Lehetőség böjti, új istentiszteleti rend kipróbálására

2016. január 29., péntek

A Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottsága keresi azokat a gyülekezeteket, amelyek szívesen kipróbálnák az elkészült új böjti istentiszteleti anyagot. Az érdeklődő gyülekezeteknek február 2-án Debrecenben, február 8-án pedig Budapesten tartanak konzultációs alkalmat.

A Generális Konvent Liturgiai Bizottsága az elmúlt években a magyar reformátusság három kiemelkedő ünnepi istentiszteletének liturgiáját állította össze, melyet gazdag igei tartalom, imádságok, kettős lekció, átgondolt énekrend jellemzett. A vokális és hangszeres tételekkel is gazdagított istentiszteletekkel kapcsolatosan számos, igen pozitív visszajelzés érkezett. Most a teljes böjti időszakra, a – február 14-ével kezdődő – hat böjti vasárnapra készült (úrvacsorás és úrvacsora nélküli istentiszteleten egyaránt használható) összeállítás.

A liturgiát úgy állították össze, hogy azt egyszerűbb feltételekkel, de megfelelő zenei vezetővel rendelkező gyülekezetekben is meg lehessen valósítani, a megfelelő liturgiai helyeken ugyanakkor kórus- vagy hangszeres tétel is beépülhessen.

A bizottság most olyan gyülekezeteket keres, ahol szívesen kipróbálnák az elkészült istentiszteleti anyagot. A felkészülés segítésére két konzultációs alkalmat szerveznek, melyre az egész Kárpát-medencéből várják a gyülekezetek lelkipásztorait és kántorait, karnagyait.

Február 2-án, kedden Debrecenben 11 órától a Kálvin tér 17. szám alatti gyülekezeti teremben Fekete Károly püspök, a bizottság elnöke és Zalatnay István lelkipásztor ismerteti az anyag összeállításának szempontjait; jelentkezni február 1-jén délig a tiszantul@reformatus.hu címen lehet.

Február 8-án, hétfőn Budapesten 11 órától a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinati Hivatala tanácstermében (1146 Bp. Abonyi u. 21.) Zalatnay István és Bódiss Tamás, a MRE egyházzenei előadója ismerteti az anyagot. A generalis.konvent@reformatus.hu címen február 4-ig jelentkezőknek ebédet is tudnak biztosítani.

A böjti vasárnapok részletes anyagát a fenti címen jelentkezőknek – kérésre – megküldik. Mivel a liturgiai rend – felépítésében, és néhány új elemében – egyben a továbblépés irányát is jelzi, az előkészítő alkalmak az istentiszteletek gyülekezeti megvalósításán túl az általános kérdések megválaszolására és megvitatására is alkalmasak.

Istent keresem

2Móz 16

„Ma este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki benneteket Egyiptom országából.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink