A Zsinat külföldi vendégei

2014. november 07., péntek

A 2014. november 12-13-i zsinati ülésen külföldi vendégek is részt vesznek, akik európai, ázsiai és afrikai testvéregyházakat képviselnek.

Prof. Nelus Niemandt
Dél-Afrikai Holland Református Egyház (DRC)

A DRC moderátora. Tanulmányait a Pretoriai Egyetemen végezte. A Pretoriai Egyetem Hittudományi karán tanít, ahol a Missziológia és Vallástudományi tanszék vezetője. Kutatási területei: a misszió teológiája, misszió és egyháztan, ökumenizmus, missziói vezetéselmélet. Egyetemi tanári kinevezése előtt a hatezer gyülekezeti tagot számláló Weltevreden gyülekezet lelkipásztoraként, majd rendőrségi káplánként és a Highveld Regionális Zsinat moderátoraként szolgált.

Dr. Dawid Kuyler
Dél-Afrikai Egyesült Református Egyház (URCSA)

Dr. Dawid Kuyler egyháztörténészből lett gyakorló teológus, már 30 éve lelkész, lelkipásztori tanácsadást oktat. 2008 óta a Dél-Afrikai Egyesült Református Egyház Zsinatának tanácsosaként szolgál. Aktív részese volt az Apartheid elleni egyházi ellenállásnak és az 1986-os Belhar-i Hitvallás megfogalmazásának. Az Apartheid következményeit feldolgozó „Igazság és megbékélés" program meghatározó alakja.

John Chalmers
Skót Egyház (CoS)

2014 májusa óta a Skót Egyház moderátora. Kinevezése előtt már zsinati tanácsosként szolgált. Tanulmányait a Strathclyde-i Egyetem vegyészmérnöki karán kezdte, majd átjelentkezett a Glasgow-i Egyetemre, ahol hittudomány tanult. Lelkészként szolgált a nyugat-dunbartonshire-i Renton Trinity gyülekezetében. 1986 és 1995 között a Palmerston Place Church lelkipásztora volt Edinburgh-ban. Hosszú évek óta támogatja a skót Enable szervezet munkáját, valamint 20 évig tagja volt a hallássérülteknek fenntartott állami iskola, a Donaldson's School bizottságának.

Norman Hamilton
Ír Presbiteriánus Egyház (PCI)

Az PCI Egyház és Társadalom Bizottságának elnöke. 2010-ben a Presbiteri Egyház moderátorának választották. Tanulmányait a dublin-i Trinity College-ban kezdte 1969-ben, az Union Theologycal College-ban szerzett diplomát. 1976-ban csatlakozott az Egyetemek és Főiskolák Keresztény Szövetségéhez (UCCF). Először Anglia északkeleti részén szolgált, majd elvállalta a szervezet főiskolákon végzett missziójának felügyeletét. 1988-tól hosszú évekig lelkészként szolgált a belfast-i Ballysillan Presbyterian Church-ben. 2007-ben munkájáért a Brit Birodalom Rendjével tüntették ki.

Gregorio Plescan
Valdens Egyház (CEV)

1960-ban született Milánóban, teológiai tanulmányait Rómában és Manchesterben végezte. 1989-ben szentelték lelkésszé, ezt követően az észak-itáliai Prali és Ivrea gyülekezeteiben, valamint Velencében szolgált. Jelenleg a Valdens Egyház 1.számú egyházkerületének elnöke és a laikus prédikátorok képzésének vezetője. Emellett a piemonti Bobbio Pellice gyülekezetében szolgál.

Dr. Young Taik Jeong
Koreai Presbiteriánus Egyház (PCK)

A PCK moderátora. Tanulmányait Koreában és az Egyesült Államokban végezte. 1987-től szolgált gyülekezeti lelkészként. 2007-től az országos egyházban vállal szolgálatot, többek között tagja a Young Nam Theological University vezetőségi testületének valamint az oktatásért felelős bizottságnak. 2004 óta a Columbia Missziós Társaság, 2013-tól a Mártírok Emlék Szövetségének elnöke. Idén választották meg a PCK 99. Zsinatának moderátorává.


