Köznevelési megállapodás a metodista egyházzal

2016. május 04., szerda

Pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásáról szóló megállapodást kötött a Magyarországi Református Egyház (MRE) és a Magyarországi Metodista Egyház (MME). A szerződés értelmében ezentúl a metodista egyház fenntartásában működő Forrai Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium számára is a Református Pedagógiai Intézet (RPI) nyújtja a szakmai-pedagógiai szolgáltatásokat. Az erről szóló dokumentumot május 4-én írták alá egyházunk zsinati székházában Budapesten.

A metodista egyház jelenleg egyetlen közoktatási intézményt működtet, melynek 2013-ban lett a fenntartója. Csernák István leköszönő metodista szuperintendens megköszönte a „szeretetteljes és szakmai támogatást" a református egyház Zsinati Oktatásügyi Irodájának, amelynek vezetőjével – kellő pedagógiai-szakmai infrastruktúra hiányában – a kezdetektől együttműködtek.

Bogárdi Szabó István püspök, a Zsinat lelkészi elnöke válaszul arról beszélt, hogy „eljöhet még az idő, amikor a metodista egyház segít minket", mert ahogy fogalmazott: egyházunk „több emberöltőt is igénybe vevő munkában van", szakmailag megalapozott keresztyén iskolarendszer létrehozásán fáradozik. Egyben azt ígérte, a szakmai együttműködés során figyelembe fogják venni a metodista fenntartó és intézménye sajátosságait.

A református egyház 171 intézménye 292 köznevelési feladatot lát el országszerte, munkájukat a Református Pedagógiai Intézet segíti. A megállapodás értelmében a metodista fenntartású intézmény velük azonos feltételek mellett veheti igénybe az RPI következő szolgáltatásait:

• pedagógiai értékelés;
• szaktanácsadás, tantárgygondozás;
• pedagógiai tájékoztatás;
• tanügy-igazgatási szolgáltatás az MRE 1995. évi I. törvényének 20.§-a alapján;
• a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése;
• tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása;
• tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat;
• valamint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése.

A református oktatásügy a pedagógusok minősítési eljárásában is segítségére lesz a metodistáknak, pedagógiai szakértőiknek és szaktanácsadóiknak helyet biztosít az országos református szakértői névjegyzékben, valamint az országos református mesterpedagógus névjegyzékben. A megállapodás aláírásakor már a továbblépés lehetőségeiről is szó esett: a református fél felajánlotta a Református Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény (EGYMI) szakmai segítségét is.

Balról jobbra: Gér András (MRE zsinati tanácsos), Bori Judit (a Református EGYMI vezetője), Huszár Pál (MRE világi elnök), Szontagh Pál (igazgató, RPI), Bogárdi Szabó István (MRE lelkészi elnök), Papp Kornél (MRE oktatási irodavezető), Szabadosné Dr. Vargha Mária Magdolna (igazgató, Forrai), Csernák János (leköszönő szuperintendens, MME), Pásztor Zoltán (laikus elöljáró, MME), Khaled A. László (leendő szuperintendens, MME)

A találkozón Csernák István bemutatta utódját, a szuperintendensi tisztségbe április 17-én beiktatott Khaled A. Lászlót. Bogárdi Szabó István megköszönte metodista kollégája húsz éves szolgálata alatt mutatott alázatos szerénységét.

reformatus.hu, fotó: Dimény András

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.