Álom a Közösség jövőjéről

2017. július 07., címkék: lipcse, rev nagygyűlés 2017, református világközösség (rev)

A Református Egyházak Világközösségének nagygyűlése úrvacsorás istentisztelettel és zárónyilatkozat elfogadásával ért véget július 7-én.

Közel-keleti lelkésznő lett a REV elnöke

2017. július 07., címkék: erdélyi diána, református világközösség (rev), tisztújítás, rev nagygyűlés 2017

A magyar református egyházak közös jelöltjét is beválasztotta a Református Egyházak Világközösségének (REV) Végrehajtó Bizottságába a nagygyűlés, a szervezet élére pedig történelmében először női elnök került. A REV új vezetőtestületében többségben vannak a nők.

A nagygyűlés is megerősítette a REV kiállását az erdélyi reformátusok mellett

2017. július 07., címkék: erdélyi egyházkerület, székely mikó kollégium, református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

A Református Egyházak Világközösségének (REV) napokban zajló nagygyűlésén megerősítették a korábban Jerry Pillay elnök által az Erdélyi Református Egyházkerület számára biztosított támogatást a romániai egyházi ingatlanok restitúciójával kapcsolatban.

Jézus üzenete a megszállásból való felszabadulás

2017. július 06., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

Dr. Mitri Raheb palesztin teológus két alkalommal vezette a napindító bibliatanulmányt a REV pénteken véget érő nagygyűlésén. A korábbi betlehemi evangélikus lelkész úgy véli, hogy Palesztina mai helyzete a Jézus korabeli Izraelével azonos.

Az egység ünnepe

2017. július 05., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

A REV nagygyűlésén két jelentős ökumenikus egyezményt is aláírtak a szervezet képviselői egy ökumenikus istentisztelet keretében, amelyen Najla Kassab, a Közel-Kelet másodikként felszentelt lelkésznője hirdette az igét.

A REV csatlakozott a megigazulásról szóló közös nyilatkozathoz

2017. július 05., címkék: lipcse, rev nagygyűlés 2017, református világközösség (rev), közös nyilatkozat

A reformáció jubileumáról emlékeztek meg Wittenbergben a REV nagygyűlésének résztvevői július 5-én. Az ünnepi istentisztelet keretében két jelentős ökumenikus dokumentum aláírására is sor került.

Wittenbergi Tanúságtétel

2017. július 05., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

A Református Egyházak Világközössége (REV) és a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) közös nyilatkozata.

Középpontban az istentisztelet

2017. július 05., címkék: lipcse, rev nagygyűlés 2017, református világközösség (rev)

A reformátusok Lipcsében is az ige körül gyűlnek össze. A hétévente összehívott nagygyűlés kilenc napja alatt az imádság, istentisztelet és bibliatanulmányozás fontos szerepet játszik a döntéshozatalban is.

A REV kiállt a nők lelkészszentelése mellett

2017. július 04., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

A REV nagygyűlése túlnyomó többséggel fogadta el a női lelkészszentelésről szóló hitvalló nyilatkozatot, amivel a delegáltak azokat a tagegyházakat is bátorítják és támogatják mérlegelésükben, akik jelenleg nem teszik lehetővé, hogy nők lelkészként szolgáljanak.

A nehézségekről és a reményről - Szír fiatalok a REV Nagygyűlésen

2017. július 04., címkék: lipcse, rev nagygyűlés 2017, református világközösség (rev)

2017-ben nem könnyű a szíriai Homs-ban lakni, azonban még ennél is nehezebb, ha nyíltan keresztyénként él valaki az ostromlott városban.

Alázattal Isten útján egy megbotránkoztató világban

2017. július 04., címkék: lipcse, rev nagygyűlés 2017, református világközösség (rev)

Allan Boesak, a neves dél-afrikai református teológus és lelkész a 2004-ben elfogadott Accrai Hitvallás időszerűségéről írt a lipcsei nagygyűlés kapcsán, amely a szervezet döntéseinek alapdokumentumává vált.

Faji hovatartozás és megbékélés

2017. július 03., címkék: lipcse, rev nagygyűlés 2017, református világközösség (rev)

Clifton Kirkpartrick, az Amerikai Presbiteriánus Egyház (PCUSA) nyugalmazott zsinati tanácsosa, a REV korábbi elnöke a nagygyűlés társadalmi igazságosság szekciójában elfogadott irányvonalak egyik fontos témájára reflektált. Erről szól az apartheid ideológiája ellen tiltakozó Belhari Hitvallás útmutatását felelevenítő írása, amely a nagygyűlés előkészítő kiadványában jelent meg.

Női lelkészség és Isten előtti egyenlőség

2017. július 03., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

A REV mérlegeli, hogy a korábbinál határozottabban javasolja tagegyházainak a női lelkészszentelés elfogadását, ezért egy nyilatkozat elfogadását javasolja a nagygyűlés delegáltjainak, illetve ide vonatkozó szervezeti szabályok bevezetését is tervezi.

Ünnepi istentisztelet a berlini Dómban

2017. július 03., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

A REV nagygyűlés keretében vasárnap valamennyi delegált és résztvevő közös istentiszteleten vett részt, amelyet számos országban élőben közvetítettek.

Éneklő nagygyűlés

2017. július 02., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

A Református Egyházak Világközösségének Lipcsében zajló nagygyűlésén kiemelt figyelmet szentel a közös istentiszteletnek, imádságnak, bibliatanulmányozásnak. A lelki közösség megélésének és elmélyítésének különösen fontos eszköze a zenei élet.

Moltmann az igazságosság melletti összefogásra szólít fel

2017. július 02., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

„Közös vízió nélkül az új tudományos, technológiai felismerések és lehetőségek óhatatlanul az emberiség lerombolásának és kiirtásának eszközeivé lesznek” – mondta Jürgen Moltmann a REV nagygyűlésén tartott előadásában.

A következő évek kihívásai

2017. július 01., címkék: lipcse, rev nagygyűlés 2017, református világközösség (rev)

A reformátusok lipcsei nagygyűlésének második napján Chris Ferguson főtitkári jelentésében összefoglalta az elmúlt hét év legfontosabb eseményeit, egyben szólt azokról a témákról is, amelyekre a REV a delegáltak döntésétől függően a jövőben kiemelt figyelmet fordíthat.

A migráció nem európai probléma

2017. július 01., címkék: lipcse, rev nagygyűlés 2017, református világközösség (rev)

A REV nagygyűlése arra is alkalmat ad, hogy az egy térséghez tartozó tagegyházak delegáltjai külön is találkozzanak. Az európai résztvevők csoportja két alkalommal ülésezett és úgy döntött, hogy a régió a migráció és menekültügy kapcsán nyilatkozatban forduljon a nyilvános ügyek bizottságához.

A vallások feladata a megbékélés előmozdítása

2017. június 30., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

Frank-Walter Steinmeier, Németország elnöke részt vett a REV nagygyűlésének június 30-i nyitóistentiszteletén. Köszöntőjében az elismerő szavak mellett a megbékélés szolgálatára is felszólította az egyházakat.

Befejezetlen reformáció

2017. június 30., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

Jerry Pillay a REV elnöke a befejezetlen a jubileum kapcsán a befejezetlen reformáció mai kihívásairól szólt elnöki jelentésében. A nagygyűlés témájával kapcsolatos gondolatait a találkozó tematikus felvezetéseként szolgáló kiadványban osztotta meg.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.