Európai egyházak és ökumenikus szervezetek válasza a menekültválságra

2015. október 03., szombat

Miközben Európa kormányai a kialakult menekülthelyzet kapcsán szigorúbb határvédelemről tárgyalnak, az egyházak és az ökumenikus szervezetek forrásaikat átcsoportosítva támogatják a háború elől az európai térségbe menekülőket.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) szerint idén több mint 300 ezer menekült kelt át a Földközi-tengeren, akik közül 200 ezren Görögországban, további 110 ezren pedig Olaszországban értek partot. A Főbiztosság adatai közel 100 ezer fős növekedést mutatnak, hiszen tavaly nagyjából 219 ezer menekült érkezett a kontinensre.

Az ACT Alliance EU, az Egyházak Világtanácsának (EVT) partnerszervezete, sürgeti az Európai Unió államait, hogy egy olyan közös, igazságos, és kötelező jellegű megoldással kezeljék a helyzetet, ami tiszteletben tartja az alapvető emberi jogokat. Az ACT Alliance tagjai életmentő segélyeket nyújtanak a menekültek szülőföldjén, beleértve Szíriát és Irakot is; a környező országokban, például Törökországban és Libanonban; illetve az egyre inkább tranzitországokká váló Görögországban, Magyarországon és Szerbiában.

Az Európai Egyházak Menekültügyi Bizottsága (CCME) és tagegyházai figyelemmel követik a helyzetet, minél szélesebb körben megpróbálják felhívni a figyelmet a problémákra, illetve jogi támogatást nyújtanak a menekülteknek, különös tekintettel a családegyesítésre, alapvetően a Biztos áthaladás-projekten keresztül.

A református, kongregacionalista, presbiteriánus, valdens, egyesült és egyesülő egyházakat tömörítő Református Egyházak Világközösségének (REV) főtitkára, Christopher Fergusson levelében úgy fogalmazott, hogy: „a jelenlegi európai menekültválság a legújabb kihívás világméretű családunk előtt, hogy felemeljük szavunkat és tegyünk a szükséget szenvedők megsegítéséért és felszólítsuk a politikai vezetőket is, hogy hasonlóképpen cselekedjenek.”

A főtitkár sürgeti a térség egyházait, hogy lépjenek kapcsolatba országaik kormányának vezetőivel és kérjék őket, a határok megnyitására és a menekültek befogadására.

A sebezhetők védelme

Az Evangélikus Világszövetség (EVSZ), az evangélikus egyházak genfi székhelyű nemzetközi közössége, felszólítja a politikai vezetőket, hogy tegyenek eleget a sebezhetők védelmére vonatkozó kötelességüknek – amelyre európai államokként vállalásokat tettek a Menekültügyi Egyezmény aláíróiként. Számos menekülteket segítő projekteket indítottak az EVSZ tagegyházai melyek #WhatChurchesCanDo és a #welcomingthestranger néven követhetőek a közösségi médiában.

Az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) nemrég az EVT-vel és a Menekültügyi Bizottsággal közös levelében bátorította az európai egyházakat a menekültek megsegítésére. Egy hivatalos nyilatkozatában a CEC arra kérte az egyházakat, hogy „szólítsák meg a nemzeti kormányokat és a felelős hatóságokat, hogy a jövevények iránti vendégszeretet szellemében támogassák a valóban az embert középpontba állító migrációs politikát.”

Heinrich Bedford-Strohm, a Német Protestáns Egyház elnöke nemrég látogatást tett a menekülteket fogadó országokban, köztük Magyarországon és Szerbiában is. Az utazásról folyamatosan tudósított a Facebook-on, hogy minél többen megismerhessék azon férfiak, nők és gyermekek történetét, akik menedéket keresve jöttek Európába. Bedford-Strohm tudósítása kiemeli a helyi egyházak és a Menekültügyi Főbiztosság munkáját is. „Egy magát szögesdróttal elzáró Európa nem elfogadható jövőkép. Remélem, hogy az európai országok példát vesznek Németország segítőkészségéről és együttes erővel nyújtanak menedéket a menekülteknek.”

Magyarországon a református egyház többféle módon is igyekezett ellátni a menekülteket és jelenleg is folyamatos orvosi segítséget biztosít az egyik hazai menekülttáborban. Az evangélikus egyház és az Ökumenikus Segélyszervezet is aktívan részt vesz a segítségnyújtásban.

Az EVT görög tagegyházai is folyamatosan támogatják a menekülteket. Több helyi gyülekezet is alapvető ellátást biztosít a Törökországból érkező menekülteknek. Görögországban az egyházak tevékenysége igen széleskörű, például ingyen konyhákat üzemeltetnek, és igyekeznek ellátni a menekülteket a szükséges eszközökkel. A humanitárius gyorssegély mellett a helyi támogató szervezetek munkája is kiemelendő, ezek közül is különösen fontos a görög egyház ökumenikus menekültügyi programja.

A keresztény értékrend és az alapvető emberség is segítségre ösztönöz

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága idén júliusban publikálta a néhai ortodox Efstratios Dimou atya „Papa Stratis” történetét, aki 2007 óta, az Agkalia nonprofit szervezeten keresztül segítette a menekülteket Leszbosz szigetén. Dimou atya nemrég, szeptember első hetében hunyt el.

„Láttam gyermekeket, akiknek teli volt hólyagokkal a lába. Láttam terhes anyákat, akik sírtak a fájdalomtól” – mondta a néhai Dimou atya egy, a Menekültügyi Főbiztosságnak adott interjújában. „Ezek az emberek nem migránsok, nem volt döntési lehetőségük. Ők mindannyian a háború gyermekei, akik a golyózápor elől menekülnek. Esélyt keresnek, hogy élhessenek.”

„Ma Európa – legyen Nyugat vagy Kelet – megmérettetik, kiderül, hogy mennyire vagyunk hajlandóak kiállni az emberi jogokért és méltóságért. A helyzet emberségünk próbája, és keresztény örökségünk része” – mondta múlt héten az EVT főtitkára, Olav Fykse Tveit.

Kiemelte, hogy „létfontosságú, hogy minden európai állam megfelelő felelősséget vállaljon minden olyan menekült fogadásáért és ellátásáért, aki menedéket és biztonságot keresve érkezik a térségbe.”

A Református Egyházak Világközösségének levele a menekültválsággal kapcsolatban 
Az EVT nyilatkozata az európai menekültválságról 
Az EVT Végrehajtó Bizottságának nyilatkozata

Forrás: www.oikoumene.org 
Fordította: Kara Melinda

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.