Úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk

2013. április 17., címkék: kató béla, püspökválasztás, erdélyi egyházkerület

A belátás fontosságát hangsúlyozza a gyermekvállalás, a szórványosodó közösségek, az erdélyi közélet, illetve a lelkészek politikai szerepvállalása kapcsán Erdély új püspöke. Mint mondja: nem szaladhatunk el önmagunk elől, készen kell lennünk az áldozatvállalásra, hiszen a jelen döntéseit rajtunk kérik majd számon utódaink. Kató Bélával az egyház jelenéről és jövőjéről, illetve a székely zászlót kísérő vita hátteréről is beszélgettünk.

Feladat: közösség és egység a Délvidéken

2013. április 13., címkék: halász béla, püspökválasztás, beiktatás, szerbiai reformátusok (szrke)

A közösség fontosságáról, az egység helyreállításáról beszélt székfoglaló prédikációjában Halász Béla, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház új püspöke. Az ünnepi istentisztelet keretében megtartott beiktatásnak április 13-án a hertelendyfalvi református templom adott helyet.

Mégis Halász Béla lehet a püspök

2013. február 25., címkék: szerbiai reformátusok (szrke), püspökválasztás, halász béla

Újra összeült február 23-án a Szerbiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) Zsinati Tanácsa, hogy elbírálja a február 4-i döntésére érkezett fellebbezéseket.

Megkerült a dokumentum

2013. február 20., címkék: halász béla, csányi erzsébet, püspökválasztás, szerbiai reformátusok (szrke)

Eljutott szerkesztőségünkhöz a Halász Béla lelkészi oklevelének honosítását igazoló dokumentum.

A békés út reményében

2013. február 06., címkék: halász béla, püspökválasztás, orosz attila, szerbiai reformátusok (szrke)

Döntött a délvidéki püspökválasztás folyamatát érintő fellebbezésekről a Szerbiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa. A testület február 4-én ült össze, és a beadványokra hivatkozva megsemmisítette a püspökválasztás eredményét – tudtuk meg Csányi Erzsébet zsinati jegyzőtől, aki az egyház püspökhelyetteseként az ülésen átvehette a visszavonuló Csete Szemesi Istvántól annak jogköreit. A püspökhelyettes az eddig történteket értékelve hozzátette: „Ez egy olyan nehéz helyzet, amit nem lesz egyszerű megoldani." Ennek érdekében a Zsinati Tanács a Zsinat mielőbbi összehívását kezdeményezi.

Mégis…

2013. február 01., címkék: erdélyi egyházkerület, püspökválasztás, kolozsvár, kató béla

Beiktatták hivatalába Erdély új református lelki vezetőjét. Az ünnepi istentiszteletre február 1-jén a kolozsvári Farkas utcai templomban került sor, ahol a tavaly év végi általános tisztújításon hivatalt nyert egyházi tisztségviselők is letették esküjüket. Kató Béla az Erdélyi Református Egyházkerület negyvenhatodik püspöke.

„Megoldjuk”

2013. február 01., címkék: szerbiai reformátusok (szrke), interjú, püspökválasztás, orosz attila

Kételkedik Orosz Attila afelől, hogy a délvidéki püspökválasztás nem hivatalos eredményei mögött a gyülekezetek valódi akarata állna. A püspökjelölt bácskai esperes úgy véli, a Kárpát-medencei református testvéregyházak nem feltétlenül látják mindig jól egyházuk ügyeit, persze testvéri szándékukat nem vonja kétségbe.

Paragrafusok béklyójában

2013. január 30., címkék: szerbiai reformátusok (szrke), püspökválasztás

Ki jogosult a püspökválasztási folyamathoz kapcsolódó fellebbezések elbírálására? A fellebbezési határidő lejártát követően ez a kérdés izgatta leginkább a Bácsfeketehegyen egybegyűlteket. Január 28-án, két héttel a borítékbontás után ismét összeült a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspökválasztását felügyelő választási bizottság, hogy a beérkezett jogorvoslati kérelmekről döntsön. A testület több mint kétórás tanácskozás után állt a bácskai község gyülekezeti termében összegyűlt mintegy negyven érdeklődő elé.

Továbbra sem hivatalos az eredmény

2013. január 28., címkék: online közvetítés, püspökválasztás, szerbiai reformátusok (szrke)

Hétfőn délután ült össze a délvidéki püspökválasztás ügyében eljáró szavazatszámláló bizottság. Nem hirdettek eredményt, jelentették helyszíni tudósítóink.

Eredményhirdetés után

2013. január 17., címkék: szerbiai reformátusok (szrke), püspökválasztás, európa rádió

A körülményeskedéstől és feszültségtől sem mentes délvidéki püspökválasztásról készített helyszíni riportot az Európa Rádió.

