„Az öröm maradjon a tiétek”

2019. szeptember 02., hétfő

Lelkiekben gazdag, szellemiekben jól felkészült, testiekben edzett gyermekek nevelése a célja a miskolci Lévay József Református Gimnáziumnak. A 2019/2020-as tanév szeptember 1-i megnyitóján avatták fel az új Lévay Sportközpontot, amely nemcsak a gimnázium tanulóinak ad majd lehetőséget testük edzésére, hanem több helyi iskola is használhatja az új tornatermet és az uszodát, utóbbit a város sportolni vágyó lakói is igénybe vehetik.

Mostantól nem kell a lévays diákoknak az avasi templomhoz vezető lépcsőkön futnia testnevelésórán: elavult, régi tornatermük helyett, amelyet az építkezés miatt el kellett bontani, az új tanévben már modern, kétszintes sportkomplexumban tarthatják az órákat.

A tanévnyitóval egybekötött avatási ünnepségen Balog Zoltán lelkipásztor, az emberi erőforrások korábbi minisztere hirdetett igét a 103. zsoltár első tizenhét verse alapján. „Isten közelebb van hozzánk, mint a saját szívünk, és sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, mint mi magunk” – hangsúlyozta. A zsoltár szavait idézve – „Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz” – hozzátette: „Ha a saját szívünk becsapna is bennünket, Isten akkor is hűséges marad. Ezt a hűséget kínálja nekünk, ezért gyűlünk össze újra és újra az ő házában, ha kell, akkor sportcsarnokban, erdei tisztáson, vagy éppen abban a bizonyos belső szobában, ezért imádkozunk őhozzá.” Amikor együtt dicsérjük Istent, abban olyan erő van, amely visszahat ránk is, és megerősít bennünket – emlékeztetett prédikációjában.

A kulturális, illetve sportprogramok megrendezésére is alkalmas épület 2,4 milliárd forintos beruházása uniós pályázatból és kormányzati támogatásból jött létre. A magyar kormány képviseletében Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter mondott köszöntőt, hangsúlyozva, hogy a reformátusok és ezen belül a miskolciak sokat tettek a hazáért és a nemzetért: „Tanulás és oktatás nélkül nincs előrelépés, ezért szükség van azokra az intézményekre és közösségekre, amelyek kiszámítható értékek mentén haladnak. Magyarország, Miskolc és a református egyház is fontosnak tartja a közösség erejét, és ez most itt ezzel a beruházással valósult meg.”

Az építkezés folyamatát Csomós József tiszáninneni püspök Jézus példázatához – „Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra.” (Jn 16,21) – hasonlította: „Számunkra megszemélyesített valóság ez az épület, a maga vajúdásával, gyötrelmével és a mai nap örömével. Kívánom, hogy a gyötrelem emléke legyen a miénk, az öröm pedig maradjon tiétek!”

A tanévet Ábrám Tibor, a Lévay József Gimnázium igazgatója nyitotta meg, az diákok köszöntése mellett ismertetve az épületet is. „Ígérjük, hogy minden egyes négyzetméterét felelősen és hatékonyan fogjuk használni” – fogalmazott. Az igazgató megköszönte a diákoknak az építkezés időszaka alatt tanúsított türelmét, hiszen másfél évig nem volt tornatermük, és ez jelentősen megnehezítette a testnevelésórák és edzések megtartását. Ábrám Tibor köszönetet mondott a támogatóknak, a tervezésben és a kivitelezésben résztvevőknek, külön kiemelve az ötletadó kilencvenhat éves Baksa István mérnököt, akivel több mint húsz éve működik együtt az iskola, és aki tizenöt évvel ezelőtt megálmodta az uszodát és a sportcsarnokot.

A 2018 februárjában elkezdődött építkezés ez év júniusában ért véget. Az ötpályás, huszonöt méter hosszú úszómedence és a versenyekre is alkalmas, több mint ezer négyzetméteres tornacsarnok együttesét különlegessé teszi az a helyi adottságokat is figyelembe vevő építészeti megoldás, hogy mindkét szint megközelíthető az utca felől.

Pirity Attila vezető tervező elmondta: a rendelkezésre álló hely nem tette lehetővé, hogy az uszoda és a csarnok egymás mellett kapjon helyet, így lett kétszintes a sportközpont. A tervek elkészítésekor nemcsak azt tartották fontosnak, hogy az épület összhangban legyen városképpel, hanem hogy a megújuló energia adta lehetőségekkel is éljenek, így a városi távvezeték termálvizének hőjét is felhasználták, illetve a csarnok tetejére napelemeket helyeztek el.

 

A tanévnyitót az új tanulók fogadalomtétele zárta, előtte még Balog Zoltán, Gulyás Gergely és Csomós József átadta a diákoknak, illetve testnevelőtanáruknak a sportközpontot jelképező mezt, úszósapkát és sípot. A tágas, világos, modern – öltözőkkel és orvosi szobával is ellátott – épületkomplexumot szeptember 2-án, hétfőn már birtokukba vehették a Lévay-gimnázium tanulói.

 

 
Jezsoviczki Noémi, fotó: Sebestyén László

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.