Protestánsként Európában

2017. március 16., csütörtök

Az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE/CPCE) harmadik alkalommal rendezte meg az Európai Protestáns Zsinati Tagok Találkozóját, ezúttal március 10-12. között Bernben, a Bern-Jura-Zoloturn Református Gyülekezetek valamint a Svájci Protestáns Egyházak Szövetsége (FSPC) házigazdai vendégszeretete közepette.

A 17 országból érkező több mint 100 zsinati tag 48 egyházat képviselt. Egyházunkat Karsay Eszter lelkipásztor és Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok képviselték. A Protestánsként Európában címet viselő konferencia a plenáris előadások mellett öt munkacsoportban folytatott megbeszélésen kereste annak az útját, hogy az európai protestáns egyházak szorosabb együttműködésben és közösségben markánsabban hallassák hangjukat – Isten hirdetett igéjén keresztül és gyülekezeteink hiteles életén és bizonyságtételén keresztül az egyre szekularizálódó, vallási tekintetben sokszínűbbé váló európai társadalmi térben.

Az öt munkacsoport az Egyházak közössége (Church communion), a Protestáns egyházi kilátások / válaszok a vallási sokféleségre Európába (Plurality of religions), A diaszpóra teológiája (Theology of diaspora), a Migráció és egyház (Migration and church communion), valamint A reproduktív orvostudomány (Reproductive medicine) témakörökről folytatott megbeszélést az előre megküldött munkaanyagok alapján.

A munkacsoportok a 2018-ban tartandó GEKE közgyűlés számára fogalmaznak meg javaslatokat. A találkozó résztvevői elkötelezettek a párbeszéd folytatásában, amelyet egy zárónyilatkozatban is megerősítettek. Ahogy a pontosított zárónyilatkozat megérkezik, közreadjuk.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.