Újabb akadálymentes gyülekezetek

2015. május 16., szombat

A Magyar Református Szeretetszolgálat 2014-ben kilenc gyülekezettel indította el akadálymentesítő programját: Budapest-Csepel, Kőröshegy, Legyesbénye, Mezőcsát, Miskolc-Tetemvár, Öcsöd, Solt, Székesfehérvár, Tornyospálca. 2015-ben újabb hat gyülekezet csatlakozott a projekthez: Bekecs, Kisvarsány, Pákozd, Szerecseny, Szikszó, Tiszakerecseny. Számukra tartott pályázatindító napot áprilisban a Szeretetszolgálat. A már programban lévő gyülekezetek is találkoztak ezen a napon, hogy tapasztalatot cseréljenek, megosszák örömeiket, nehézségeiket, hatással lehessenek egymásra is.

A svájci HEKS segélyszervezet támogatásával futó program célja református közösségeink nyitottabbá, befogadóbbá tétele. Van, hogy az ismeret hiánya, a tudatlanság akadályoz meg bennünket abban, hogy megtaláljuk a megfelelő eszközöket fogyatékos testvéreink bevonására. A program éppen ezért nem a fizikai, hanem a lelki akadálymentesítést tekinti feladatának. Református szakember mentorok segítik a gyülekezeteket abban, hogy egy tervet dolgozzanak ki a pályázat két éves időszakára, amit aztán a program befejeztével, már a mentor segítsége nélkül, önállóan tudnak folytatni. Főbb eszközei az akadálymentesítésnek az érzékenyítő programok, előadások, kiscsoportos beszélgetések, filmklubok, intézménylátogatások. Cél, hogy gyülekezeteink létszáma növekedjen, és a fogyatékos testvérek is aktív, szolgáló tagjai lehessenek közösségüknek, és minél több alkalmon, programban vehessenek részt.

Az együttlét a program, a kompetenciák, a feladatkörök, az ütemterv rövid ismertetésével kezdődött, majd a még csak munkaanyag formájában létező „Confessio Vitium – A fogyatékos emberek befogadásáról a Magyarországi Református Egyházban" dokumentumot ismerhették meg a megjelent lelkipásztorok, gyülekezeti önkéntesek, diakónusok. Ezután a gyülekezetek és leendő mentoraik megismerkedtek egymással, egyeztettek az első látogatásokról, melyeket a mentorok még a tavasz folyamán, ill. nyár elején megtesznek a gyülekezetek felé. Ezen látogatások feladata a gyülekezet megismerése, kérdőív kitöltése, közös gondolkozás.

A folytatásban csatlakoztak a már egy éve programban lévő gyülekezetek. Ekkor Pál Sándor, a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumának elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Gazda István lelkipásztor tartott áhítatot. A kilenc „úttörő" gyülekezet rövid beszámolókban mondta el eddigi tapasztalatait, örömeit, eredményeit.

Szakmai napunk záró blokkja lehetőséget adott a tapasztalatok cseréjére nehézségeink, örömeink és vágyaink megbeszélésére. Az egyik meglepő tapasztalat a gyülekezeti szakemberek és a mentorok egyértelmű állásfoglalása volt: nagyon pozitív kicsengése van programunknak, szívesen fogadták a gyülekezeti tagok, és új színnel gazdagítja a gyülekezetek életét. Fontos elemként jelent meg az, hogy szükség van kitartó, kreatív, elhívott gyülekezeti tagokra. Egyértelmű volt (ismét megnyilvánult), hogy a személyes kapcsolatok nyomán az „előítéleti bástyák kártyavárként omlanak össze". Dilemmaként fogalmazódott meg – talán egyértelművé is vált –, hogy a projektnek a gyülekezet parochiális területén célszerű maradnia, mert ők vannak igazán magukra hagyatva. A fogyatékos emberek intézetei elsősorban az érzékenyítési program színhelyeiként kell, hogy funkcionáljanak. Az is megfigyelhető, hogy nagyságrenddel hatékonyabbak azok a programok, ahol a projekt kivitelezői (diakóniai) kisközösségek.

Isten áldását kérjük a gyülekezetek és mentorok munkájára, hogy ezen a területen is épülhessen és növekedhessen egyházunk.

Dr. Fruttus István Levente, mentor
Vad Lilla, programkoordinátor

Istent keresem

2Móz 7,26–8,28

„Én, az Úr, itt vagyok az országban. Így teszek különbséget az én népem és a te néped között.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink