Ülésezik testvéregyházunk zsinata

2012. január 07., szombat

A Rajnai Protestáns Egyház 212 tagot számláló zsinata 2012. január 8-13. között tartja éves rendes ülését. Testvéregyházunk zsinatának fő teológiai témája idén az eutanázia kérdése. Emellett napirendre kerül az ifjúsági gyülekezetek jövője és a folyamatban lévő egyházreform is. Az ülés vasárnap délután úrvacsorás istentisztelettel vette kezdetét. A testületet Bölcskei Gusztáv tájékoztatta Magyarország gazdasági helyzetéről.

Testvéregyházunk zsinatának fő teológiai témája idén az eutanázia kérdése, az Európai Protestáns Egyházak Közösségének szociáletikai munkacsoportja által megfogalmazott vezérfonal alapján, amely a „A time to live and a time to die” címet viseli. („Megvan az ideje az életnek, és megvan az ideje a halálnak”). A témát Ulrich Körtner, a munkacsoport tagja, bécsi református etika professzor előadása vezeti fel.

Téma a magyarországi helyzet is

Németország második legnagyobb, 2,9 millió tagot számláló tartományi egyházának zsinatán Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház lelkészi elnöke is felszólal. A püspök a világ minden tájáról érkező nemzetközi vendégek és az egyházvezetés közös vacsoráján a magyarországi politikai és egyházi helyzetről is beszámol. A püspök Nikolaus Schneiderrel, az egyház elnökével, egyben a Németországi Protestáns Egyház (EKD) tanácsának elnökével személyesen is egyeztet a kialakult európai helyzetről, az egyházak felelősségéről és együttműködésük lehetőségeiről a gazdasági és társadalmi krízis kapcsán.

Ifjúsági gyülekezeteké a jövő?

A zsinat napirendjén szerepel az ifjúsági gyülekezetekről szóló előterjesztés is. A javaslat szorgalmazza, hogy a komoly szerkezeti reformok és lelki megújulás folyamatában lévő egyházban jöjjenek létre gyülekezetek kimondottam fiatalok számára. A tervezet  emellett az ifjúsági gyülekezetek támogatására buzdítja az egyházmegyéket. A „fiatal generációra érzékeny” egyházat vizionáló dokumentum szerint az ifjúsági gyülekezetek „kiegészítik és gazdagabbá teszik a gyülekezetekben, egyházmegyékben, egyházi kezdeményezésekben és egyesületekben folyó ifjúsági missziót.” Ezekben a közösségekben megszülethet egy olyan új vallásos nyelvezet, amely a keresztyén hagyományt a fiatalokkal és a fiatalok számára élővé teheti.

További témák terítéken

A zsinat ugyancsak tárgyal a különleges lelkigondozói szervezetek jövőjéről. A kórházi és telefonos lelkigondozás mellett a siketek és nagyothallók lelkigondozására kidolgozott koncepció azt irányozza elő, hogy 2014-re az érintett, az egyházmegyék által végzett szolgálatok a tartomány területén elérhetők legyenek.

A tanácskozás az egyházreform eddigi eredményeit is áttekinti, a strukturális átalakítás, a gazdálkodás és személyzeti politika kapcsán is fontos döntéseket hoz. Utóbbi súlyát jelzi, hogy a Rajnai Egyház a mintegy kétezerötszáz lelkész mellett további 18 ezer embert foglalkoztat gyülekezeteiben és intézményeiben.

A zsinat ülése vasárnap délután úrvacsorás istentisztelettel veszi kezdetét.

Külügyi Iroda

 

Kapcsolódó anyagok:

A reform azzal kezdődik, hogy Isten Igéjére figyelünk

„Ne veszítsük el azokat a közös dolgainkat, amik keresztyéné tesznek minket”

Isten Igéje ma is szól az övéihez

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.