Misszió szekularizált környezetben

2016. február 23., kedd

A berekfürdői Megbékélés Háza ad otthont február 22–26. között a több egyházi világszervezet által rendezett nemzetközi és felekezetközi szemináriumnak, amely az európai egyházak küldetését érő kihívásokra fókuszál.

 

Az Egyházak Világtanácsa (EVT), a Református Egyházak Világközössége (REV), a németországi Protestáns Missziói Szervezet (Evangelisches Missionswerk, EMW) és a Világmissziós Tanács (CWM) európai régiója összefogásában megvalósuló szemináriumon Dani Eszter a Zsinati Hivatal Missziói Irodájának vezetője képviseli a Magyarországi Református Egyházat.

A szakértői tanácskozást és képzést Dr. Marina Behera, a Bossey-i Ökumenikus Intézet missziológiai professzora, Dr. Jooseop Keum, az EVT Missziói és Evangélizációs Bizottságának igazgatója és Dr. Hielke Wolters, az EVT főtitkárhelyettese, az Egység, Misszió és Ökumenikus Kapcsolatok részleg igazgatója készítették elő.

A szemináriumon olyan neves professzorok és egyházi személyiségek előadásait hallgathatja a mintegy 50 résztvevő, mint Grace Davie a vallás és modern kor kapcsolatának szakértője, az Exeter-i Egyetem korábbi szociológia professzora, Hielke Wolters, EVT főtitkárhelyettes, Douwe Visser, a REV teológiai referense, Daniel Buda, az EVT programigazgatója és Richard testvér, a Taizé-i közösség tagja. A képzés keretében esettanulmányok ismertetésére és panelbeszélgetésekre is sor kerül, fiatal teológusok és lelkészek bevonásával Európa valamennyi térségéből, Angliától Oroszországig.

„Azokra a fejleményekre és kérdésekre keressük a választ, amelyekkel számos európai egyház szembesül napjainkban.” – fejtette ki Wolters. „Egyháztagságuk egyre fogyatkozik, miközben a keresztyén hitükről való tanúságtétel hiteles formáját keresik, amely releváns a szekuláris közegben élő és dolgozó emberek számára. Nincsenek könnyű válaszok, de számos egyház kipróbálta már magát a társadalmi szerepvállalás és jelenlét újszerű formáiban. A szeminárium célja, hogy ezeket a tapasztalatokat megosszuk egymással és együtt keressük a jövő útját.”

Az EVT puszani nagygyűlésen 2013-ban bemutatott és elfogadott, magyar nyelven is elérhető új missziói nyilatkozata, az „Együtt az élet felé: misszió és evangélizáció egy változó világban” című dokumentuma új távlatot fogalmaz meg az egyházak helyzetére és missziói kihívásaira a szekularizált társadalmakban. Különösen az európai és észak-amerikai egyházak élik meg, hogy mennyire sürgető és életbevágó kérdésről van szó, de az EVT valamennyi tagegyháza felekezettől függetlenül osztozik az egyházakat érintő kihívásokban.

A Missziói és Evangélizációs Bizottság az Egyházak Világtanácsa 2006-os Porto-Alegre-i nagygyűlése óta dolgozik egy új ökumenikus missziói állásfoglaláson. Az új nyilatkozatot az Egyházak Világtanácsa 10. nagygyűlésén, a koreai Puszanban fogadták el. A Nemzetközi Missziói Tanács és az Egyházak Világtanácsa 1961-es Új-Delhi-i egyesülése óta csak egy hivatalos nyilatkozat született a misszió és evangélizáció kérdését illetően, amelyet a Központi Bizottság 1982-ben, „Misszió és Evangélizáció: Egy ökumenikus nyilatkozat” [Mission and Evangelism. An Ecumenical Affirmation] címmel fogadott el. Ez az új missziói nyilatkozat az Egyházak Világtanácsa 2012. szeptember 5-i, Központi Bizottsági ülésén, a görögországi Krétán egyhangú elfogadást nyert. Jelen ökumenikus dokumentum célja, hogy víziót, koncepciót és útmutatást adjon a misszió és evangélizáció értelmezéséhez és gyakorlatához a világ különböző részén. Az Egyházak Világtanácsa tagegyházainál szélesebb körben kívánja megszólítani az olvasókat, azzal a céllal, hogy mindnyájan elkötelezzük magunkat az élet mindenki számára megadatott teljessége mellett, az Élet Urának vezetése alatt! (Idézet a dokumentumból)

„Az EVT tagegyházai nagy érdeklődést mutatnak a szekularizált közegben megvalósuló misszió iránt.” – tette hozzá Wolters. „Az érintett egyházak vezetői tisztában vannak azzal, hogy sürgető szükség van az új megközelítésre és formákra. Szembe kell nézniük azzal, hogy az egyháztagok átlagéletkora egyre magasabb, a fiatalokat pedig nem érik el. Ezért nagyra értékelik és hálásan fogadják a támogatást és közös reflexió és együttműködés lehetőségét, amit az ökumenikus mozgalom kínál.”

A misszió egyik legnagyobb kihívása napjainkban a vallásos nyelvezettel szembeni érzéketlenség, személyes és kollektív szinten egyaránt. Az EVT főtitkárhelyettese, egyben a tanácskozás egyik főszervezője ezzel kapcsolatban az egyházak felelősségéről is szólt: „Istenről és a megváltásról beszélni nem magától értetődően vezet eredményes párbeszédhez. Elengedhetetlen megértenünk a szekularizált kor embereinek alapvető kérdéseit, dilemmáit és az élet értelmetlensége miatti kétségeikkel való küzdelmüket. Az egyházaknak új nyelvezetet kell találniuk és új szemléletmódot elsajátítaniuk az élettapasztalatuk megosztására, ha meggyőzően akarnak tanúskodni a hit, remény és szeretet keresztyén üzenetéről.”

A szemináriumra mintegy 20 országból 50 résztvevő érkezett A tanácskozás első napján Bölcskei Gusztáv, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora, egyben az EVT Központi Bizottságának tagja köszöntötte a résztvevőket az MRE nevében és számolt be, mintegy esettanulmányként, az MRE missziói kihívásairól és az elmúlt évek útkereséséről.

Külügyi Iroda

Forrás: www.oikoumene.org

 

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.