Megjelent a Dunántúli Református Lap húsvéti száma

2010. április 01., csütörtök

 

altA húsvéti ünnepek alkalmával ismét kezükbe vehetik az olvasók a Dunántúli Református Lapot. A gyülekezeti beszámolók mellett olvashatunk a REND-ről, interjú készült Kovács Ákossal, és a publicisztika, igetanulmány, könyvajánló, egyháztörténeti visszatekintés megtalálhatók az Egyházkerület friss hírei is.

Az újságot keresse a lelkészi hivatalban! Az alábbiakban Köntös László felelős szerkesztő köszöntőjét olvashatják:

Kedves Olvasóink!


Van egy jól ismert mondás, amely valahogy így hangzik: „amiről az emberek nem tudnak, az nincs is”.  Ez természetesen csak amolyan világias féligazság, hiszen Isten mindenről tud.  De azért azt jól kifejezi, hogy mai világunkban a hírközlés mennyire fontos. Ez érvényes egyházi életünkre nézve is: hírt kell adni magunkról egymásnak és a világnak, különösen egy olyan korban, amikor az emberek egy jelentős része úgy tekint az egyházra, mint egy bezárt, titokzatos birodalomra, amelynek a falain belül folyik a hivő emberek alig ismert közösségi élete. Ez bizony súlyos előítélet, hiszen akik a „falakon belül” vannak, pontosan tudják, hogy ki kell lépniük az emberek hétköznapi világába. Ez a misszió, amelynek ma már, a modern hírközlés megannyi lehetőségét felhasználva, az egyik legfontosabb eszköze éppen a kommunikáció. Ennek fontosságát Kerületünk vezetése mindig is hangsúlyozta, s hála Istennek az elmúlt időszakban tényleg sikerült e területen előrehaladást elérnünk. Az ezzel kapcsolatos eredményekről és tennivalóinkról részletes tájékoztatást kaphat a Kedves Olvasó a püspöki beszámolóban.
Mintha valami megmozdult volna… Mintha egyre többen lennének olyanok, akik felfedezik, hogy a gyülekezeti életről való híradás, a nyilvánosság előtti megjelenés az egyháznak, mint Krisztus teste életének a fontos része. Hírt kell adni önmagunkról – egymásnak. Ez természetesen nem lehet magamutogatás, de az igenis fontos, hogy tudjunk egymásról – és tudjanak rólunk. Éppen most, e cikk írását megelőzően jöttem haza az egyik balatonfüredi gondnoki konferenciáról, s nagy örömmel töltött el, hogy a résztvevők egységesen arról számoltak be, hogy szeretik és várják az újságot. Nagyon köszönjük a sok pozitív visszajelzést és bátorítást! Várjuk továbbra is az észrevételeket, sőt a jobbító szándékú bírálatokat is. Egy ilyen újság csak mindnyájunk közös szolgálatával valósulhat meg.
Úgy tűnik, a harmadik számra már tényleg kikristályosodtak lapunk szerkezetének az alapvonalai. Az újság jól elkülöníthető három részből áll, ez már az első számtól kezdve világos volt. Az viszont csak mostanra alakult ki, hogy ezek a részek terjedelmileg hogyan viszonyuljanak egymáshoz. Az előző szám a beérkezett sok anyag miatt 72 oldalas volt, s ezért a Kerület vezetése úgy döntött, hogy az újság maximális terjedelmét hatvan oldalban szabja meg.
Látnivaló, hogy lapunk törzsanyagát a középső, gyülekezetes rész adja, amelynek anyagait az egyházmegyei szerkesztők gyűjtik egybe. Nagyon köszönjük a munkájukat, nélkülük a középső részt nem lehetne elkészíteni.  A terjedelmet illetően e vonatkozásban az a döntés született, hogy maximálisan hat nyomtatott oldal juthat egy lapszámban egy egyházmegyére. Ezért fontos, hogy a gyülekezeti híreket, cikkeket a cikkírók mindig az egyházmegyei szerkesztőkhöz juttassák el, akik az esperessel együttműködve „helyben” el tudják dönteni, hogy ebbe a hat oldalba „ mi fér bele, és mi nem”. Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy a cikkírói kedv nem lankad , s tudom, hogy ebből a számból is maradtak ki anyagok…Fegyelmezni kell azonban önmagunkat a terjedelem miatt. De biztos vagyok benne, hogy kellő tapintattal és megértéssel, igazságosan elosztva a rendelkezésre álló terjedelmet, hosszú távon minden gyülekezet hírt tud adni magáról, ha nem ebben a számban, akkor a következőben…

Sokat beszélgettünk a lap első harmadáról, szerkesztőségi értekezleten előjött az a kérdés is, hogy itt mindig egyházunk vezetői szerepelnek. Igen, ez akár még rossz emlékeket is idézhet némely olvasónkban… Én magam is emlékszem az időszakra, amikor a vezetők jelenléte jóformán „agyonnyomott”  egy kiadványt. Nyilván itt nem erről van szó. Sok olvasónk visszajelzése alapján mondhatom, kifejezetten örülnek, hogy folyamatosan részletes tájékoztatást kapnak kerületünk és egyházunk dolgairól. Fontos, hogy egyházunk tagjai tudjanak részleteiben is arról, hogy az egyébként általuk megválasztott vezetők mivel vannak elfoglalva. S vajon erre lehet-e jobb fórum, mint lapunk?
Lapunk harmadik részének rovatai műfajilag vannak tagolva, s itt arra törekedtünk, hogy lehetőleg minél színesebb legyen a paletta. Ebben a részben igyekszünk megvalósítani azt a célunkat is, hogy ez az újság a hagyományos olvasóközönségen túl igyekezzen megszólítani olyan embereket is, akik egyházi életünkhöz eddig csak lazán, vagy sehogyan sem kapcsolódtak. Ezért bátran javasoljuk Olvasóinknak, hogy közvetlen környezetükben ajánlják az újságot olyanoknak is, akik eleddig nem igen forgatták. Talán így még az eladott példányszámokat is növelni tudjuk.
Az újságot egyébként négyezren rendelték meg, de természetesen örömmel fogadunk újabb megrendeléseket. Fontos tudni, hogy az új megrendeléseket ne a szerkesztőségbe küldjék, hanem az illetékes lelkipásztornak kell odaadni, aki azt továbbítja az esperesi hivatalhoz. Ugyanis a terjesztés mindig az egyházmegyéken keresztül történik, a postát csak kivételes esetben használjuk, hiszen az  nagyon megdrágítaná a lap árát.
Végezetül még egy fontos információ: következő számunk „normálisan” júniusban jelenne meg, de tekintettel arra, hogy a REND június 25-27. között lesz Pápán, s erről szeretnénk friss beszámolókat közölni, a lap várhatóan július elején fog megjelenni. Lapzárta: ( kivéve természetesen a REND anyagait) június 18., péntek.

Minden kedves Olvasónknak áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

Köntös László felelős szerkesztő

Forrás: www.refdunantul.hu (A Dunántúli Református Egyházkerület hunlapja)

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.