Nem szűnik meg a Wáli

2014. december 14., vasárnap

Az elmúlt napokban napvilágot látott sajtóértelmezéssel ellentétben a Magyarországi Református Egyház (MRE) nem tervezi bezárni a Wáli István Református Cigány Szakkollégiumot.

A Galamus-csoport honlapján megjelent, tendenciózus következtetéseket tartalmazó írással szemben egyházunk álláspontja, illetve helyzete továbbra is a 2014. december 3-ai Zsinati Tanácson elfogadott költségvetési tényeken nyugszik. 

Ahogy az már ismert, az MRE költségvetése elfogadásakor fenálló finanszírozási helyzete miatt az államtól átvállalt feladatokat kizárólag az ezekre rendelkezésre álló, célzott állami forrásokból finanszírozza. Ezért kellett több más intézménnyel együtt a Wáli István Református Cigány Szakkollégium közegyházi támogatását is csökkenteni. A nehéz anyagi helyzet ellenére egyházunk - meggyőződésünk szerint az állami illetékesekkel közösen - elkötelezett a cigányság szolgálatát illetően, büszkén és reménységgel tekint a Wáli István Református Cigány Szakkollégiumra, az ott folyó munkára, a kollégium diákjaira, vezetőire és mindent megtesz azért, hogy az intézmény tovább folytathassa megkezdett szolgálatát. 

Kommunikációs Szolgálat

Istent keresem

2Móz 18

„Áldott az Úr, aki megmentett benneteket az egyiptomiak és a fáraó kezéből,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink