Ők kapják 2018-ban a zsinati alapítású díjakat

2018. április 19., csütörtök

A Magyarországi Református Egyház Zsinata április 19-i ülésén döntött arról, kinek ítéli oda ebben az évben a pedagógiai, szeretetszolgálati és lelkészi kitüntetéseket.

A Zsinat 2018-ban a Dobos Károly lelkészi díjat Tóth Győző becsvölgye-kustánszeg-csonkahegyháti lelkipásztornak adományozza. Az elismerés odaítélésének feltétele a legalább 20 éves lelkészi szolgálat és a gyülekezetét megőrző, építő és példamutató emberi-hitbeli magatartás.

A Makkai Sándor-díjat a református nevelési eszményeknek a mindennapi gyakorlatba átültetésében elévülhetetlen érdemeket szerzett magyarországi és határon túli pedagógusok elismerésére alapította a Zsinat. A kitüntetés adományozásának három feltétele van: a több éves óvónői, tanítói vagy tanári tevékenység magyar református közoktatási intézményben, a kiemelkedő szakmai munka, valamint a példamutató emberi és hitbeli magatartás. A díjat évente három pedagógus kaphatja meg, közülük egynek mindig határon túlinak kell lennie. Az Oktatásügyi Bizottság idén tizenkét jelölt közül Mészáros Szilvia székesfehérvári és Sebestyénné Balogh Erzsébet túrkevei tanárnőt, valamint Farkas Ferenc kézdivásárhelyi iskolaigazgatót javasolta a díjra.

Szintén pedagógusok kitüntetése az Imre Sándor-díj, amivel a református iskolaügyért végzett áldozatos munkáért adományozzák. Odaítélésének feltételei a több éves iskolavezetési vagy a református oktatásügyért folytatott kiemelkedő szakmai tevékenység, valamint a példamutató emberi és hitbeli magatartás. Az életműdíjként is felfogható elismerést évente egy személy kapja meg, az Oktatásügyi Bizottság idén Németh Leát, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Internátusának vezetőjét javasolta az elismerésre.

A Szeretetszolgálati Iroda idén is pályázatot írt ki a Kiss Ferenc- és a Juhász Zsófia-díjra, a diakóniai kitüntetésekre négy-négy jelölés érkezett. A Kiss Ferenc-díjat az kaphatja meg, akinek gyülekezeti szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára és több évtizede dolgozik fáradhatatlanul, hűséggel az elesettek segítéséért. Ebben az évben a díjat Bori Gáborné és Bori Gábor, a Káposztásmegyeri Református Egyházközség tagjai kapják meg.

A Juhász Zsófia-díj annak adományozható, aki legalább 15 éve református diakóniai intézmény(ek)ben végez hűséges, szakmailag, emberileg és a református lelkiség szempontjából kiváló szolgálatot és akinek életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára. A díjat Fruttus István Levente, a Károli Gáspár Református Egyetem tanítóképző kara Szociális Munka és Diakóniai Intézetének főiskolai docense kapja.

A Makkai Sándor-díjat szeptember 1-jén Székesfehérváron, az országos református tanévnyitó istentiszteleten, a többi kitüntetést a Zsinat november 22-i ülésén adják át.

Jezsoviczki Noémi, fotó: Vargosz

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.