Migráció a teológia prizmáján keresztül

2016. december 16., péntek

„Egyházlét Európában" címmel szervezett közös teológiai konferenciát a migráció kapcsán az Európai Egyházak Konferenciája (CEC), az Európai Egyházak Migrációs Bizottsága (CCME), az Egyházak Világtanácsa (EVT). Egyházunkat Aaron Stevens, a Skót Misszió lelkésze képviselte.

A migráció az egyházi élet minden vetületére hatással van ma Európában. A társadalmi felelősségvállalástól és diakóniai programoktól a liturgián át a lelkigondozásig és teológiai gondolkozásig, az egyházak igyekeznek választ adni és megfelelni az Európán belüli és a kontinens határain túlról érkező migráció kihívásainak. Erre a változó környezetre reflektált a CEC, a CCME, az EVT és a vendéglátó Dán Evangélikus Egyház által december 8. és 10. között közösen szervezett nemzetközi konzultáció Koppenhágában.

A tanácskozásra mintegy harminc résztvevő érkezett sokféle egyházi háttérből. Közösen vitatták meg az egyházak előtt álló sürgető kihívásokat, beleértve az olyan kérdéseket, hogy miként szólal meg az evangélium a kulturálisan egyre sokszínűbb közegben, hogyan viszonyul a keresztyénség más vallási közösségekhez és milyen hatással van a migráció a lelkészi szolgálat, az egyháztagság és a sákramentumok értelmezésére.

Az EVT Hit és Egyházszervezet Bizottságának igazgatója, Odair Pedroso, a teológiai munka globális kereteire reflektálva ismertette az EVT egyháztani alapdokumentumát (The Church: Towards a Common Vision), és arra buzdította a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el a Szentháromság Isten egyháza titokzatos és közösségi voltának jelentőségén az egyházlét új formáinak világszerte tapasztalható folyamatos térnyerése fényében, illetve annak tudatában, hogy a keresztyéneket a materialista és individualista gazdagságot hirdető világi és vallási ideológiák egyaránt kihívás elé állítják.

A résztvevők reakciójukban helyi tapasztalatokról is beszámoltak, köztük az olaszországi közösségi egyházmodellről („Közösen egyháznak lenni”). Az Olaszországi Protestáns Egyházak Szövetsége által kidolgozott minta a kölcsönös integráció gondolatán alapul, amelynek során a befogadó közösség és a „jövevények” egyaránt átformálódnak. Mások németországi példákat mutattak be arra, hogyan alakulnak ki új istentiszteleti formák és egy új közösségi identitás a német és afrikai kulturális örökség találkozásával.

Főelőadásában Stephanos, Tallin és Észország metropolitája az etnikai elv, azaz filetizmus (az etnikai és nemzeti identitás kapcsolatának) problémáját értékelte, különös tekintettel az úgynevezett ortodox diaszpórára. Ennek kapcsán mások is beszámoltak az erősödő nacionalizmus veszélyéről szerte Európában.

Külügyi Iroda

Forrás: www.ccme.be

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.