Országos lelkipásztori intézetet hoznak létre

2017. május 24., szerda

A lelkipásztorok továbbképzésének támogatása és életpályájának egységes nyilvántartása lesz a feladata az Országos Lelkipásztori Intézetnek (ORLI), melynek megalapításáról – az Elnökségi Tanács javaslata alapján – május 23-i ülésén határozott a Zsinat.

A Zsinat megtárgyalta és elfogadta az ORLI létrehozásának koncepcióját, és megalapította az intézetet, elfogadva annak alapító okiratát. Létrehozását a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteiben, intézményeiben szolgáló vagy rendelkezési állományban lévő lelkipásztorok életpályájának nyilvántartása és támogatása indokolta. „Az intézmény feladata a lelkészek nyilvántartása, képzésük és továbbképzésük koordinációja, valamint a lelkészi szolgálatot segítő segédanyagok gondozása lesz" – mondta előterjesztésében Gér András zsinati tanácsos.

Az itt elkészülő országos törzslaprendszer az egyházkerületek által gondozott törzskönyvek (illetve elektronikus törzskönyvi adatok) alapján, a Református Lelkészi Nyugdíjintézet technikai számainak felhasználásával készül el, szavatolva a törzslapok elektronikus szerkesztésének biztonságát, az információk bizalmas kezelését. Ez együtt jár a meglévő törzskönyvi rendszer kiegészítésével, átstrukturálásával.

A készülő elektronikus rendszerben a lelkészek életpályáját és továbbképzését tartják majd nyilván, kiegészítve az állományt a hittudományi karok lelkész szakjaira felvételt nyert hallgatókkal. A nyilvántartott adatokat havonta egyeztetik a Nyugdíjintézettel, és évente felvezetik a Zsinat által akkreditált lelkésztovábbképzésen megszerzett krediteket is. A jövőben akár a lelkészek egészségügyi szűrését is segítheti az intézet.

Bogárdi Szabó István püspök elmondta: a cél az egyházkerületeknél vezetett nyilvántartások harmonizációja. Az ORLI munkája másfél státusszal indul el, önállósodásáig a Zsinati Hivatalon belül működik.

Bagdán Zsuzsanna, fotó: Vargosz

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.