Mályiban találkozott a Generális Konvent ügyvivő testülete

2011. február 27., vasárnap

altA Szlovákiai Református Keresztyén Egyház lehetséges csatlakozása is szerepelt a Magyar Református Egyház részegyházainak püspökeit és főgondnokait tömörítő testület ülésének napirendjén.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház lehetséges csatlakozása és a közös költségvetés megtárgyalása is szerepelt a Magyar Református Egyház részegyházainak püspökeit és főgondnokait tömörítő testület, a Generális Konvent Elnöksége szombaton délelőtt Mályiban tartott ülésének napirendjén.

Az Elnökség és a párhuzamosan ülésező Egyházalkotmányi Bizottság támogatta a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház kezdeményezését, hogy az egyház a közös alkotmány elfogadása során a ratifikációs nyilatkozathoz fűzött – a nemzetköz jog gyakorlatában ismert – fenntartás csatolásával váljon a Magyar Református Egyház teljes jogú tagjává. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a közös alkotmány egyes paragrafusaiban foglalt rendelkezéseinek jogi hatálya nem terjedne ki az egyház két szlovák ajkú református egyháztagokat összefogó egyházmegyéjére. A szlovákiai reformátusok csatlakozásához így nem szükséges módosítani a Magyar Református Egyház alkotmányát. Ha a szlovákiai zsinat is elfogadja a javaslatot, akkor a végső döntést a Generális Konvent júniusi plenáris ülése hozhatja meg Temesváron.

alt

A Magyar Református Egyház 2009. május 22-én elfogadott alkotmánya a Kárpát-medencei magyar református részegyházak alkotmányjogi egységét mondja ki. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház ugyan nem írta alá a dokumentumot, de képviselői jelen voltak az Alkotmányozó Zsinat ülésén és kinyilvánították együttműködési szándékukat.

„A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata az országhatárokkal való széttagoltság ellenére is magától értetődőnek tartja a Kárpát-medencei reformátusság egységét. Ez az egység nem csatlakozás vagy nem csatlakozás kérdése, hanem Istentől kapott ajándék, amely a közös történelmi gyökerekből fakad, kifejezi a máig megőrzött hitvallási és tanításbeli azonosság” - fogalmazott a csatlakozás kapcsán két éve kiadott zsinati nyilatkozat, amely hozzátette: „fontosnak tartjuk a Generális Konventen belüli további együttműködést mindazokon a területeken, amelyeket az alkotmány is felsorol, beleértve a jogharmonizációs folyamatot is”.

Az elnökség Mályiban megtartott ülésén megtárgyalta a Magyar Református Egyház 2010. évi költségvetéséről szóló beszámolót és döntött a 2011. évi keretszámokról. Az idei több mint 40 millió forintos költségvetésből – amelyhez valamennyi részegyház hozzájárul, és amelyet a Generális Konvent plenáris ülésének kell még megerősítenie – a működési költségek mellett a közös programokkal és kommunikációs feladatokkal összefüggő kiadásokat finanszírozzák. Jelentős tétel a nehéz helyzetben lévő határon túli oktatási intézmények támogatása. A kommunikációs kiadások között a legfontosabb a Kálvincsillag elnevezésű Kárpát-medencei magazin második számának októberre tervezett megjelentetése.

alt

A megbeszélésen elhangzott, hogy a Generális Konvent által létrehozott Kárpát-medencei Református Oktatási Alap céljaira indított iskolai gyűjtés során 2010-ben közel 11 millió forint gyűlt össze a kárpátaljai református gimnáziumok megsegítésére, amelyet a Magyar Református Egyház költségvetése is kiegészít. Döntés született továbbá az egyetlen, Szerbiában államilag elismert magyar nyelvű református óvoda tervezett egymillió forintos támogatásáról is.

Az ülésen beszámoló hangzott el a VI. Magyar Református Világtalálkozó szervezéséről. A rendezvénysorozat programjait az legutóbbi, öt évvel ezelőtti világtalálkozó során kialakult gyakorlat szerint az egyes egyházkerületek szervezik. Kiemelt eseményei közt szerepel a Szeretethíd, az egész Kárpát-medencére kiterjedő önkéntes program, a júliusban Tatán megrendezendő Csillagpont ifjúsági találkozó, valamint a Generális Konvent júniusban Temesvárra összehívandó plenáris ülése, ahová a tervek szerint a református diaszpóra képviselőit is meghívják.

A Generális Konvent Elnöksége kifejezte, hogy a Szerbiai Református Keresztyén Egyházban kialakult – feszültségektől és személyes konfliktusoktól sem mentes – helyzet kapcsán továbbra is testvéri felelősséget érezve, egymás között, szeretettel beszélgetve szeretné keresni a megoldást.

A tanácskozás résztvevői délután a miskolci Lévay József Református Gimnázium Jubileumi Gáláján vettek részt.

Cz.A., fotók: Rácsok András

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.