Iskolalelkészt keresnek a kisvárdai refibe

2018. június 05., kedd

Pályázatot hirdet a Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (Kisvárda) iskolalelkész, vallástanár munkakör betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Az intézmény hitéletének vezetése, koordinálása
 • a hit – és erkölcstan tantárgy oktatása az 5-12. évfolyamokon 
 • az iskola hitéleti alkalmainak megszervezése, szolgálatok elvégzése
 • a tanulók lelkigondozása
 • kapcsolattartás az iskola beiskolázási területén található gyülekezetekkel és azok lelkipásztoraival 
 • kiszállások szervezése 

Pályázati feltételek:

 • okleveles református teológus (lelkész szakiránnyal) végzettség; egyetemi szintű vallástanári végzettség
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 5.


A pályázatokat benyújthatják postai úton, a Kisvárdai Református Egyházközség (4625 Kisvárda, Flórián tér 17. ) címére vagy elektronikus úton Százvai János László lelkipásztornak címezve, a refkisvarda@gmail.com e-mail címen. Postázás esetén kérik a borítékon feltüntetni: Iskolalelkészi pályázat

 

A pályázatról további információt Százvai János László a Kisvárdai Református Egyházközség lelkipásztora nyújt, mint az intézmény fenntartó testületének képviselője.

  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 30.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. augusztus 15. 

További információk jobbra, a csatolmányoknál.


 

Istent keresem

1Móz 24,28–67

„Az Úrtól indult el ez a dolog… Legyen urad fiának a felesége, ahogyan elvégezte az Úr” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink