Épüljetek fel lelki házzá

2018. március 13., kedd

Évi rendes küldöttgyűlését tartotta a Magyar Református Presbiteri Szövetség (MRPSZ) március 3-án a Du­na­melléki Református Egyházkerület székházában. A 2017. év értékelése mellett az elnökség tagjai az idei év terveit is ismertették a megjelent szövetségi tagokkal és vendégekkel, valamint átadták a Kanizsai Pálfi János-díjat.

„Élő kövek lehetünk Isten kezében, aki a megfelelő helyre illeszt minket. Isten országa folyamatos építkezés, amelyhez már letétetett a fundamentum Jézus Krisztusban. Ehhez hívja és keresi Isten az élő köveket" – mondta az 1Pt 2,5 alapján megnyitó áhítatában Szűcs Ferenc, a Károli-egyetem emeritus professzora, utalva az MRPSZ által a következő hatéves presbiteri ciklus vezérfonalául kijelölt igére. Feltette a kérdést: mi benne vagyunk-e az épületben, amelynek az Úr a készítője, vagy valahol azon kívül kallódunk? Vajon a presbiterek lelki szemeik előtt látják-e a Sionon épülő templomot, még ha esetleg kis faluba vagy gyülekezetbe építette is be Isten az életüket?

Viczián Miklós, az MRPSZ elnöke beszámolójában elmondta: a szervezet kiemelt feladata volt a reformáció ötszázadik évében a felkészülés a presbiterválasztásokra, a gyülekezetek és iskolák kapcsolatának erősítése és a pedagógusmisszió. Kitért az országos rendezvényekre, többek között a Magyarországi Református Nőszövetséggel közös konferenciára, amelyet ez évben is megtartanak május 5-én, valamint az MRPSZ kiadványaira, például a Presbiteri füzetek négy kötetére, amelyet minden tagjukhoz eljuttattak. Megemlítette a füzetek presbiterválasztásra megjelentetett különszámát, amelyet két-két példányban megkaptak a gyülekezetek, és amely a visszajelzések alapján hasznos segítséget nyújtott a választás részleteivel kapcsolatosan.

A tavalyi év kezdeményezése volt, hogy legyen a gyülekezetek és az iskolák között kapcsolat: a pedagógusnap alkalmából a gyülekezet ajándékozza meg a látókörében lé­vő pedagógusokat. Ez elsősorban a falvakban volt megoldható, ahol egy iskola és egy református gyülekezet van, a nagyvárosokban azokat a pedagógusokat köszöntötték, akik már kapcsolatban voltak a református közösségekkel. 2017-ben a Presbiter újság hat száma jelent meg és jutott el az előfizetőkhöz összesen hétezer-ötszáz példányban, továbbá pályázaton nyert támogatással a határon túli területi szervezetekhez is sikerült belőle eljuttatni négyezer-egyszáz példányt.

Sok éves gyakorlata a MRPSZ-nek, hogy év végén, az adventi időszak­ban köszöntik a parlamen­ti kép­viselőket, és könyvajándékot küldenek nekik. Tavaly Tóth-Máthé Miklós Számadással Istennek tartozom című, Kálvin Jánosról szóló kötetét juttatták el hozzájuk egy levél kíséretében. Viczián Miklós szólt azokról a pályázatokról is, amelyeken a szövetség 2017-ben részt vett, többek között arról, amelyet a kárpátaljai Nagydobrony református gyümölcsösének felújításához nyújtottak be és nyertek meg.

A taglétszámmal kapcsolatosan az elnök elmondta: ahhoz, hogy megnyilvánulásainak súlya és tekintélye legyen egyházunkon és az országon belül is, szükséges, hogy a MRPSZ minél nagyobb létszámú szövetség legyen. „Ezért hirdettük meg, hogy minden gyülekezeti gondnok legyen a szövetség tagja, azt pedig sze­retnénk magától értetődőnek venni, hogy az egyházmegyei és az egyházkerületi gondnokok is csatlakoznak hozzánk. Így elérhetünk minden gyülekezetet kiadványainkkal, programjainkkal, segítségünkkel" – mondta Viczián Miklós, és hangsúlyozta, hogy a lelkipásztorokat is szívesen látják tagjaik között.

