Díjátadás, törvényalkotás, Reformáció 500 - pénteki összefoglaló

2011. november 18., péntek

A XIII. Zsinati ciklus kilencedik ülésének pénteki napján a Zsinat kezdeményezte, hogy 2017-ben a két nagy protestáns felekezet együtt ünnepelje meg az évfordulót. A testület döntött a Református Missziói Központ igazgatójának személyéről, valamint átadták a zsinati alapítású díjakat. A Zsinat határozatot hozott a parókiális jogok alkalmazása tárgyában. Összefoglaló a pénteki ülésről.

A Reformáció kezdete ötszázéves évfordulója 2017-ben esedékes megünneplésének előkészületei kapcsán arról döntött pénteki ülésén a MRE Zsinata, hogy kezdeményezi egy ünnepi, közös zsinati ülés megtartását a Magyarországi Evangélikus Egyházzal.

Szabó Sándor amerikai magyar református püspök köszönti a Zsinatot, a háttérben (a képen középen) Vass Zoltán

 

A XIII. Zsinat kilencedik ülésének második napján nemcsak a zsinati tagok vettek részt, hanem az újdonsült testvéregyház, a Dél-afrikai Holland Református Egyház főtitkára, Kobus Gerber, Szabó Sándor, az Amerikai Magyar Református Egyház püspöke, valamint Vass Zoltán, a Kanadai Magyar Református Lelkészegyesület ügyvezető elnöke is jelen volt.

A testület döntött a Református Missziói Központ (RMK) igazgatójának személyéről: a Zsinat hatvannyolc igen, négy nem és három érvénytelen szavazat mellett Magyarné Balogh Erzsébetet választotta újra, határozott időre, a 2015-ben esedékes második zsinati ülés időpontjáig az RMK élére.

A Református Missziói Központ igazgatójának személyéről zajlik a szavazás

Egy csütörtökről áthúzódó tárgysorozati ponttal is foglalkozott az ülés pénteken, mégpedig a parókiális jogok tárgyában. A kérdés szabályozása azért lett időszerű, mert az elmúlt években új típusú szolgálati területek jelentek meg az egyházban, ezek pedig már nem csak lelkészi, hitéleti tevékenységeket érintenek. A problémakör elsősorban az intézményekkel kapcsolatos területet érinti és számos helyen konfliktust okozott a részleges szabályozatlanság. Ezért a most elfogadott szabályrendelet kimondja, a más egyházközség területén szociális alapszolgáltatást nyújtó, vagy fenntartó egyházközség elnöksége a területileg illetékes egyházközség elnökségét köteles előzetes írásban tájékoztatni arról, hogy a másik területén milyen szociális alapszolgáltatásokat kíván végezni. Amennyiben az érintett presbitérium ez ellen kifogást emel, ilyen alapszolgáltatás nem végezhető. A határozat a szombati nappal hatályba is lép.
>>A határozat innen letölthető .pdf formátumban.

A törvényalkotói munka részeként a testület előtt volt a MRE gazdálkodásáról szóló új törvény VI. fejezetéről szóló előterjesztés is. A jogszabály tervezetét első olvasatban tárgyalta a Zsinati Tanács szerdai ülése, a fejezet az ingó és ingatlan vagyonnal való gazdálkodás szabályait taglalja. A törvény szövegét pontosító munka során az egyházi jogi személyek által létrehozott alapítványok szabályozása hozta a legtöbb hozzászólást. Ennek nyomán jelentősen szigorúbbá válik az ingatlanok, pénz- és tárgyi eszközök átadása alapítványok részére az egyházközségek és más egyházi jogi személyektől.

Vladár Gábornak ítélte az idei Aranygyűrűs teológiai doktor címet a Doktorok Kollégiuma

Az ülés legünnepibb pillanatait a zsinati alapítású díjak átadásai hozták el. A Dobos Károly Lelkészi Díjat Katona János nyugdíjas magyaralmási lelkipásztor vehette át. A református iskolaügyért végzett áldozatos munkájáért Imre Sándor-díjjal tüntették ki Szathmáriné Tóth-Pál Ildikó sárospataki iskolaigazgatót. Az év könyve-díjat Kustár Zoltán kapta A héber ószövetség szövege című könyvéért. A Doktorok Kollégiuma 2011-es könyvdíját a Kálvin János Kiadónak ítélte oda, a genfi reformátor életművének és szellemi hagyományának gondozásáért. A kitüntetést Galsi Árpád, a kiadó igazgatója vette át. Az idei Aranygyűrűs teológiai doktor címet a Doktorok Kollégiuma Vladár Gábornak, a Pápai Református Teológiai Akadémia rektorának, a soproni gyülekezet lelkipásztorának ítélte. A Kiss Ferenc-díjat Varga Zsigmondné Somogyi Éva és Körömi Lászlóné kapta meg idén, míg a Juhász Zsófia-díjjal ezúttal Babolcsai Istvánné, Juhász Sándor és Juhász Sándorné kapta. A díjakról és a díjazottakról hamarosan külön írásban számolunk be.

Ez történt a Zsinat pénteki ülésén – olvassa el részletes tudósításunkat is!

Csepregi Botond

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.