Református reform

2012. november 05., hétfő

Megbecsülhetetlen azoknak a találkozóknak a száma, amelyek az elmúlt évtizedekben a megújulásról szóltak, de mindig minden maradt a régiben – írja Köntös László a reposzt blogon. Szerinte ennek az az oka, hogy „egyházunk belső érdekeltségi rendszerében nincs igazán erő, támogatottság, amely egy strukturális reformot keresztül tudna vinni". A dunántúli főjegyző Harmathy Andrással, az Egyházi Jövőkép Bizottság vezetőjével készült interjúra reagálva fejtette ki nézeteit az egyházreform nehézségeiről.

Köntös szimpatizál a bizottságvezető véleményével, bár úgy véli, „túlhangsúlyos benne egy potencionális reform koncepcionális, elvi-teológiai megalapozása", de hiányolja, hogy Harmathy „nem igazán méri fel az egyház társadalomtörténeti valóságának a jelentőségét". Azt írja, a „református egyház reformációja messze nem csak elvi - teológiai koncepció", hanem egyházszerkezeti kérdés is.

Szerinte nagyon is sokan tisztában vannak az egyház teológiai mibenlétével, s maga az egyházvezetés sem szenved koncepcióhiányban. Úgy véli, a probléma azok megvalósíthatóságával van, mert a megvalósításhoz szembe kell nézni az egyház társadalmi valóságával. „Mert ne kerteljünk: az egyház mint társadalomszociológiai valóság, egy kiterjedt intézményi ellátórendszer is egyben, amelynek igenis nagyon is szilárd, történetileg fixálódott belső érdekeltségi rendszerei alakultak ki." Azzal érvel, hogy míg elvi szinten mindenki egyet ért a megújulással, a lehetséges érdeksérelmek miatt nincs az az egyházvezetés, ami azt véghez tudná vinni.

Egy példát is hoz a reformigényre: „kongregacionalista (!) egyházszerkezetünk képtelen követni a migrációt", s hiába szeretne a missziói stratégia minél több embert elérni, „de a mi statikus, a gyülekezeti önérdekre (!) épülő szerkezetünk képtelen erre a mobilitásra". Mint írja, a gyülekezeti struktúránk évszázadokon át megtartó ereje volt egyházunknak, de a társadalom megváltozott, nem követte egyházi szerkezetváltozást. Ezt a változást az is nehezíti, hogy jelenleg közvetlen kapcsolat van a lelkipásztori exisztencia és az egyházközség között. Így a rugalmas rendszer kiépítése ellenérdekbe ütközik.

Köntös László szerint az egyházközségi önállóság és az általános missziói igény közötti feszültség és kölcsönös függés akkor fog megoldódni, ha létrejön egy széles támogatottságú érdekeltségi rendszer, de ez szerinte nem lehetetlen, de az erős végrehajtó hatalmat,  a jelenleginél sokkal szigorúbb egyházfegyelmet és jelentékeny anyagi forrásokat igényel. Drukkol a bizottságnak, mert mint írja, "tényleg ránk férne egy reformáció. Talán fel kellene fedeznünk, hogy (emberileg szólva) ez tőlünk függ. Senki mástól."

Reformatus.hu

Köntös László írását elolvashatja a reposzt blogon.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.