A 2018. évi tervekkel kapcsolatosan a megnyitó áhítatban elhangzott igéhez – „Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá"– kapcsolódva az elnök elmondta, hogy a közel harminc éve működő MRPSZ ötven alapító taggal indult el, ma pedig már az egész Kárpát-medencére és a nyugati szórványmagyarságra is kiterjedő közösséggel munkálkodik együtt. „A fizikai ház felépülőben, de a lelki háznak még sok hiányossága van. A következő hat év feladata tehát, hogy lelki házzá épüljünk" – hívta fel a figyelmet Viczián Miklós.

A küldöttgyűlés­en köszöntötték Rito­ók Zsigmond ókortudós eme­ritus professzort, a Budapest-Kálvin téri református gyülekezet tiszteletbeli főgondnokát, aki a közelmúltban Corvin-láncot kapott, majd átadták a Kanizsai Pálfi János-díjat, amelyet a szövetség posztumusz adományozott Ritoók Pálnak, korábbi elnökének és alapító tagjának. A díjat a ki­tüntetett fia, ifj. Ritoók Pál vette át. Szilágyi Sándor, a MRPSZ korábbi ügy­vezető elnöke lau­­dációjában kiemelte, Ritoók Pál a Budapest-Józsefvárosi Egyházközség presbitereként, főgondnokaként, a református egyház Zsinatának tagjaként és presbiteri jegyzőjeként, a Budapest-Északi Egyházmegye vagyonkezelő bizottságának elnökeként is sokoldalúan szolgálta egyházát példamutató életével.

Az MRPSZ felügyelő bizottságának elnöke, Pálffy Péter és Székely István, a gazdasági bizottság elnöke a 2017. év eseményeiről és a 2018. évi költségvetésről számolt be, Tóth János missziói, diakóniai elnök az elmúlt év értékelésén túl a missziói munkatervről beszélt, a Presbiter folyóirat szerkesztőbizottságának munkájáról Békefy Lajos felelős szerkesztő szá­molt be. A közgyűlés támogatta a nemzeti imanap bevezetésére vonatkozó javaslatot is, amelyet a későbbiekben a Zsinat elé terjesztenek.

A küldöttgyűlésen díszoklevéllel köszönték meg Victorné Kardos Erika, az MRPSZ dél-borsodi szervezete volt elnökének, Malek Magdolna, a budapest-északi terü­le­ti szervezet korábbi titkárának és Murnyák Lászlóné, a budapest-északi területi szervezet korábbi alelnökének szolgálatát.

Judák Endre presbiterképzési el­nök a presbiterek látogató és lelkigondozó szolgálatát szorgalmazta, felhívva a figyelmet arra, hogy a hittanoktatás miatt a lelkipásztoroknak sokkal kevesebb idejük van a hozzájuk fordulókkal foglalkozni, a gyülekezeti tagokat felkeresni, ezért ebben a feladatban nagy szükség van a presbiterek aktív részvételére. Ehhez segítséget nyújthat a Presbiteri füzetek harmadik, gyülekezetépítésről szóló kötete, amelyet forgatásra, tanulmányozásra ajánlott.

Lapunk kérdésére a fiatalok meg­szólításáról Viczián Miklós, az MRPSZ elnöke elmondta: a szövetségnek arra van lehetősége, hogy a már megválasztott presbitereket biztassa a csatlakozásra. Ezt a célt szolgálják a Presbiteri füzetek, legfőképpen a már említett harmadik kötet. „Aki ifjú korában bekerül a gyülekezetbe, az nagy valószínűséggel ott is marad. Ezért törekszünk ar­ra, hogy a gyülekezetek és az iskolák között legyen kapcsolat. Hálásak vagyunk a hit- és erkölcstanoktatásért, hogy az iskolán belül tudjuk megszólítani a tanárokat és a diákokat. Az év elején minden gyülekezetnek küld­tünk levelet, amelyben kértük, hogy presbitereik csatlakozzanak az MRPSZ-hez. Márciusban arra készülünk, hogy a gondnokoknak könyvajándékot küldünk, és az ajándék mellé a kérést, hogy lépjenek be, és képviseljék a szövetségünket. Ha velük kapcsolatban tudunk lenni, akkor rajtuk keresztül jobban elérjük a presbitériumokat is" – osztotta meg Viczián Miklós.

Jezsoviczki Noémi, fotó: Vargosz

A cikk megjelent a Reformátusok Lapja 2018. március 11-i számában.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.