Átalakulás előtt a zsinati munka

2015. április 23., csütörtök

Veres Lajos ügyvéd, piliscsabai presbiter lett az új zsinati jogtanácsos, Gáborjáni Szabó Botond az Országos Református Gyűjteményi Tanács elnöke. Nem választottak viszont zsinati tanácsost a XIV. zsinati ciklus második ülésén.

Szűcs Endre áhítatával kezdődött a XIV. zsinati ciklus második ülése április 22-én a Magyarországi Református Egyház zsinati székházában. A dédestapolcsányii gyülekezet lelkipásztora az ApCsel 11,19-22 alapján arról beszélt a zsinati tagoknak: „Testvéreim, ne áltassuk magunkat, ne gondoljuk, hogy mi hordozzuk az egyház terhét. Aki ezt gondolja, az nem járt még fent a hegyen, nem látta a szögeket a kezeken. Az Úr hordoz minket. Minden ezen múlik: hogy elfogadjuk-e a kezet. Ezen múlik a munkánk, a tetteink."

Elnöki székfoglaló

Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke formálisan is megnyitotta az ülést, majd a jelen lévő tagok számbavétele után megállapította a testület határozatképességét. Ezután Szabó István püspök, a Zsinat februárban megválasztott lelkészi elnöke tartotta meg székfoglaló beszédét. Mindenekelőtt köszönetet mondott a megválasztását eredményező bizalomért.

„Egyházunk Zsinatára a tanítás, a törvényhozás és a képviselet roppant feladata hárul. Ezeket bízták ránk a presbitériumok" – hangsúlyozta Szabó István. A püspök szerint egyházi életünk döntő kérdéseiben meg kell vizsgálnunk gyakorlatunkat, és konszenzust keresve hozzá kell járulnunk, hogy „lehetőség szerint valóban tanításunk legyen, és ne tanításoknak nevezett vélekedések zavarában kapkodjunk". Emlékeztetett, hogy az elmúlt huszonöt évben óriási törvényhozói munkát végzett a Zsinat, ugyanakkor azt is hozzátette: egyházi törvényeink konszolidációra szorulnak. Az egyháznak nemcsak reagálnia, hanem várnia és hallgatnia is tudni kell, figyelmeztetett Szabó István az egyház képviseletének feladatáról szólva. Azért van utóbbira szüksége, hogy közben meghallhassa az isteni igét. Ha ez megtörtént, akkor kell szólnia, tette hozzá.

Huszár Pál – megköszönve elnöktársa gondolatait – felhívta a tavaly megválasztott zsinati tagok figyelmét: a bizalomból elnyert tisztséggel felelősség is jár.

Még nem teljes a tisztújítás

Egyházunk alkotmánya szerint a Zsinatnak a megalakulását követő ülésszakon kell megválasztania a zsinati tanácsost, a zsinati jogtanácsost és az Országos Református Gyűjteményi Tanács (ORGYT) elnökét. Ők hárman a száztagú testület szavazati joggal rendelkező tagjai lesznek. Emellett a ciklus második ülésén lejárt a Kálvin Kiadó igazgatójának, a Református EGYMI igazgatójának, az egyházi sajtóorgánumok felelős vezetőinek, a rádiós és televíziós vallási adások felelős szerkesztőinek, a Református Lelkészi Nyugdíjintézet igazgatójának mandátuma, ezen tisztségek betöltéséről is a Zsinat feladata dönteni.

Az elnökség – az Elnökségi Tanáccsal egyeztetve – a hatékonyabb működés érdekében szeretné átszervezni a Zsinat XIV. ciklusának munkáját, valamint átalakítani a Zsinat és a Zsinati Tanács közötti feladatelosztást. Ennek részeként az egyházi intézmények és a református sajtóorgánumok szerkesztőinek kinevezése zsinati hatáskörből a Zsinati Tanácshoz kerülne. A Zsinat felhatalmazta az elnökséget, hogy az átszervezésről szóló javaslatát az őszi zsinati ülésre kidolgozza, s addig is hozzájárult az intézményvezetők és szerkesztők mandátumának 2015. december 31-ig történő meghosszabbításához.

Veres Lajos, az új zsinati jogtanácsos

A zsinati jogtanácsos – az elnökség javaslatára – dr. Veres Lajos ügyvéd, piliscsabai presbiter lett, az ORGYT élére pedig – a gyűjtemények igazgatóinak javaslatára – dr. Gáborjáni Szabó Botondot, a Tiszántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek igazgatóját választották. A zsinati tanácsos tekintetében az elnökség nem élt javaslattal. Tarr Zoltán, a korábbi zsinati tanácsos úgy döntött, mandátuma lejártával befejezi szolgálatát, s nem kíván részt venni a tervezett átalakításban. Az elnökség még nem talált megfelelő személyt a tanácsosi tisztség betöltésére, átmeneti időre helyettest kíván megbízni ezzel a feladattal.

Középen Gáborjáni Szabó Botond, az ORGYT elnöke

A száztagú testület tehát egyelőre még nem dolgozhat teljes létszámban. Megválasztották viszont – egy kivételével – a Zsinati Bíróság tagjait, akik le is tették fogadalmukat, valamint megszavazták a zsinati szakbizottságok tagjait. A bizottságok a tanácskozás után megtartották alakuló üléseiket, s vezetőket választottak.

Díjak, megemlékezések, búcsú

A Zsinat közleményben emlékezett meg a száz évvel ezelőtti örmény népirtásról, melynek során az Ottomán Birodalomban több mint másfél millió örményt gyilkoltak meg nemzeti és vallási hovatartozása miatt. A nyilatkozat egyben a világon most zajló keresztyénüldözések elleni állásfoglalás is: imádságra s az erőszak megállítására hív.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata arról is döntött, hogy az idei Makkai Sándor-díjat Váradi Gábornénak és Ambrus Pálnak, az Imre Sándor-díjat Sipos Kund Kötönynének, a Kiss Ferenc-díjat Baji Lászlóné Tatár Magdolnának, a Juhász Zsófia-díjat Németi Imréné Halász Juliannának, a Dobos Károly-díjat Hegedüsné Erdődi Juditnak adományozza.

A zsinati ülés végén búcsúztatták Tarr Zoltánt, aki tizenkét évig – két cikluson át – volt zsinati tanácsos, valamint Kocsis Mártát, aki tizenöt évig viselte a jogtanácsosi tisztséget.

Ha többre kíváncsi, olvassa el az ülésről készült részletes tudósításunkat.

reformatus.hu, képek: Dimény András

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.