Reformáció 1956-ban

2016. november 03., csütörtök

„A magyar református egyház csodálattal és hódolattal adózik a nemzeti felkelés hőseinek..." – Ravasz László 1956 november elsejei rádiós beszéde mellett a Magyarországi Református Egyház Intézőbizottságának megalakulásáról is beszámolt a forradalom idején indított, mindössze egy számot megért református egyházi lap, a Reformáció. A hatvanadik évforduló alkalmából, a Reformátusok Lapja jóvoltából, teljes terjedelmében olvasható a digitalizált kiadvány.

„A magyar református egyház csodálattal és hódolattal adózik a nemzeti felkelés hőseinek” – kezdte rádiószózatát 1956. november elsején Ravasz László püspök. Beszédét megelőzte Pap László helyzetismertetése. A Budapesti Református Teológiai Akadémia dékánja a rádióban bejelentette az Országos Intézőbizottság megalakulását, és ismertette az új testület legfontosabb megállapításait, döntéseit. Eszerint felkérték Ravasz László püspököt, hogy Kardos János főgondnokkal együtt „a magyar református egyház legfelsőbb irányítását vegye át”.

Amikor a rádiószózat és a helyzetismertetés elhangzott, a forradalom és a szabadságharc több mint egy hete zajlott: két budapesti teológushallgató – Herczeg Lajos és Magócsi István – hősi halált halt és többen megsebesültek. A teológushallgatók egy része folyamatosan segítette a budapestieket, mások az egyház megújításán gondolkodtak. A rádiószózat elhangzásakor már több teológus is hazautazott, hiszen október 23. után az őszi félévben már nem volt oktatás.

A képre kattintva letöltheti a teljes újságot

A Magyarországi Református Egyház Intézőbizottsága a rádiós beszédeket megelőzően, 1956. november 1-jén ülésezett. A megbeszélésről készült jegyzőkönyv tanúsága szerint a „legsürgősebb feladatuknak” azt tekintették, hogy „igen rövid idő alatt sajtóorgánumon keresztül a református gyülekezeteket és tagjait” tájékoztatni kell az eseményekről. Ezért megszüntették Az Út című országos hetilapot, és új lapot indítottak Reformáció címmel. Az új lap, amely egy lapszámot ért meg, Ravasz László főszerkesztésében jelent meg november 4–10. dátumozással. Az újság szerkesztője Gyökössy Endre volt, szerkesztőbizottságában helyet kapott Békési Andor, Joó Sándor, Nagy Barna, Széles László és Pánczél Tivadar. A Reformáció közölte a forradalom és szabadságharc református vonatkozásait, valamint a református egyház megújulásának november elejéig lezajlott mozzanatait. Ez utóbbi eredményeiért szólított hálaadásra a lapban Molnár Miklós áhítata is: „Adjunk hálát azokért a belső és külső erőkért, melyek szétrepesztették a régi tömlőt. Ne foltozgassuk azt tovább, vállaljuk a Dániel imádságát: »Tiéd uram az igazság, mienk pedig orcánk pirulása«. Kezdjünk újat a Krisztusban!”

Az elmúlt hónapban, október 14-én ülésezett a Magyarországi Református Egyház Zsinata. A testület az 1956-os eseményekre emlékezett. Az emlékzsinat által elfogadott nyilatkozat arra kéri a gyülekezeteket, az oktatási és szeretetszolgálati intézményeket, hogy „teremtsék meg a méltó emlékezés alkalmait”, valamint arra ösztönöz, hogy „állítsunk emléket a hősöknek és az áldozatoknak”.

Ennek jegyében jelent meg a Reformátusok Lapja október 23-i számában interjú két lelkipásztorral, akik budapesti teológushallgatóként részt vettek a forradalom és szabadságharc eseményeiben. Velük emlékezhetünk a hősi halottakra, az októberben és novemberben elvégzett szolgálataikra, a zsinati visszatekintésünkkel pedig a szabadságharc eltiprása utáni megtorlások áldozataira is. „Csókot a sebekre, virágot a sírra!” – fogalmazott Ravasz László a rádiószózatában azokra gondolva, akik életüket adták a magyar szabadságért.

A Reformátusok Lapja szerkesztősége azzal is szeretné kifejezni tiszteletét a hősök és áldozatok előtt, hogy mellékletként, hasonmás kiadásban közzétette a hatvan évvel ezelőtti Reformációt teljes terjedelmében. A szerkesztőség archívumában megőrzött újság betűi megkoptak, papírja szakadozik és megsárgult, de a digitalizálásnak köszönhetően sikerült újranyomni azt a lapot, amelyre Ravasz László így emlékezett 1960-ban: „Számai eltűntek; idézni tilos volt.”

„Üdv azoknak, akik az igazság és szeretet magvetését végzik!” – zárta Ravasz László hatvan évvel ezelőtt november elsejei rádiószózatát. Legyünk mi is magvetők! Az Ige szavaira gondolva, amely egyben a Reformáció újság mottója – „… az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is…” (Fil 2,5) – a forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulóján is az az indulat legyen bennünk, amely Jézus Krisztusban is volt.

T. Németh László

A vezércikk megjelent a Reformátusok Lapja 2016. október 23-i számában. A Reformáció című hetilap 1956 november elején megjelent első és egyetlen számának fejléce Pál apostol Filippibeliekhez írt levelének idézetét választotta útmutatóul: „...az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is..." A hatvan éve megjelent újságot ide kattintva Ön is elolvashatja.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.