Kórházlelkészt keresnek

2015. január 23., péntek

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház lelkigondozói szolgálatának keresnek vezető lelkészt.

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Lelkigondozói Szolgálat Vezető - Kórházlelkész beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 3 évre szól.

A munkavégzés helye:Somogy megye, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Lelkészi és lelkigondozói feladatok ellátása a kórházban, annak valamennyi egységében. A Lelkigondozói Szolgálat szakmai irányítása, a betegellátó önkéntesek toborzása, felkészítése és tevékenységük irányítása. A közvetlen betegellátásban dolgozó munkatársak mentális támogatása, igény szerint egyénileg, illetve szervezett formában.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- felsőfokú lelkészi végzettség
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- lelkigondozói és/vagy mentálhigiénés szakképesítés
- klinikai lelki gondozás szervezésében, annak végzésében szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata
- érvényes erkölcsi bizonyítvány.
- nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a bíráló bizottság megismerheti

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015.02.09.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bankó Gabriella Humánpolitikai osztályvezető nyújt, a 06-82/501-300/1246-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Főigazgató címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/ -000/2015., valamint a beosztás megnevezését: Lelkigondozói Szolgálat Vezető

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Személyes meghallgatást követően kerül betöltésre az elbírálás rendjére vonatkozó jogszabályok szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015.02.13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház honlapja – 2015.01.23. - www.gyemszi.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kmmk.hu honlapon szerezhet.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.