Új püspököt választottak a Délvidéken

2013. január 14., címkék: szerbiai református keresztyén egyház, püspökválasztás, Délvidék

Jelentős többséggel választotta meg Halász Bélát lelki vezetőjének a délvidéki reformátusok közössége. A hertelendyfalvi lelkipásztor szerint a január 12-én kihirdetett eredmény a gyülekezetek valódi akaratát tükrözi, amivel senki sem mehet szembe.

Kibontották a szavazatokat a Délvidéken

2013. január 12., címkék: püspökválasztás, szerbiai reformátusok (szrke), csete szemesi istván

Búcsúzik Csete-Szemesi István püspök a Szerbiai Református Keresztyén Egyház vezetésétől.

Szavaztak az új püspökről Délvidéken

2013. január 11., címkék: Délvidék, püspökválasztás, szerbiai református keresztyén egyház

Szombaton kiderül, ki lesz a délvidéki reformátusság új lelkészi vezetője. A választási folyamatot még a Szerbiai Református Keresztyén Egyház november 10-én Bácsfeketehegyen tartott zsinata indította el. Ugyanitt bontják fel a szavazatokat magukban foglaló borítékokat január 12-én.

Canterbury százötödik érseke

2012. november 23., címkék: anglikán egyház, püspökválasztás

Canterbury új érseke Justin Welby lesz, akinek jelölését a brit királynő, II. Erzsébet hagyta jóvá.Rowan Williams tíz évi szolgálat után idén év végén vonul nyugdíjba.  Az őt követő ötvenhat éves Justin Welby jelenleg Durham püspöke, érseki beiktatása 2013. március 21-én lesz  a  Canterbury Katedrálisában.

Légy vigasztaló és építő püspök!

2011. október 30., címkék: püspökválasztás, horvátországi reformátusok, bogárdi szabó istván, csáti szabó lajos

Szombaton Laskón beiktatták hivatalába a horvátországi reformátusok új püspökét, Csáti Szabó Lajost, valamint új főgondnokát, Kel Józsefet. A háború, majd belső ellentétek tépázta kicsiny kálvinista közösség iránti támogatását kifejezendő az ünnepi alkalmon részt vettek a Kárpát-medence református egyházvezetői, Isten Igéjét Szabó István dunamelléki püspök hirdette.

Először járt Horvátországban a Generális Konvent Elnöksége

2011. október 28., címkék: generális konvent elnöksége, püspökválasztás, horvátországi reformátusok

A horvátországi Laskón tartotta idei negyedik ülését a Kárpát-medencei református egyházak vezetőit tömörítő testület. A Generális Konvent Elnöksége abból az alkalomból látogatott a kicsiny magyar közösséghez, hogy beiktatják új püspökét, Csáti Szabó Lajost. A GK Elnöksége a péntek délutáni tanácskozáson a Magyar Református Egyház 2012-es költségvetéséről tárgyalt.

Új vezetőket választottak a horvátországi reformátusok

2011. április 11., címkék: püspökválasztás, Határon túl, horvátországi reformátusok

Hat év után zsinatot tartott a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház április 9-én Laskón. A tanácskozáson új tisztségviselőket választottak. A testület a HRKKE Zsinati Tanácsának március 18-i ülésén kelt ajánlását elfogadva püspöknek a korábbi baranyai esperest, Csáti Szabó Lajos laskói lelkipásztort, főgondnoknak pedig Kel József kórógyi presbitert választotta meg.

Zsinat és püspökbeiktatás - Ismét Szabó Sándor az Amerikai Magyar Református Egyház élén

2010. december 17., címkék: reformátusok lapja, püspökválasztás, Határon túl, amerikai reformátusok (kálvin egyházkerület)

Egyhangú szavazással újra a kaliforniai Ontariói Független Magyar Református Egyház lelkipásztorát választották a püspöki tisztségre.

"Arra hivatottatok el, hogy áldást örököljetek"

2010. december 11., címkék: Határon túl, királyhágómelléki egyházkerület, püspökválasztás, varga attila

Múlt szombaton iktatták be Nagyváradon a Királyhágómelléki Református Egyházkerület újonnan megválasztott tisztségviselőit. Varga Attila egyházkerületi főgondnok közgyűlést megnyitó beszédét közöljük.

Újraválasztották Csete Szemesi Istvánt

2010. december 10., címkék: püspökválasztás, Határon túl, szerbiai reformátusok (szrke), csete szemesi istván

A Szerbiai Református Keresztyén Egyházban november végén lebonyolított választásokon – melynek során a Zsinati Tanács 12 tagjáról is szavaztak – ismét Csete Szemesi Istvánt választották püspökké.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.