarja ismerni, megtalálhatja azt, a http://ujszeged.ref.hu/bongeszo/afiu/ honlapon.

Dr. Sípos Ete Álmos

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.