Kim Seon Koo

A Koreai Köztársaság Presbiteriánus Egyháza (PROK)

Kim Seon Koo a PROK missziói munkatársa. Mr. Kim feleségével 2013 nyarán kezdte meg szolgálatát Magyarországon. A budapesti Károli Gáspár Egyetemen teljesít szolgálatot, mely intézmény Kelet-Ázsiai Nyelvek Intézetében tanít koreai nyelvet és koreai egyháztörténetet. Emellett támogatja a budapesti koreai presbiteriánus közösséget, részt vesz az MRE cigánymissziójában, és megszemélyesíti a PROK-MRE együttműködést. Seon Koo Kim szolgálata Magyarországon 5 évig tart.

Ching-An Yeh
Tajvani Presbiteriánus Egyház (PCT)

Ching-An Yeh a Tajvani Presbiteriánus Egyház Külügyi és Nemzetközi Bizottságának titkára. A tajvani Tainan-i Szemináriumban folytatott teológiai tanulmányokat, kutatási témája az ószövetségi exegézis és bibliai teológia. 1999 óta segíti a Tajvani Presbiteriánus Egyház külügyi munkáját. Az MRE és a PCT testvéregyházi kapcsolatait írásos szerződés rögzíti. Az együttműködés elsődleges területe az ifjúsági misszió.

Thomas Hennefeld
Ausztriai Református Egyház (EKÖ HB)

1966. július 29-én született Bécsben. Teológiai tanulmányait először Bécsben, majd Zürichben végezte. 2007 óta az Ausztriai Református Egyház szuperintendense. 1993 óta a Reformierten Kirchenblattes osztrák református újság szerkesztője, 1999 és 2007 között főszerkesztője.Szakterülete a vallások közötti párbeszéd, különös tekintettel a keresztény-zsidó párbeszédre, az ökumené valamint a közel-keleti béketeremtés.

Joel Ruml
Cseh Testvérek Protestáns Egyház (ECCB)

Joel Ruml a Cseh Testvérek moderátora. 1953-ban született, diplomáját a Comenius Egyetem teológiai fakultásán szerezte meg. 1980 és 2003 között Lozice, Velké Meziříčí és Olomuc gyülekezeteiben szolgált lelkészként. Velké Meziříčí-ben a helyi városi tanács tagja volt. Börtön lelkigondozóként ma is aktív. Moderátorként újraválasztották, ahogy a Cseh Ökumenikus Tanács elnöki tisztségében is második ciklusát tölti.

Christina Busch
Rajnai Egyház (EKiR)

Egyházi tanácsos, a Rajnai Egyház külügyi és ökumenikus kapcsolatokért felelős helyettes irodavezetője. Fő tevékenyégi körébe tartozik a partneregyházakkal, a német és nemzetközi ökumenikus szervezetekkel való kapcsolattartáson túl a menekültügy, a teremtésvédelem és a vallások közötti párbeszéd. A magyar diaszpórával való kapcsolattartás is a kiemelt munkaterületei közé tartozik.

Gottfried Locher
Svájci Református Egyházak Szövetsége (SEK)

A Svájci Református Egyházszövetség elnöke, a Protestáns Egyházak Európai Közösségének (GEKE) társelnöke. 2000-től négy éven át az EVT Központi Bizottságának tagjaként, ezzel párhuzamosan pedig az akkori Református Világszövetség európai elnökeként (2002–2006) majd központi bizottsági tagként vállalt befolyásos szerepet az ökumenikus mozgalomban Európában és világszerte. A „református hang" megszólaltatója a leuenbergi közösség teológiai vitáiban. Kiemelkedő tudományos és egyházvezetői, valamint ökumenikus munkája elismeréseként 2013-ban a Debreceni Református Hittudományi Egyetem díszdoktori címet adományozott.

Összeállította: Külügyi Iroda

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.