Új kezekben Szárszó üzemeltetése

2012. február 26., vasárnap

A Zsinati Tanács február 22-i ülésén döntött a balatonszárszói SDG Konferenciatelep bérbeadására kiírt pályázatról. A határozat értelmében harminc napon belül tíz évre szóló szerződést kell kötni a nyertes pályázóval, s ha ez megtörténik, véget érhet a több mint egy éve húzódó ügy. A Zsinat 2010-ben döntött úgy, hogy nem hosszabbít szerződést a korábbi üzemeltetővel, emiatt vált kérdésessé a szárszói komplexum jövője.

A Zsinati Tanács idei első ülésén döntött az MRE egyik legértékesebb ingatlanának bérbeadására kiírt pályázatról. 2010. december 31-én járt le az előző bérlővel kötött szerződés, egyházunk Zsinata és Zsinati Tanácsa úgy határozott, hogy egy átmeneti év után, 2012. január elsejével, visszaveszi a komplexumot saját kezelésbe. Ennek oka – ahogy azt már korábban megírtuk –, hogy a telep üzemeltetésével kapcsolatban az utóbbi években számos szakmai és gazdasági természetű probléma vetődött fel, amelyek következtében az egyházi rendezvények szinte teljesen eltűntek a nagy múltú konferenciatelepről. Ráadásul világossá vált, hogy annak üzemeltetése az addigi gyakorlat szerint hosszú távon nem fenntartható.

A tavalyi év folyamán Elter István vezetésével elkészült egy tervezet az SDG-telep egyházi hasznosításáról, de erőforráshiányra hivatkozva a Zsinati Tanács, majd Zsinat 2011. november 17-én úgy döntött, hogy pályázatot ír ki, és ismét külső kézbe adja az üzemeltetést. A felhívásra két érdeklődő jelentkezett, de a Szárszó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. pályázatát a be nem fizetett bánatpénz és hiányos dokumentáció miatt érvénytelennek nyilvánították. A másik pályázó, a paksi VHP Szociális Foglalkoztató Kft., a kiírásnak megfelelő pályázatot nyújtott be.

A Zsinati Tanács mostani ülésén megjelent Bor Imre, paksi presbiter, aki társaival a nyertes pályázatot benyújtotta. Az üzletember terveit vázolva elmondta, ha bizalmat szavaznak neki, az üzemeltetésre egy projektcéget hozna létre. Az első három évben szeretné ismertté tenni a konferencia-központot egyházon belül és kívül, a bérleti idő második harmadában fogna hozzá a fizikai fejlesztéshez. Szeretné növelni a hely kihasználtságát a kilenchónapos holtszezonban, és a hotel profilját családi szállóvá alakítaná. Kérdésre válaszolva elmondta, az induláshoz legalább tizenöt, de ha szükséges, akár harmincmillió forint kezdőtőkét tudnak előteremteni. Hangsúlyozta, tevékenységét az egyházzal való együttműködésben képzeli el.

Miután a testület 2012. február 22-én meghallgatta az SDG-központot társaival működtetni kívánó üzletembert, arról döntött, hogy a VHP pályázatát feltételekkel ugyan, de érvényesnek nyilvánítja. A pályázónak vállalnia kell, hogy húsz napon belül létrehoz egy projektcéget, mellyel harminc napon belül megkötik a bérleti szerződést. A mintegy 2,1 milliós éves bérleti díj kifizetése mellett évente legalább egymilliós fejlesztésre kell ígéretet tennie. Emellett vállalta a „hely szelleme” szerinti programok megvalósítását, és hogy negyven önköltséges napot biztosít a tulajdonos számára a szezonon kívüli időszakban. Ha az üzemeltető nem tesz eleget a szerződésben foglalt feltételeknek, öt év után a Zsinat felmondhatja a tíz évre kötött szerződést.

Reformatus.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.