Idei első találkozójukat tartották az evangélikus, a katolikus és a református püspökök

2011. február 04., péntek

Értékelték a kormány megalakulása óta eltelt időszak egyházakat érintő történéseit, valamint megvitatták a folyamatban lévő és tervezett együttműködések részleteit a katolikus, a református és evangélikus egyház püspökei.

Értékelték a kormány megalakulása óta eltelt időszak egyházakat érintő történéseit, valamint megvitatták a folyamatban lévő és tervezett együttműködések részleteit pénteki találkozójukon a katolikus püspöki konferencia állandó bizottsága tagjai, a református és evangélikus egyház püspökei.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájában találkoztak a katolikus püspöki konferencia állandó bizottsága tagjai, a református és evangélikus egyház püspökei. Az immár hagyományos találkozó célja az egyházakat és a társadalmat érintő időszerű kérdések megbeszélése, valamint a folyamatban lévő és tervezett együttműködések részleteiről való eszmecsere volt. A tanácskozáson katolikus részről – Erdő Péter bíboros külföldi elkötelezettsége miatt nem tudott részt venni a találkozón – Ternyák Csaba érsek, Bábel Balázs érsek, Veres András püspök, valamint Mohos Gábor a püspöki konferencia titkára, református részről Bölcskei Gusztáv, Csomós József, Steinbach József és Szabó István püspökök, evangélikus részről Gáncs Péter, Fabiny Tamás és Ittzés János püspökök vettek részt.

A találkozó résztvevői, szemben az MRE püspökei, fotók: Horváth-Bolla Zsuzsa/evangélikus.hu

A három nagy keresztény felekezet püspökei hálaadással emlékeztek meg a nemrégiben befejeződött ökumenikus imahét közösségi tapasztalatairól, megerősítve elkötelezettségüket az egymáshoz való közeledés imádságos formáinak további gyakorlásában.

Az egyházi vezetők áttekintették és értékelték a kormány megalakulása óta eltelt időszak állam és egyház viszonyát érintő változásait. Ezzel összefüggésben pozitívan értékelték, hogy a kormány határozott és érdemi eredményeket adó lépéseket tett az elmúlt esztendőkben az egyházakat érintő diszkriminatív és bizonytalanságot okozó jogszabályi változások és finanszírozási elvonások megszüntetésére, többek között a 2011. évi költségvetés elkészítésekor. Egyetértettek abban, hogy továbbra is készek a társadalom érdekében minden érdemi együttműködésre. Az egyházi vezetők megerősítették, hogy fontosnak tartják az egyházakat és az egyházak által végzett szolgálatokat érintő, készülő törvények és jogszabályok előzetes egyeztetését. A megbeszélés során az egyházi vezetők összegyűjtötték azokat a nagyobb témákat, amelyekben párbeszédet kívánnak folytatni a kormányzattal egy rendszeres egyeztető fórum keretében.

Csomós József tiszáninneni, Bölcskei Gusztáv tiszántúli és Szabó István dunamelléki püspök

A megbeszélésen az egyházak vezetői megosztották egymással a hit-, és erkölcstan-oktatással kapcsolatos meglátásaikat. A kérdés megoldásával kapcsolatosan elhangzott különböző álláspontok mellett egyetértettek abban, hogy a kormányzati elgondolások véglegesítésekor lényeges – a lehetőségekhez képest – az egyházi tapasztalatok figyelembe vétele, és a hittanoktatás eddig kialakult jó gyakorlatainak a megőrzése. Az egyházak vezetői úgy határoztak, hogy a hittanoktatás kérdésének végiggondolására szakértői szinten egyeztetést folytatnak.

Kitértek az egyházi médiával kapcsoűlatos kérdésekre, így többek között arra is, hogy a közszolgálati televíziók vallási műsorainak tekintetében konzultációt javasolnak a világi média érintett vezetőivel.

A megbeszélésen beszámoló hangzott el a 2017-es esztendőnek a Reformáció évévé nyilvánításáról, valamint a reformáció 500. évfordulójának megünneplésére tett előkészületekről.

További képek az evangélikus.hu-n.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.